Lampa modellingowa

Naciśnięcie przycisku LAMPA podświetla lampę modellingową na 5 minut. Aby ją wyłączyć, naciśnij przycisk ponownie.

Jest to przydatne do sprawdzenia cieni obiektu stworzonych przez lampę Speedlite.

Naciśnięcie spustu migawki aparatu do końca wyłącza lampę modellingową.

Przestroga

  • Unikaj patrzenia bezpośrednio na lampę modellingową z bliska, gdyż może to wywołać wadę wzroku.
  • Fotografowanie z lampą modellingową na aparacie w trybie fotografowania Ręczna regulacja ekspozycji może wywołać niedoświetlenie.
  • Gdy błysk nie zostaje wyzwolony, gdy na przykład jest on wyłączony lub pracuje w trybie nagrywania, to lampa modellingowa nie wyłącza się automatycznie, nawet jeśli przyciśniesz do pełna spust migawki.
  • Ostrzeżenie pojawia się, gdy lampa modellingowa robi się gorąca ().
  • Lampa modellingowa może się przyciemnić lub wyłączyć, jeśli temperatura otoczenia wokół zrobi się zbyt wysoka.

Uwaga

  • Istnieje możliwość zmiany sposobu aktywacji lampy modellingowej w (C.Fn-18).
  • Jasność lampy modellingowej można dostosować w P.Fn-06.
  • Istnieje możliwość wyboru jak długo lampa modellingowa ma być włączona w (P.Fn-07).
  • Światło jest ciemniejsze, gdy używany jest dyfuzor.
  • Lampa modellingowa podłączonych jednostek nadajnika/odbiornika () włącza się i wyłącza w odpowiedzi na naciśnięcie przycisku LAMPA, gdy lampa Speedlite pełni rolę nadajnika podczas fotografowania z bezprzewodową lampą błyskową z wykorzystaniem transmisji radiowej.