Przewodnik rozwiązywania problemów

Rozwiązywanie problemów lamp Speedlite, jak opisano w tej sekcji. Jeśli ta czynność nie rozwiązuje problemu, należy skontaktować się z punktem serwisowym firmy Canon.

Problemy związane z zasilaniem

Akumulatorów nie można ładować akumulatorem.

 • Akumulatory nie są ładowane dopóki pozostała pojemność nie spadnie poniżej około 90%.
 • Nie należy używać akumulatorów innych niż oryginalne akumulatory Canon LP-EL.

Kontrolka akumulatora szybko miga.

 • Stałe, szybkie miganie kontrolki na pomarańczowo wskazuje, że obwód zabezpieczający zapobiegł ładowaniu, ponieważ (1) wystąpił problem z ładowarką bądź akumulatorem lub (2) komunikacja z akumulatorem firmy innej niż Canon nie powiodła się. W przypadku (1), odłącz akumulator, ponownie włóż ładowarkę i poczekaj 2-3 minuty przed ponownym podłączeniem akumulatora. Jeśli ta czynność nie rozwiązuje problemu, należy skontaktować się z punktem serwisowym firmy Canon.

Kontrolka akumulatora nie miga.

 • Ze względów bezpieczeństwa, gorące akumulatory włożone do akumulatora nie są ładowane, a kontrolka pozostaje wyłączona. Ładowanie zatrzymuje się również automatycznie, jeśli akumulator robi się z jakiegoś powodu gorący i w takim przypadku kontrolka stale miga. Ładowanie zostaje automatycznie wznowione po tym, jak akumulator się ostudzi.

Wyświetla się [Cannot communicate with battery Use this battery?].

 • Akumulator może być uszkodzony. W takim przypadku, należy kupić sprawny egzemplarz.
 • Ze względów bezpieczeństwa rozważ kupno oryginalnego akumulatora Canon LP-EL.
 • Jako mechanizm bezpieczeństwa, ładowanie lampy błyskowej potrwa dłużej, jeśli będziesz korzystać z niereagującego akumulatora.
 • Ponownie włóż akumulator ().
 • Jeśli styki elektryczne są brudne, wyczyść je miękką ściereczką.

Akumulator szybko się rozładowuje.

 • Użyj w pełni naładowanego akumulatora ().
 • Wydajność akumulatora mogła ulec obniżeniu. Zapoznaj się z Sprawdzanie danych akumulatora i sprawdź problemy z wydajnością akumulatora. Jeżeli wydajność akumulatora jest niska, należy kupić nowy egzemplarz.
 • Poniższe czynności doprowadzą do szybszego zużycia akumulatora.
  • Pozostawienie włączonej na dłuższy czas lampy modellingowej
  • Używanie funkcji bezprzewodowych
  • Wielokrotne wyzwalanie błysku modelingowego

Zasilanie samoczynnie się wyłącza.

 • Automatyczne wyłączanie zostało aktywowane. Aby zapobiec automatycznemu wyłączaniu się zasilania, ustaw C.Fn-01 na [1] na ekranie Funkcji indywidualnych ().

Fotografowanie z błyskiem normalnym

Zasilanie nie włącza się.

 • Upewnij się, że pokrywa komory akumulatora jest zamknięta ().
 • Wymień akumulator na nowy.

Lampa Speedlite nie wyzwala błysku.

 • Wsuń do końca stopkę do mocowania do gorącej stopki aparatu i przesuń dźwignię blokady w prawą stronę, aby zamocować lampę Speedlite na aparacie ().
 • Jeśli ŁADOWANIE pozostaje wyświetlone nawet po upływie ok. 15 sekund, wymień akumulator ().
 • Pozbądź się wszelkich ciał obcych na stykach między lampą Speedlite a aparatem przy użyciu dostępnej w sprzedaży gruszki lub podobnego narzędzia.
 • Jeśli styki między lampą Speedlite a aparatem () ulegną zamoczeniu, wyłącz lampę Speedlite i pozostaw ją, aby wyschła.
 • Interwał wyzwalania błysku wydłuża się () po jej ciągłym wyzwalaniu przez krótki czas, co powoduje podwyższenie temperatury głowicy lampy i ograniczenie wyzwalania błysku.
 • Ze względów bezpieczeństwa, gorące akumulatory nie są ładowane. Ładowanie zatrzymuje się również automatycznie, jeśli akumulator robi się z jakiegoś powodu gorący. Ładowanie zostaje automatycznie wznowione po tym, jak akumulator się ostudzi ().

Zasilanie samoczynnie się wyłącza.

 • Została włączona funkcja automatycznego wyłączania lampy błyskowej Speedlite (). Naciśnij spust migawki do połowy lub naciśnij przycisk błysku kontrolnego ().

Zdjęcia są niedoświetlone lub prześwietlone.

 • Jeśli fotografowany obiekt główny jest bardzo ciemny lub bardzo jasny, ustaw korektę ekspozycji lampy ().
 • Jeśli na zdjęciu znajdują się obiekty silnie odbijające światło, należy użyć blokady ekspozycji lampy ().
 • W przypadku korzystania z funkcji synchronizacji szybkiej im krótszy czas naświetlania, tym mniejsza będzie liczba przewodnia. Zbliż się do obiektu ().

Dolna część kadru jest niedoświetlona.

 • Fotografować należy z odległości co najmniej 0,5 m od obiektu.
 • Podczas fotografowania z odległości do 1 m od obiektu, opuść głowicę lampy w dół o 7° ().
 • Zdejmij osłony zamocowanego obiektywu.

Brzegi zdjęcia są ciemne.

 • Jako ustawienie pokrycia błysku wybierz A (Auto) ().
 • Podczas ręcznego ustawiania pokrycia błysku ustaw szersze pokrycie błysku niż kąt widzenia fotografowania ().
 • Sprawdź, czy funkcja indywidualna C.Fn-21 nie została ustawiona na [1] ().

Zdjęcia się bardzo niewyraźne.

 • Robienie zdjęć w trybie preselekcji przysłony Preselekcja przysłony w słabym świetle uruchamia tryb fotografowania z synchronizacją lampy z długim czasem naświetlania, który wydłuża czas naświetlania. Użyj statywu lub ustaw tryb fotografowania Programowa AE Programowa AE lub tryb w pełni automatyczny (). Zauważ, że możliwe jest także ustawienie czasu synchronizacji błysku w ustawieniu aparatu [Tryb Av - czas synchr.błysku] ().

Pokrycie błysku nie jest ustawiane automatycznie.

 • Jako ustawienie pokrycia błysku wybierz A (Auto) ().
 • Wsuń do końca stopkę do mocowania do gorącej stopki aparatu i przesuń dźwignię blokady w prawą stronę, aby zamocować lampę Speedlite na aparacie ().

Nie można ustawić pokrycia błysku ręcznie.

 • Schowaj dyfuzor ().

Funkcji nie da się zaprogramować.

 • Ustaw tryb fotografowania aparatu na Preselekcja elastyczna, Programowa AE, Preselekcja czasu, Preselekcja przysłony, Ręczna regulacja ekspozycji lub Bulb (Bulb (czas ręczny)) (strefa twórcza).
 • Ustaw przełącznik zasilania lampy błyskowej Speedlite w pozycji WŁĄCZ zamiast LOCK ().

Lampa modellingowa nie świeci się.

 • Przestań używać lampy Speedlite na 40 minut, jeśli lampa modellingowa się wyłączy. Jeśli ta czynność nie rozwiązuje problemu, należy skontaktować się z punktem serwisowym firmy Canon.

Efektu lampy ze światła wspomagającego nie można wyregulować.

 • Efekt lampy jest stały dla EOS R3, EOS R7, i EOS R10. W przypadku innych aparatów ze stopką wielofunkcyjną, efekt lampy jest automatycznie dopasowany do jasności.

Fotografowanie z bezprzewodową lampą błyskową z wykorzystaniem transmisji radiowej

Odbiorniki nie są wyzwalane lub niespodziewanie wyzwalane z pełną mocą.

 • Ustaw nadajnik na Bezprzewodowa transmisja radiowaNADAJNIK, a odbiorniki na Bezprzewodowa transmisja radiowaODBIORNIK ().
 • Użyj tych samych ustawień dla kanałów transmisji i identyfikatorów łączności radiowej na nadajniku i odbiornikach ().
 • Upewnij się, że odbiorniki znajdują się w zasięgu transmisji nadajnika ().
 • Uruchom wyszukiwanie kanałów transmisji i ustaw kanał charakteryzujący się najsilniejszym sygnałem ().
 • Na ile to możliwe, ustaw odbiorniki w linii prostej do nadajnika.
 • Upewnij się, że odbiorniki skierowane są przodem do nadajnika.
 • Wbudowana lampa błyskowa aparatu nie może być używana jako nadajnik podczas fotografowania z bezprzewodową lampą błyskową z wykorzystaniem transmisji radiowej.

Zdjęcia są prześwietlone.

 • W przypadku stosowania automatyki błysku podczas fotografowania z trzema grupami błysków (A-C) nie kieruj błysków grupy C w stronę obiektu głównego ().
 • W przypadku fotografowania, gdy każda grupa błysków jest ustawiona na własny tryb błysku, nie należy wyzwalać wielu grup błysków ustawionych w trybie ETTL, które są skierowane w stronę obiektu głównego ().

Wyświetlany jest komunikat Ostrzeżenie dotyczące czasu synchronizacji.

 • Ustaw czas naświetlania o jeden krok dłuższy niż najdłuższy czas synchronizacji błysku ().

Podświetlenie panelu LCD włącza się i wyłącza.

 • Panel LCD nadajnika włącza się lub wyłącza na podstawie statusu ładowania odbiornika (grupy błysków). Patrz Podświetlenie panelu LCD.

Fotografowanie sprzężone

Ekspozycja standardowa nie jest uzyskiwana lub ekspozycja jest nierównomierna.

 • Wyzwalanie wielu lamp Speedlite naraz podczas fotografowania sprzężonego może uniemożliwić uzyskanie odpowiedniej ekspozycji lub spowodować nierównomierną ekspozycję. Rozważ wyzwalanie tylko jednej lampy Speedlite lub użycie samowyzwalacza, aby wyzwalać wiele jednostek osobno.