Sprawdzanie danych akumulatora

Można sprawdzić stan wykorzystywanego akumulatora.

 1. Naciśnij przycisk SUB MENU.

 2. Wyświetl ekran ustawień.

  • Przesuń dżojstik pionowo lub poziomo lub wybierz Pokrętło wybierania aby wybrać z o obrazie, a następnie przesuń dżojstik do przodu.
 3. Wyświetl ekran [Battery info.].

  • Przesuń dżojstik pionowo lub wybierz Pokrętło wybierania aby wybrać z Dane akumulatora, a następnie przesuń dżojstik do przodu.
  • (1) Identyfikuje używany akumulator.
  • (2) Pokazuje wskaźnik poziomu naładowania akumulatora oraz pozostałą pojemność w wartościach procentowych.
  • (3) Pokazuje licznik bieżącej liczby błysków, wyrażonej jako pełna liczba błysków. Licznik jest resetowany po naładowaniu.
  • (4) Pokazuje wydajność ładowania akumulatora, wskazując stan akumulatora.

   • Dane akumulatora 3: Wydajność ładowania dobra
   • Dane akumulatora 2: Przeciętna
   • Dane akumulatora 1: Zalecana wymiana akumulatora

Przestroga

 • Zaleca się używanie oryginalnego akumulatora Canon LP-EL. Nieoryginalne akumulatory mogą nie zapewniać najwyższej wydajności lampy Speedlite oraz mogą prowadzić do nieprawidłowego funkcjonowania.

Uwaga

 • Gdy pojawia się komunikat [Cannot communicate with battery Use this battery?], postępuj zgodnie z wyświetlonymi instrukcjami.