Konfiguracja przy użyciu funkcji indywidualnych

P.Fn-01: Szybki błysk (tryb Szybki błysk)

Możesz ustawić, czy wyzwalać błysk (szybki błysk), gdy lampa będąca w gotowości nadal miga na czerwono (przed naładowaniem do pełna), dzięki czemu oczekiwanie na naładowanie jest krótsze.

 • 0: ON (Włączone)
 • 1: OFF (Wyłączone)

Przestroga

 • Używanie szybkiego błysku w serii zdjęć () może wywołać niedoświetlenie ze względu na ograniczony efekt lampy.

P.Fn-02: Działanie lampy podczas fotografowania sprzężonego (Działanie lampy podczas fotografowania sprzężonego)

Możesz ustawić, czy wyzwalać lampę Speedlite dołączoną do aparatu przy fotografowaniu sprzężonym (). Ustaw dla każdej lampy Speedlite używanej do fotografowania sprzężonego.

 • 0: OFF (Wyłączone)

  Lampa Speedlite nie błyska podczas fotografowania sprzężonego.

 • 1: ON (Włączone)

  Lampa Speedlite działa podczas fotografowania sprzężonego.

Przestroga

 • Wyzwalanie wielu lamp Speedlite naraz podczas fotografowania sprzężonego może uniemożliwić uzyskanie odpowiedniej ekspozycji lub spowodować nierównomierną ekspozycję.

P.Fn-03: Zmiana ustawień za pomocą pokrętła (Zmień ustawienia za pomocą pokrętła)

Możesz wybrać, czy zezwolić na bezpośrednią konfigurację różnego rodzaju funkcji pokazanych na dole wybierając Pokrętło wybierania na ekranach takich jak ten, do których dostęp uzyskiwany jest poprzez przesunięcie dżojstika do przodu.

 • 0: OFF (Wyłączone)

  Normalna metoda działania.

 • 1: ON (Włączone)

  Umożliwia wybór elementów ustawień (dla wartości korekty ekspozycji lampy, ręcznego ustawiania ilości światła, sterowania grupami błysków, proporcji błysku, trybów błysku w grupach błysków oraz bracketingu ekspozycji z lampą) za pomocą dżojstika i bezpośredniej konfiguracji wybierając Pokrętło wybierania.

  W trybie błysku MULTI, częstotliwość błysków i liczba błysków mogą zostać ustawione bezpośrednio.

Przestroga

 • Aby wybrać element ustawień na ekranie konfiguracji gdy P.Fn-03 ustawiona jest na [1], przesuń dżojstik pionowo lub poziomo.

P.Fn-05: Wydawanie sygnału „bip” (Wydawanie sygnału „bip”)

Możesz włączyć wydawanie sygnału „bip” po tym jak lampa Speedlite naładuje się do pełna.

 • 0: ON

  W trybie standardowego fotografowania (fotografia z zewnętrzną lampą błyskową), lampa Speedlite wyda sygnał „bip”, po tym jak zostanie w pełni naładowana.

  W przypadku lampy Speedlite ustawionej jako nadajnik do fotografowania z bezprzewodową lampą błyskową z wykorzystaniem transmisji radiowej, nadajnik wydaje sygnał „bip” po tym, jak wszystkie lampy Speedlite (nadajniki i odbiorniki) zostaną w pełni naładowane. Wydawanie sygnału „bip” przez nadajnik pozwala potwierdzić naładowanie całego systemu bezprzewodowego. Na odbiornikach P.Fn-05 można ustawić na [0] lub [1]. W przypadku lamp Speedlite ustawionych jako odbiorniki bezprzewodowe w fotografowaniu sprzężonym (), każda lampa Speedlite ustawiona na [0] wydaje sygnał „bip” po pełnym naładowaniu.

 • 1: OFF

  Lampa Speedlite nie wydaje sygnału „bip”.

Przestroga

 • Przy ustawieniu na [0], lampa Speedlite wydaje sygnał „bip”, jeśli wysoka temperatura głowicy lampy lub akumulatora uniemożliwiła wyzwolenie błysku ().

P.Fn-06: LAMPA MODELLINGOWA (jasność) (Lampa modellingowa (jasność))

Możesz ustawić jasność lampy modellingowej.

Wybierz Pokrętło wybierania, aby wybrać opcję, a następnie przesuń dżojstik do przodu.

(1) Pozycja wybranego kursora

(2) Domyślny wskaźnik

 • Jasność LAMPY: Przesuń dżojstik poziomo lub wybierz Pokrętło wybierania, aby ustawić jasność lampy modellingowej.

Uwaga

 • Gdy lampa modellingowa się świeci, możesz dopasować jasność przesuwając dżojstik w poziomie lub wybierając Pokrętło wybierania, a następnie przesuwając dżojstik do przodu.

P.Fn-07: LAMPA MODELLINGOWA (czas podświetlenia) (Lampa modellingowa (czas podświetlenia))

Możesz ustawić czas podświetlenia lampy modellingowej.

 • 0: 5 min.
 • 1: 30 min.
 • 2: Nieograniczone

P.Fn-08: BEZPOŚREDNIA KONFIGURACJA (konfiguracja dżojstika) (Konfiguracja dżojstika)

Możesz przypisać często używane funkcje do pionowych i poziomych pozycji dżojstika. Ułatwia to dostęp do ekranu konfiguracji - wystarczy przesunąć dżojstik w kierunku, do którego funkcja została przypisana.

Aby wybrać kierunek do ustawienia, przesuń dżojstik w poziomie, a aby wybrać funkcję do przypisania, przesuń go pionowo.

 • Skonfigurować można następujące funkcje.
  • Bezpośredni dostęp do menu: Bezpośredni dostęp do menu
  • TRYB: Tryb błysku
  • Ustawienie fotografowania bezprzewodowego / sprzężonego: Ustawienie fotografowania bezprzewodowego/sprzężonego
  • Ustawienie korekty ekspozycji lampy / efektu lampy: Ustawienie korekty ekspozycji lampy/efektu lampy
  • ZOOM: Lampa błyskowa
  • SYNC: Synchronizacja migawki
  • Intensywność lampy modellingowej: Intensywność lampy modellingowej

Uwaga

 • Aby przywrócić wartości domyślne dla wszystkich skonfigurowanych ustawień, przesuń dżojstik w poziomie, wybierz [RESET], a następnie przesuń dżojstik do przodu.