Fotografowanie z wieloma bezprzewodowymi lampami błyskowymi z proporcją błysku

W tej części opisano bezprzewodowe fotografowanie z wieloma bezprzewodowymi lampami błyskowymi w trybie błysku ręcznego. Dla każdej grupy błysków efekt lampy można ustawić w zakresie 1/1 (pełna moc) do 1/1024 mocy, w przedziałach co 1/3 stopnia. Wszystkie ustawienia konfiguruje się w nadajniku.

 1. Ustaw TRYB przy użyciu dżojstika.

 2. Ustaw tryb błysku M.

  • Przesuń dżojstik pionowo lub poziomo lub wybierz Pokrętło wybierania aby wybrać z M, a następnie przesuń dżojstik do przodu.
 3. Przesuń dżojstik do przodu.

 4. Wybierz element pokazany w (1).

  • Przesuń dżojstik pionowo lub poziomo lub wybierz Pokrętło wybierania aby wybrać element, a następnie przesuń dżojstik do przodu.
 5. Skonfiguruj ustawienie grupy błysków.

  • Przesuń dżojstik w poziomie lub wybierz Pokrętło wybierania aby wybrać opcję wyzwalania z poniższych. Uruchamia to bezprzewodowe fotografowanie z wieloma lampami błyskowymi z dodanymi grupami błysków A-C.

   • Aby uzyskać taki sam efekt lampy na wszystkich odbiornikach, wybierz ALL.
   • Aby ustawić efekt lampy dla grupy błysków A i B, wybierz A:B.
   • Aby ustawić efekt lampy dla grup błysków A, B i C, wybierz A:B:C.
 6. Wybierz grupę błysków.

  • Jeśli w kroku 5 wybrano A:B lub A:B:C, przesuń dżojstik do przodu, następnie pchnij dżojstik w pionie lub poziomie lub wybierz Pokrętło wybierania, aby wybrać grupę do ustawienia efektu lampy.
 7. Ustaw efekt lampy.

  • Przesuń dżojstik do przodu.
  • Przesuń dżojstik poziomo lub wybierz Pokrętło wybierania aby ustawić efekt lampy, a następnie przesuń dżojstik do przodu.
  • Powtórz kroki 6-7 w celu ustawienia efektu lampy dla wszystkich grup.
 8. Zrób zdjęcie.

  • Każda grupa błyska zgodnie z określonym efektem lampy.

Przestroga

 • Zakres mieści się w przedziale 1/128–1/1 gdy ustawiona jest synchronizacja szybka.
 • Lampy Speedlite inne niż EL-5 używane jako odbiorniki mogą nie wyświetlać poprawnie niskich poziomów wyzwalania błysku.

Uwaga

 • Po wybraniu ustawienia ALL ustaw A, B lub C jako grupę błysków dla odbiorników. Lampy błyskowe nie zadziałają w przypadku ustawienia D lub E.
 • Aby wiele odbiorników błyskało z takim samym efektem lampy, wybierz ALL ALL w kroku 2.