Błysk odbity

Skierowanie głowicy lampy na sufit lub ścianę, aby użyć światła odbitego może wygładzić cienie obiektów, pozwalając na uzyskanie bardziej naturalnie wyglądających ujęć. Ta metoda fotografowania jest nazywana „fotografowaniem z lampą błyskową z wykorzystaniem błysku odbitego”.

Ustawienie orientacji głowicy lampy

 • Głowicą lampy można obracać lub przechylać w sposób pokazany na ilustracji. Obrócenie lub przechylenie głowicy lampy zmienia wyświetlanie na Błysk odbity.
 • Jeśli lampa Speedlite ustawiona jest na A (Auto) pokrycie błysku, obrócenie głowicy lampy ustawia pokrycie błysku na 50 mm i wyświetlone jest ---.
 • Pokrycie błysku można także ustawić ręcznie ().

Uwaga

 • Światło odbite od sufitów lub ścian, które są zbyt daleko mogą nie zapewnić wystarczającej ekspozycji, ponieważ obiektu nie dosięgnie wystarczająca ilość światła.
 • Jeśli zdjęcia są zbyt ciemne, zmniejsz wartość przysłony (f/liczba), aby ją otworzyć i spróbuj ponownie. Możesz również spróbować zwiększyć czułość ISO.
 • Wybierz sufit lub ścianę w kolorze czystej bądź złamanej bieli, aby odbić światło, ponieważ takie powierzchnie są bardziej odblaskowe. Odbicie od powierzchni w kolorze innym niż biały może nie zapewnić wystarczającej ekspozycji – obiektu nie dosięgnie wystarczająca ilość światła, a na rezultat ujęć wpływ może mieć kolor użytej powierzchni.
 • Użycie szybkiego błysku do fotografowania z błyskiem odbitym z większym prawdopodobieństwem może wywołać niedoświetlenie ze względu na zmniejszony efekt lampy.

Fotografia z lampą w bliskim zakresie Fotografia z lampą w bliskim zakresie

Możesz fotografować obiekty w bliskim zakresie wynoszącym ok. 0,5-2 m przechylając głowicę lampy w dół o 7°.

Przechylenie głowicy lampy w dół o 7° zmienia wyświetlanie na Fotografia z lampą w bliskim zakresie.

Uwaga

 • Gdy głowica lampy jest przechylona w dół, pojawia się następujący ekran. Jeżeli do przechylenia doszło przypadkowo, przywróć ją do pierwotnej pozycji.

Błysk w oczach na fotografiach

Zastosowanie panelu przechwytywania światła podczas wykonywania fotografii portretowych umożliwia uchwycenie światła odbijającego się w oczach fotografowanej osoby, które nadaje jej bardziej wyrazistą ekspresję.

 1. Przechyl głowicę lampy pod kątem 90° w górę.

 2. Wyciągnij w górę dyfuzor.

  • Podnieś zakładkę w środku dyfuzora.
  • Pokaże się biały panel przechwytywania światła.
 3. Wepchnij z powrotem dyfuzor.

  • Wsuń z powrotem dyfuzor, pozostawiając wysunięty wyłącznie panel przechwytywania światła.
  • Fotografowanie przebiega tak samo jak podczas normalnego fotografowania z błyskiem odbitym.

Przestroga

 • Głowicę lampy należy skierować do przodu i ustawić ją pod kątem 90° w górę. Gdy głowica lampy jest obrócona w lewo lub w prawo, panel odblaskowy nie jest zbyt skuteczny.
 • Aby uzyskać dobre rezultaty tworzenia błysków w oczach fotografowanej osoby, należy fotografować z odległości nie większej niż około 1,5 m (przy czułości ISO 100 i przysłonie f/2.8) od obiektu.
 • Wyciągając dyfuzor, nie należy stosować zbyt dużej siły. Zbyt duża siła może spowodować odłączenie dyfuzora od lampy Speedlite.