Wkładanie baterii

Użyj akumulatora LP-EL jako źródła zasilania.

 1. Otwórz pokrywę.

  • Przesuń pokrywę komory akumulatora w dół, aby ją otworzyć.
 2. Włóż akumulator.

  • Włóż akumulator stykami do przodu, tak jak pokazano oznaczeniem.
 3. Zamknij pokrywę.

  • Zamknij pokrywę komory akumulatora i przesuń ją tak, aby usłyszeć kliknięcie.

Czas ładowania i liczba błysków

Tylko EL-5

Czas ładowania Liczba błysków
Szybki błysk Błysk normalny
Ok. 0,1-1,0 sek. Ok. 0,1-1,2 sek. Około 350–2450

Funkcja Szybki błysk umożliwia fotografowanie z lampą błyskową przed całkowitym naładowaniem lampy błyskowej ().

Używając nowego, całkowicie naładowanego akumulatora LP-EL

Dane oparte o standardy testowania firmy Canon

Przestroga

 • Po seryjnym wyzwalaniu błysków, nie należy dotykać głowicy lampy, akumulatora ani powierzchni w pobliżu komory akumulatora.

  Po wielokrotnym wykorzystaniu serii błysków lub lampy modelingowej w krótkich odstępach czasu, nie należy dotykać głowicy lampy, akumulatorów ani powierzchni w pobliżu komory akumulatora. Głowica lampy, akumulator i powierzchnia w pobliżu komory akumulatora może się nagrzać, co stwarza ryzyko doznania oparzeń.

 • Jeśli korzysta się z produktu przez dłuższy czas, należy unikać jego trwałego kontaktu z tymi samymi obszarami skóry.

  Mogłoby to spowodować powierzchowne poparzenia, m.in. zaczerwienienie skóry lub powstanie na niej pęcherzy, nawet jeśli powierzchnia produktu nie wydawałaby się gorąca.

Uwaga

 • Akumulator powinien być ładowany gdy wyświetlone jest Stan akumulatora 0 lub gdy panel LCD robi się pusty w trakcie ładowania lampy.