Zaawansowana fotografia z użyciem lampy

W tym rozdziale opisano zaawansowane metody fotografowania przy użyciu funkcji Speedlite.

Przestroga

  • Funkcje na stronach z w prawym górnym rogu nie są dostępne, gdy aparat ustawiony jest na tryb w pełni automatyczny lub strefy podstawowej. Wszystkie operacje w tym rozdziale dostępne są przy ustawieniu trybu fotografowania aparatu na Preselekcja elastyczna, Programowa AE, Preselekcja czasu, Preselekcja przysłony, Ręczna regulacja ekspozycji lub Bulb (Bulb (czas ręczny)) (strefa twórcza).