Kasowanie ustawień lampy błyskowej Speedlite

Możesz przywrócić ustawienia domyślne dla funkcji fotografowania lampy Speedlite, fotografowania bezprzewodowego oraz niestandardowych trybów lampy.

  1. Naciśnij przycisk SUB MENU.

  2. Wybierz Set.clear.

    • Przesuń dżojstik pionowo lub poziomo lub wybierz Pokrętło wybierania aby wybrać z Set.clear, a następnie przesuń dżojstik do przodu.
  3. Wykasuj ustawienia.

    • Przesuń dżojstik poziomo lub wybierz Pokrętło wybierania aby wybrać z OK, a następnie przesuń dżojstik do przodu.
    • Ustawienia lampy Speedlite zostają wyczyszczone, dzięki czemu będzie ona gotowa do fotografowania z błyskiem normalnym w trybie błysku ETTL.

Uwaga

  • Wyczyszczenie ustawień nie wymaże kanału radiowego lub identyfikatora łączności radiowej dla fotografowania z bezprzewodową lampą błyskową, ustawień funkcji indywidualnych/własnych (C.Fn/P.Fn) lub ustawień niestandardowego trybu lampy (z wyjątkiem ustawień dla automatycznej aktualizacji i powiązania trybu aparatu).