Konfiguracja przy użyciu funkcji indywidualnych

C.Fn-00: Wskaźnik odległości - jednostki (Wskaźnik odległości - jednostki)

Na panelu LCD w opcji wskaźnika odległości - jednostki można wybrać pomiędzy metrami a stopami.

 • 0: m (Metry (m))
 • 1: ft (Stopy (ft))

Uwaga

 • Prawt koniec efektywnego zasięgu lampy błyskowej na panelu LCD zmienia się na Prawy koniec, gdy efektywny dystans lampy błyskowej przekracza 18 m.

C.Fn-01: Automatyczne wyłączanie (Automatyczne wyłączanie)

Aby oszczędzić energię, lampa Speedlite wyłącza się automatycznie jeśli pozostanie bezczynna przez około 90 sek., jednak funkcja ta może zostać wyłączona.

 • 0: ON
 • 1: OFF

Uwaga

 • Automatyczne wyłączanie uruchamiane jest po około 5 min., gdy lampa Speedlite ustawiona jest jako nadajnik w fotografowaniu z bezprzewodową lampą błyskową z wykorzystaniem transmisji radiowej () lub skonfigurowana do fotografowania sprzężonego ().
 • Gdy przymocowana do aparatu, lampa Speedlite wyłącza się automatycznie po około 90 sek. bezczynności gdy aparat wszedł w tryb automatycznego wyłączania.
 • Ustawienie [Autom. wyłącz.] na aparacie na [Wyłącz] również wyłącza je na lampie Speedlite.

C.Fn-03: Auto-kasowanie bracketingu ekspozycji z lampą (Auto-kasowanie bracketingu ekspozycji z lampą)

Możesz ustawić, czy anulować bracketing ekspozycji z lampą po trzech ujęciach wykonanych z bracketingiem ekspozycji z lampą.

 • 0: ON (Włączone)
 • 1: OFF (Wyłączone)

C.Fn-04: Kolejność korekt w sekwencji bracketingu ekspozycji z lampą (Kolejność korekt w sekwencji bracketingu ekspozycji z lampą)

Można zmienić kolejność korekt w sekwencji bracketingu ekspozycji z lampą. 0: Ekspozycja standardowa, –: Korekta negatywna (ciemniejsza) oraz +: Korekta pozytywna (jaśniejsza).

 • 0: 0 → – → +
 • 1: – → 0 → +

C.Fn-08: Używanie oświetlenia wspomagającego AF (Oświetlenie wspomagające AF)

 • 0: ON (Włączone)
 • 1: OFF (Wyłączone)

  Wyłącza oświetlenie wspomagające AF lampy Speedlite.

C.Fn-10: Automatyczne wyłączanie dla lamp odbiornika (Czas do automatycznego wyłączenia dla lamp odbiorczych)

Można zmienić czas pozostały do momentu automatycznego wyłączenia, gdy lampa Speedlite ustawiona jest jako odbiornik w fotografowaniu z bezprzewodową lampą błyskową z wykorzystaniem transmisji radiowej. Automatyczne wyłączanie wyświetlone jest na panelu LCD, gdy odbiornik wkracza w tryb automatycznego wyłączania. Ustaw tę funkcję dla każdego odbiornika.

 • 0: 60 min.
 • 1: 10 min.

C.Fn-11: Kasowanie automatycznego wyłączania dla lamp odbiornika (Kasowanie automatycznego wyłączania dla lamp odbior.)

Odbiorniki, które weszły w tryb automatycznego wyłączania w fotografowaniu z bezprzewodową lampą błyskową mogą być włączone po naciśnięciu przycisku błysku kontrolnego nadajnika.

Dozwolony czas dla odbiorników w trybie automatycznego wyłączania na zaakceptowanie tego sygnału można zmienić. Ustaw tę funkcję dla każdego odbiornika.

 • 0: 8h (do 8 godz.)
 • 1: 1h (do 1 godz.)

C.Fn-13: Ustawienie korekty ekspozycji lampy (Ustawienie korekty ekspozycji lampy)

 • 0: Przycisk + pokrętło (przycisk + pokrętło)
 • 1: Pokrętło (Bezpośrednie ustawienie za pomocą pokrętła)

  Możesz wybrać Pokrętło wybierania, aby bezpośrednio ustawić wartość korekty ekspozycji lampy lub efekt lampy błyskowej bez uprzedniego wybierania Ustawienie korekty ekspozycji lampy / efektu lampy za pomocą dżojstika.

C.Fn-18: LAMPA MODELLINGOWA (Aktywacja lampy modellingowej)

Istnieje możliwość wyboru sposobu aktywacji lampy modellingowej.

 • 0: LAMPA (przycisk)
 • 1: Naciśnięcie spustu migawki do połowy dwa razy (naciśnięcie spustu migawki do połowy dwa razy)

Uwaga

 • Przycisku LAMPA nadal można używać, nawet jeśli ustawienie to skonfigurowano na [1].
 • Zwróć uwagę, że [Makro:Lampka ostrości wł/wył] w menu aparatu odnosi się do konfiguracji aktywacji lampy modellingowej.

C.Fn-19: FEM (Pamięć ekspozycji lampy)

Możesz wybrać czy, na podstawie efektu lampy ETTL, zaktualizować efekt lampy utrzymywany w trybie ręcznym.

 • 0: OFF
 • 1: ON
 • 2: ON / MODE ETTL/M

Uwaga

 • Ustawienie C.Fn-19 na [2] ogranicza tryby dostępne dla ETTL i M gdy wciśniesz dżojstik do dołu i wybierzesz MODE. Aby wybrać kolejny tryb, przesuń dżojstik do przodu, aby wyświetlić ekran konfiguracji, przesuń go w pionie lub poziomie lub wybierz Pokrętło wybierania, aby wybrać element, a następnie wybierz tryb.
 • W celu zmiany ustawień w C.Fn-19 „Pamięć ekspozycji lampy” lub wyczyszczenia wszystkich indywidualnych funkcji lampy błyskowej za pomocą [Fotografowanie: Sterowanie zewn. Speedlite] w menu aparatu należy sprawdzić, czy aparat obsługuje C.Fn-19 „Pamięć ekspozycji lampy”.

C.Fn-21: Rozkład światła (Rozkład światła)

Rozkład światła (pokrycie błysku) lampy błyskowej Speedlite względem kąta widzenia fotografowania można zmienić, jeśli pokrycie błysku ustawiono w pozycji A (Auto).

 • 0: Standard (Standard)

  Optymalne pokrycie błysku dla kąta widzenia fotografowania jest ustawiane automatycznie.

 • 1: Priorytet liczby przewodniej (Priorytet liczby przewodniej)

  Efektywne, gdy priorytet otrzymuje efekt lampy, chociaż krawędzie obrazów są delikatnie ciemniejsze niż przy ustawieniu na [0]. Pokrycie błysku jest ustawiane automatycznie w pozycji nieco bliższej najwęższego kąta widzenia niż wynikająca ze stosowanego kąta fotografowania. Na wyświetlaczu pojawi się symbol Priorytet liczby przewodniej.

 • 2: Priorytet rozkładu światła (Priorytet rozkładu światła)

  Efektywne przy minimalizacji winietowania, chociaż zasięg lampy błyskowej jest nieco krótszy niż przy ustawieniu na [0]. Pokrycie błysku jest ustawiane automatycznie w pozycji nieco bliższej najszerszego kąta widzenia niż wynikająca ze stosowanego kąta fotografowania. Na wyświetlaczu pojawi się symbol Priorytet rozkładu światła.

C.Fn-22: Podświetlenie panelu LCD (Podświetlenie panelu LCD)

Panel LCD jest podświetlany w odpowiedzi na przycisk lub ruchy pokrętła. Można zmienić ustawienie podświetlenia.

 • 0: 12 sek. (podświetlane przez 12 sek.)
 • 1: OFF (wyłącz podświetl. panelu)
 • 2: ON (czuwanie)