Pierwsze kroki i czynności podstawowe

W tym rozdziale opisano podstawowe czynności wykonywane przed rozpoczęciem fotografowania z użyciem lampy błyskowej oraz podstawową obsługę lampy błyskowej.

Przestroga

  • Zalecenia dotyczące wyzwalania błysku w serii

  • Aby zapobiec zużywaniu lub uszkodzeniu głowicy lampy z powodu przegrzania, nie należy wyzwalać serii błysku pełnej mocy więcej niż 40 razy z rzędu. Po wielokrotnym wyzwalaniu w serii przy pełnej mocy należy przerwać pracę lampy Speedlite na przynajmniej 40 minut.
  • Po wyzwoleniu błysku w serii przy pełnej mocy w takiej ilości, dalsze wyzwalanie w serii przy krótkich interwałach może aktywować funkcję bezpieczeństwa, która uniemożliwia wyzwalanie błysku. Gdy wyzwalanie błysku podlega ograniczeniu poziomu 1, interwałowi wyzwalania błysku zostaje automatycznie nadana wartość 8 sek. W takim przypadku należy przerwać pracę lampy Speedlite na co najmniej 40 min.
  • Aby uzyskać więcej informacji, patrz Ograniczenie wyzwalania błysku w związku ze wzrostem temperatury.