Blokada ekspozycji lampy

Zablokowanie ekspozycji lampy (FE) podczas fotografowania zapewnia właściwą ekspozycję lampy w całym wskazanym obszarze obiektu.

Gdy na panelu LCD jest wyświetlany symbol ETTL, należy nacisnąć przycisk Blokada AE (blokada AE) na aparacie.

 1. Ustaw ostrość na obiekt.

 2. Naciśnij przycisk Blokada AE (Wyzwalacz 16 sekund).

  • Umieść obiekt w centrum wizjera, a następnie naciśnij na aparacie przycisk Blokada AE.
  • Lampa Speedlite wyzwoli przedbłysk oraz zapisze potrzebny efekt lampy dla obiektu.
  • [FEL] pojawia się w wizjerze przez około pół sekundy.
  • Po każdym przyciśnięciu przycisku Blokada AE, lampa Speedlite wyzwoli przedbłysk i zapisze potrzebny efekt lampy.

Uwaga

 • W wizjerze miga element Ostrzeżenie Blokada ekspozycji lampy spoza zakresu, jeśli za pomocą blokady ekspozycji lampy nie można uzyskać odpowiedniej ekspozycji. Przed próbą ponownej blokady ekspozycji lampy zbliż się do obiektu lub otwórz przesłonę. Przed ponownym użyciem funkcji blokady ekspozycji lampy można także spróbować zwiększyć czułość ISO.
 • Blokada ekspozycji lampy może być nieskuteczna, jeśli obiekt jest za mały na ekranie.