Niestandardowe tryby lampy

Lampę Speedlite można używać z ustawieniami do trybów błysku i funkcji bezprzewodowych, które wcześniej zarejestrujesz.

Uwaga

 • Początkowo, niestandardowe tryby lampy wyglądają następująco.

  • C1: ETTL
  • C2: ETTL
  • C3: Grupa błysków, ustawienie jako nadajnik
 1. Ustaw TRYB przy użyciu dżojstika.

 2. Ustaw tryb błysku.

  • Przesuń dżojstik pionowo lub poziomo lub wybierz Pokrętło wybierania aby wybrać z Niestandardowe tryby lampy 1, Niestandardowe tryby lampy 2 lub Niestandardowe tryby lampy 3, a następnie przesuń dżojstik do przodu.
  • Opisy obok Niestandardowe tryby lampy 1Niestandardowe tryby lampy 3 różnią się w zależności od zarejestrowanych ustawień.

Rejestrowanie niestandardowych trybów lampy

Możesz zarejestrować bieżące ustawienia Speedlite, takie jak ogólne funkcje lampy błyskowej, Funkcje indywidualne (z wyjątkiem C.Fn-00) () oraz Funkcje własne () jako Niestandardowe tryby lampy przypisane do trybów Niestandardowe tryby lampy 1Niestandardowe tryby lampy 3.

 1. Naciśnij przycisk SUB MENU.

 2. Wybierz Niestandardowe tryby lampy.

  • Przesuń dżojstik pionowo lub poziomo lub wybierz Pokrętło wybierania aby wybrać z Niestandardowe tryby lampy, a następnie przesuń dżojstik do przodu.
 3. Wybierz niestandardowy tryb lampy do zarejestrowania ustawień.

  • Przesuń dżojstik pionowo lub poziomo lub wybierz Pokrętło wybierania aby wybrać z Rejestracja C1, Rejestracja C2 lub Rejestracja C3, a następnie przesuń dżojstik do przodu.
 4. Zarejestruj potrzebne elementy.

  • Przesuń dżojstik poziomo lub wybierz Pokrętło wybierania aby wybrać z OK, a następnie przesuń dżojstik do przodu.

Anulowanie automatycznych aktualizacji

Jeśli zmienisz ustawienie podczas fotografowania w niestandardowym trybie lampy, tryb może zostać automatycznie zaktualizowany do nowego ustawienia. Domyślnie funkcja ta jest aktywowana (Zaznacz pole wyboru).

 1. Naciśnij przycisk SUB MENU.

 2. Wybierz Niestandardowe tryby lampy.

  • Przesuń dżojstik pionowo lub poziomo lub wybierz Pokrętło wybierania aby wybrać z Niestandardowe tryby lampy, a następnie przesuń dżojstik do przodu.
 3. Wybierz Ustawienia niestandardowego trybu lampy.

  • Przesuń dżojstik pionowo lub poziomo lub wybierz Pokrętło wybierania aby wybrać z Ustawienia niestandardowego trybu lampy, a następnie przesuń dżojstik do przodu.
 4. Wybierz Automatyczna aktualizacja ustawiona (zaznaczona).

  • Przesuń dżojstik pionowo lub wybierz Pokrętło wybierania aby wybrać z Automatyczna aktualizacja ustawiona (zaznaczona), a następnie przesuń dżojstik do przodu.
  • Następnie wyświetl zmiany na Automatyczna aktualizacja ustawiona.

Czyszczenie zarejestrowanych niestandardowych trybów lampy

Na ekranie kroku 3 w Rejestrowanie niestandardowych trybów lampy, wtbierz niestandardowy tryb lampy do wyczyszczenia (Czyszczenie C1, Czyszczenie C2 lub Czyszczenie C3). Czyszczone są ogólne funkcje lampy błyskowej (z wyjątkiem C.Fn-00) () oraz Funkcje indywidualne ().

Powiązanie z trybami fotografowania aparatu

Niestandardowe tryby lampy można używać w połączeniu z Własnymi trybami fotografowania na aparacie. Informacje na temat korzystania z aparatu można znaleźć w instrukcji obsługi aparatu.

Dostępne tryby błysku różnią się w zależności od trybu fotografowania aparatu. [Pomiar błysku E-TTL II], [Błysk ręczny] i [Błysk MULTI (stroboskopowy)] są dostępne w trybach Preselekcja elastyczna, Programowa AE, Preselekcja czasu, Preselekcja przysłony, Ręczna regulacja ekspozycji i Bulb (Bulb (czas ręczny)) (Strefa twórcza). Gdy aparat działa we własnym trybie fotografowania (Niestandardowe tryby lampy 1Niestandardowe tryby lampy 3), lampa Speedlite przełącza się na odpowiadający niestandardowy tryb lampy.

 1. Naciśnij przycisk SUB MENU.

 2. Wybierz Niestandardowe tryby lampy.

  • Przesuń dżojstik pionowo lub poziomo lub wybierz Pokrętło wybierania aby wybrać z Niestandardowe tryby lampy, a następnie przesuń dżojstik do przodu.
 3. Wybierz Ustawienia niestandardowego trybu lampy.

  • Przesuń dżojstik pionowo lub poziomo lub wybierz Pokrętło wybierania aby wybrać z Ustawienia niestandardowego trybu lampy, a następnie przesuń dżojstik do przodu.
 4. Wybierz Powiązanie trybu fotografowania aparatu.

  • Przesuń dżojstik pionowo lub wybierz Pokrętło wybierania aby wybrać z Powiązanie trybu fotografowania aparatu, a następnie przesuń dżojstik do przodu.
  • Następnie wyświetl zmiany na Powiązanie trybu fotografowania aparatu (zaznaczone).

Przestroga

 • Gdy rola odbiornika zostaje zarejestrowana w niestandardowym trybie lampy, tryb ten nie może zostać powiązany z trybami fotografowania aparatu.

Uwaga

 • Niestandardowe tryby lampy są powiązane z trybami aparatu tylko gdy lampa Speedlite jest używana z aparatami, które mają własne tryby fotografowania.
 • Własne tryby fotografowania i tryby lampy błyskowej o tym samym numerze zostają powiązane. W przypadku użycia z aparatami bez własnego trybu fotografowania Niestandardowe tryby lampy 3, niestandardowy tryb lampy Speedlite Niestandardowe tryby lampy 3 jest niedostępny.
 • Gdy tryby lampy błyskowej Speedlite są powiązane z trybami fotografowania aparatu, ikony trybu błysku (Niestandardowe tryby lampy 1, Niestandardowe tryby lampy 2 i Niestandardowe tryby lampy 3) są wyświetlane z przerywaną linią i nie można ich wybrać.