Korekta ekspozycji lampy

Efekt lampy można dostosować. Ilość korekty ekspozycji lampy można ustawić w zakresie ±3 stopni, z dokładnością do 1/3 stopnia.

 1. Ustaw Ustawienie korekty ekspozycji lampy / efektu lampy przy użyciu dżojstika.

 2. Ustaw wartość korekty ekspozycji lampy błyskowej.

  • Przesuń dżojstik poziomo lub wybierz Pokrętło wybierania aby ustawić wielkość korekty, a następnie przesuń dżojstik do przodu.
  • „0.3” oznacza 1/3 stopnia, a „0.7” oznacza 2/3 stopnia.
  • Aby anulować korektę ekspozycji lampy, ustaw wartość z powrotem jako „±0”.
  • Po ustawieniu nowej wartości, nie zostanie ona zmieniona, jeśli przesuniesz dżojstik w pionie.
  • Po zmianie wartości, zmieniona wartość nie będzie ustawiona jeśli wciśnięty będzie przycisk Cofnij.

Uwaga

 • Ogólnie powinno się używać korekty pozytywnej do obiektów jasnych i korekty negatywnej do ciemnych.
 • Gdy korekta ekspozycji na aparacie jest regulowana co 1/2 stopnia, korekta ekspozycji lampy zostanie określona w przedziale ±3 stopni, co 1/2 stopnia.
 • Ustawienie lampy Speedlite ma pierwszeństwo jeśli korekta ekspozycji lampy ustawiona jest zarówno na lampie Speedlite, jak i aparacie.
 • Możesz ustawić wartość korekty ekspozycji lampy przekręcając bezpośrednio Pokrętło wybierania bez wybierania Ustawienie korekty ekspozycji lampy / efektu lampy dżojstikiem (C.Fn-13).