Instrukcja obsługi

  • Dołączona Instrukcja obsługi zawiera podstawowe instrukcje dotyczące fotografowania z lampą błyskową.

  • Zaawansowana instrukcja obsługi

    Niniejsza Zaawansowana instrukcja obsługi zawiera kompletne instrukcje.

    Najnowsza wersja Zaawansowanej instrukcji obsługi jest dostępna we wskazanej niżej witrynie internetowej.

    https://cam.start.canon/A006/