O tej instrukcji obsługi

Ikony w niniejszej instrukcji obsługi

Pokrętło wybierania Oznacza pokrętło wybierania.
Timer 12 sekund / Wyzwalacz 16 sekund Wskazuje czas trwania (około 12 lub 16 sek.) działania dla wciśniętego przycisku na podstawie czasu zwolnienia przycisku.
  • W kontekście przycisków lub pozycji ustawień, w instrukcji zawarto te same ikony lub wyświetlane elementy, jakie znaleźć można na lampie Speedlite.
Łącze Łącza do stron z powiązanymi tematami.
Ostrzeżenie

Ostrzeżenie zapobiegające problemom z fotografowaniem.

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe.

z prawej strony tytułów wskazuje funkcje dostępne tylko wtedy, gdy aparat ustawiony jest na tryby strefy twórczej (Preselekcja elastyczna, Programowa AE, Preselekcja czasu, Preselekcja przysłony, Bulb (czas ręczny) lub Ręczna regulacja ekspozycji).

Rozwiązywanie problemów Wskazówki w zakresie rozwiązywania problemów.

Podstawowe założenia

  • Instrukcje mają zastosowanie do lampy Speedlite i aparatu z włączonym zasilaniem ().
  • Ikony przycisków, pokręteł i symbole używane w tekście odpowiadają ikonom widocznym na ekranie lampy błyskowej Speedlite i aparatu.
  • Funkcje można ustawić poprzez przesunięcie dżojstika w pionie lub poziomie lub wybranie Pokrętło wybierania do wyboru.
  • Z konfiguracji funkcji wychodzi się poprzez naciśnięcie przycisku Cofnij.
  • Zakłada się ustawienia domyślne dla funkcji indywidualnych/własnych lampy Speedlite, a także funkcji menu/funkcji indywidualnych aparatu.