Automatyka błysku z użyciem dwóch grup odbiorników

Odbiorniki można podzielić na grupy błysków A i B oraz możliwa jest regulacja balansu oświetlenia (proporcje błysku) między nimi.

Ekspozycja jest kontrolowana automatycznie w taki sposób, że połączona moc grup zapewnia ekspozycję standardową.

 1. Przesuń dżojstik do przodu.

  • Skonfiguruj te ustawienia na każdym odbiorniku.
 2. Ustaw grupę błysków odbiornika w (1).

  • Wybierz A lub B dla grupy błysków.
  • Ustaw jeden odbiornik w grupie na A, a drugi na B.
 3. Ustaw grupę błysków nadajnika w (2).

  • Wykonaj kroki 3-5 na nadajniku.
  • Przesuń dżojstik pionowo lub poziomo lub wybierz Pokrętło wybierania aby wybrać element, a następnie przesuń dżojstik do przodu.
 4. Ustaw A:B.

  • Przesuń dżojstik poziomo lub wybierz Pokrętło wybierania aby wybrać z A:B, a następnie przesuń dżojstik do przodu.
 5. Ustaw proporcje błysku A:B.

  • Przesuń dżojstik do przodu, aby wybrać element pokazany na grafice.
  • Przesuń dżojstik poziomo lub wybierz Pokrętło wybierania aby ustawić proporcję błysku A:B, a następnie przesuń dżojstik do przodu.
 6. Sprawdź połączenie i upewnij się, że lampy błyskowe są naładowane.

  • Potwierdź, czy kontrolka ŁĄCZE zaświeciła się na zielono.
  • Potwierdź, że kontrolki gotowości lampy nadajnika i odbiornika się świecą.
  • Nadajnik wydaje sygnał „bip” po tym jak wszystkie lampy Speedlite zostały naładowane gdy P.Fn-05 jest ustawione na [0] ().
  • Upewnij się, czy symbol Nadajnik nie jest połączony bezprzewodowo nie jest wyświetlany na panelu LCD nadajnika.
  • Potwierdź, że ikona Odbiornik w pełni naładowany wskazująca ukończenie ładowania nadajnika/odbiornika wyświetla się na panelu LCD (ŁADOWANIE nie jest wyświetlone).
  • Szczegóły na temat podświetlenia panelu LCD nadajnika znaleźć można w Podświetlenie panelu LCD.
 7. Zrób zdjęcie.

  • Odbiorniki wyzwalają w ustawionych stosunkach mocy błysku.