Synchronizacja z drugą zasłoną

Korzystanie z synchronizacji błysku z drugą zasłoną przy niskich czasach naświetlania umożliwia naturalne zdjęcia obiektów, takich jak światła samochodowe. Błysk jest wyzwalany tuż przed zakończeniem wykonywania fotografii (zamknięciem migawki) przez aparat.

  1. Przesuń dżojstik do przodu.

  2. Wybierz element pokazany w (1).

    • Przesuń dżojstik pionowo lub poziomo lub wybierz Pokrętło wybierania aby wybrać element, a następnie przesuń dżojstik do przodu.
  3. Wybierz Synchronizacja z drugą zasłoną.

    • Przesuń dżojstik poziomo lub wybierz Pokrętło wybierania aby wybrać z Synchronizacja z drugą zasłoną, a następnie przesuń dżojstik do przodu.

Uwaga

  • Synchronizacja z drugą zasłoną działa szczególnie dobrze w trybie fotografowania Bulb (czas ręczny) (Bulb).
  • Lampa Speedlite wyzwala błysk dwukrotnie w trybie błysku ETTL. Pierwsze wyzwolenie, które nie oznacza nieprawidłowego działania, jest przedbłyskiem umożliwiającym określenie efektu lampy.
  • Aby powrócić do wyzwalania błysku normalnego, wybierz Synchronizacja z pierwszą zasłoną (synchronizacja z pierwszą zasłoną) w kroku 3 (Synchronizacja z pierwszą zasłoną nie jest wyświetlana na ekranie po konfiguracji).