Dostosowywanie lampy błyskowej Speedlite

W niniejszym rozdziale opisano ustawianie funkcji indywidualnych/własnych (C.Fn/P.Fn) lampy Speedlite.

Przestroga

  • Czynności opisane w niniejszym rozdziale nie są dostępne, gdy lampa Speedlite dołączona jest do aparatu w trybie w pełni automatycznym lub strefy podstawowej. Ustaw tryb fotografowania aparatu na Preselekcja elastyczna, Programowa AE, Preselekcja czasu, Preselekcja przysłony, Ręczna regulacja ekspozycji lub Bulb (Bulb (czas ręczny)) (strefa twórcza).