Błysk ręczny

Efekt lampy można ustawić w zakresie od 1/1024 do pełnego efektu (1/1), z dokładnością do 1/3 stopnia.

Korzystając z dostępnego w sprzedaży miernika błysku, możesz określić efekt lampy potrzebny dla uzyskania odpowiedniej ekspozycji. Zaleca się ustawienie trybu fotografowania aparatu jako Preselekcja przysłony lub Ręczna regulacja ekspozycji.

 1. Ustaw TRYB przy użyciu dżojstika.

 2. Ustaw tryb błysku Ręczna regulacja ekspozycji.

  • Przesuń dżojstik pionowo lub poziomo lub wybierz Pokrętło wybierania aby wybrać z M, a następnie przesuń dżojstik do przodu.
 3. Ustaw Ustawienie korekty ekspozycji lampy / efektu lampy przy użyciu dżojstika.

 4. Ustaw efekt lampy.

  • Przesuń dżojstik poziomo lub wybierz Pokrętło wybierania aby ustawić efekt lampy, a następnie przesuń dżojstik do przodu.
  • Podczas przyciskania do połowy spustu migawki aparatu wyświetlana jest szacunkowa odległość fotografowania (1) i wartość przysłony (2).

Uwaga

 • Zakres efektu lampy mieści się w przedziale 1/128–1/1 gdy ustawiona jest synchronizacja szybka.
 • Szczegóły na temat liczb przewodnich gdy używana jest lampa błyskowa zebrano w sekcji Dane techniczne.
 • Efekt lampy można również ustawić bezpośrednio wybierając Pokrętło wybierania bez uprzedniego wybierania TRYB za pomocą dżojstika, jeśli skonfigurujesz C.Fn-13.

Ręczne ustawianie ilości światła z pamięci ekspozycji lampy

Poziom efektu lampy używany podczas fotografowania z trybem błysku ETTL można zastosować jako poziom trybu błysku M.

 1. Ustaw funkcję Pamięci ekspozycji lampy.

  • Dla funkcji indywidualnych, ustaw P.Fn-04 FEM na [1] (WŁ., ).
 2. Wykonaj zdjęcia w trybie błysku ETTL.

  • Ustaw TRYB przy użyciu dżojstika.
  • Przesuń dżojstik pionowo lub poziomo lub wybierz Pokrętło wybierania aby wybrać z ETTL, a następnie przesuń dżojstik do przodu.
  • Naciśnij spust migawki do pełna, aby wykonać zdjęcie.
 3. Ustaw tryb błysku M.

  • Ustaw TRYB przy użyciu dżojstika.
  • Przesuń dżojstik pionowo lub poziomo lub wybierz Pokrętło wybierania aby wybrać z M, a następnie przesuń dżojstik do przodu.
 4. Sprawdź efekt lampy.

  • Upewnij się, czy obiekt znajduje się w efektywnym zasięgu lampy błyskowej (1).

Przestroga

 • Przed wyzwoleniem błysku przez lampę Speedlite ustawioną na ETTL, upewnij się, że lampa w gotowości jest czerwona (w pełni naładowana).
 • Jeśli dostosujesz czułość ISO, wartość przysłony lub inne ustawienia uwzględniające efekt lampy (takie jak intensywność światła lub zoom lampy) po fotografowaniu z użyciem lampy Speedlite ustawionej na ETTL, zalecamy fotografowanie z jej ponownym ustawieniem na ETTL.
 • Temperatura barwowa lampy Speedlite może znacząco różnić się od światła otoczenia, gdy balans bieli aparatu ustawiony jest na Automatyczny balans bieli, a tony koloru ujęć mogą różnić się między ustawieniami ETTL i M, gdy korekta błysku ustawiona jest na wartość ujemną i [Balans E-TTL] ustawiony jest na [Prior. atmosf.].

 • W przypadku korzystania z pamięci ekspozycji lampy do bezprzewodowego fotografowania z wieloma lampami błyskowymi, skonfiguruj z wyprzedzeniem takie same ustawienia dla grup błysków ETTL i M. Kiedy ETTL jest ustawione na A:B C, ustaw M na A:B:C.
 • Efektywny zasięg lampy błyskowej wskazany dla ETTL może nie odpowiadać odległości ostrości wskazanej dla M, w zależności od warunków fotografowania.
 • Ustawianie efektu lampy na 1/1024 może skutkować prześwietleniem.

Uwaga

 • Możesz po prostu przesunąć dżojstik w dół, aby przełączać się między ETTL i M, gdy P.Fn-04 FEM jest ustawiona na [2] (WŁ. / MODE ETTL/M).

Ręczne ustawianie ekspozycji lampy z wykorzystaniem pomiaru

Używanie aparatu kompatybilnego z ręczną regulacją lampy błyskowej pozwala ustawić poziom ekspozycji lampy ręcznie przed fotografowaniem. Ma to zastosowanie w fotografii z lampą w bliskim zakresie. Należy zastosować standardowy odbłyśnik z 18-procentową szarością (dostępny w sprzedaży) i wykonać zdjęcia w następujący sposób.

 1. Określ odpowiednie ustawienia aparatu i lampy błyskowej Speedlite.

  • Jako tryb fotografowania aparatu wybierz ustawienie Ręczna regulacja ekspozycji lub Preselekcja przysłony.
  • Jako tryb lampy błyskowej Speedlite wybierz opcję Ręczna regulacja ekspozycji.
 2. Ustaw ostrość na obiekt.

  • Ustaw ręcznie ostrość na obiekt.
 3. Skonfiguruj szary reflektor 18%.

  • Umieść go w pozycji obiektu.
  • Wyceluj aparat, tak aby reflektor wypełnił całe pole pomiaru punktowego w wizjerze.
 4. Naciśnij przycisk Wielofunkcyjny lub Blokada AE / Blokada ekspozycji lampy (Wyzwalacz 16 sekund).

  • Lampa Speedlite wyzwoli przedbłysk oraz zapisze potrzebny dla prawidłowej ekspozycji lampy efekt lampy.
  • Wskaźnik poziomu ekspozycji po prawej stronie wizjera wskazuje poziom ekspozycji lampy w stosunku do ekspozycji standardowej.
 5. Ustaw poziom ekspozycji lampy błyskowej.

  • Wyreguluj ręczne ustawianie ilości światła lampy Speedlite, tak aby poziom ekspozycji lampy pokrywał się ze wskaźnikiem ekspozycji standardowej.
 6. Zrób zdjęcie.

  • Usuń odbłyśnik z szarością i wykonaj zdjęcie.

Uwaga

 • Szczegóły na temat aparatów kompatybilnych z ręczną regulacją lampy błyskowej znaleźć można w instrukcji obsługi aparatu.