Sterowanie lampą z poziomu menu aparatu

Ustawienia funkcji lampy błyskowej lub funkcji indywidualnych można skonfigurować z poziomu menu aparatu. Jeśli Funkcje indywidualne na lampie Speedlite nie są wyświetlone na aparacie, spróbuj zaktualizować oprogramowanie układowe aparatu lub ustawić je z poziomu lampy Speedlite.

Informacje na temat korzystania z aparatu można znaleźć w instrukcji obsługi aparatu.

 1. Ustaw Bezpośredni dostęp do menu przy użyciu dżojstika.

  • Na aparacie wyświetlane jest menu.

Nastawy lampy

 1. Ustaw funkcję.

  • Ekran ustawień i wyświetlane elementy różnią się w zależności od aparatu.
  • Wybierz pozycję i ustaw funkcję.

  Przykład wyświetlania

Ustawienia dostępne na ekranie nastawy lampy

Na ekranie [Nastawy lampy] lub ekranie [Nastawy lampy zewnętrznej], możesz skonfigurować ustawienia dla fotografowania z błyskiem normalnym lub fotografowania z bezprzewodową lampą błyskową z wykorzystaniem transmisji radiowej.

Główne funkcje, jakie można skonfigurować, są następujące. Dostępne ustawienia różnią się w zależności od trybu błysku, ustawień funkcji bezprzewodowej i innych warunków.

Funkcja
Lampa błyskowa Włącz / Wyłącz
Balans E-TTL Prior. atmosf. / Standard / Prior. błysku
Pomiar E-TTL II Szac. (Pr.tw.) / Szacunkowy / Uśredniony
Ciągłe st.lampą E-TTL-każde zdj. / E-TTL- 1. zdj.
Błysk+dł.czas
Tryb błysku Pomiar błysku E-TTL II (automatyczny błysk) / Błysk ręczny / Błysk MULTI (stroboskopowy)
Funkcje lampy bezprzewodowej Bezprzew.:Wyłącz / Transmisja radiowa
Zoom lampy (pokrycie błysku)
Tryb synchronizacji Synchronizacja z 1 zasłoną / Synchronizacja z 2 zasłoną / Synchronizacja Hi-speed
Korekta ekspozycji z lampą
Bracketing ekspozycji z lampą
 • Lampa błyskowa

  Aby włączyć fotografowanie z lampą błyskową, wybierz opcję [Włącz]. Aby włączyć tylko oświetlenie wspomagające AF lampy Speedlite, ustaw na [Wyłącz].

 • Balans E-TTL

  Możesz ustawić preferowany efekt (balans) dla ujęć z lampą błyskową. To ustawienie umożliwia dostosowanie stosunku światła otoczenia do efektu lampy Speedlite.

 • Pomiar E-TTL II

  Wybierz ustawienie [Szac. (Pr.tw.)], aby skonfigurować pomiar błysku odpowiedni do fotografowania ludzi. Fotografowanie w trybie szybkiej serii zdjęć jest wolniejsze niż w przypadku wyboru opcji [Szacunkowy] lub [Uśredniony]. Wybierz ustawienie [Szacunkowy], aby skonfigurować pomiar błysku dostosowany pod kątem wyzwalania błysku podczas wykonywania serii zdjęć. Wybór opcji [Uśredniony] powoduje uśrednienie wyników pomiaru ekspozycji lampy dla całej sceny. W zależności od scenerii, konieczna może okazać się korekta ekspozycji lampy.

 • Ciągłe st.lampą

  Wybierz opcję [E-TTL-każde zdj.], aby wykonać pomiar błysku dla każdego zdjęcia. Wybierz opcję [E-TTL- 1. zdj.], aby wykonać pomiar błysku tylko dla pierwszego zdjęcia w serii zdjęć. Poziom ilości światła z pierwszego zdjęcia zostanie zastosowany do wszystkich kolejnych. Funkcja przydatna podczas nadawania priorytetu szybkości serii zdjęć bez zmiany kompozycji zdjęć.

 • Błysk+dł.czas

  Funkcja pozwala ustawić czas synchronizacji błysku dla fotografowania z lampą błyskową w trybie Preselekcja przysłony (preselekcja przysłony).

 • Tryb błysku

  Możesz wybrać tryb błysku spośród [Pomiar błysku E-TTL II], [Błysk ręczny] lub [Błysk MULTI (stroboskopowy)], aby dopasować tryb do wybranej fotografii z lampą błyskową.

 • Funkcje lampy bezprzewodowej

  Funkcja umożliwia skonfigurowanie fotografowania z bezprzewodową lampą błyskową z wykorzystaniem transmisji radiowej. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Fotografowanie z bezprzewodową lampą błyskową z wykorzystaniem transmisji radiowej.

 • Zoom lampy (pokrycie błysku)

  Dla lampy błyskowej Speedlite można ustawić odpowiednie pokrycie błysku. Ustaw na [Autom.] dla automatycznej konfiguracji pokrycia błysku, aby dopasować ogniskową obiektywu i wymiary matrycy światłoczułej ().

 • Tryb synchronizacji

  Możesz wybrać następujący moment/metodę wyzwalania błysku z [Synchronizacja z 1 zasłoną], [Synchronizacja z 2 zasłoną] lub [Synchronizacja Hi-speed]. Aby umożliwić fotografowanie z błyskiem normalnym, wybierz opcję [Synchronizacja z 1 zasłoną].

 • Korekta ekspozycji z lampą

  Oprócz ustawień funkcji korygowanie ekspozycji można dostosować również efekt lampy. Ilość korekty ekspozycji lampy można ustawić w zakresie ±3 stopni, z dokładnością do 1/3 stopnia.

 • Bracketing ekspozycji z lampą

  Włącza automatyczne dopasowanie do różnych poziomów efektu błysku, gdzie jednocześnie wykonywane są trzy ujęcia. Można ją ustawić w przedziale ±3 stopni, z dokładnością do 1/3 stopnia.

 • Kasuj nastawy

  Wybierz [Kasuj nastawy lampy] lub [Kasuj nastawy lampy zewn.], aby przywrócić ustawienia lampy Speedlite do domyślnych.

Przestroga

 • [Zoom lampy] (pokrycie błysku) nie jest dostępne gdy pokrycie błysku ustawione jest automatycznie, tak jak gdy używany jest dyfuzor.

Uwaga

 • Korekta ekspozycji lampy nie może zostać przeprowadzona z aparatu, gdy jest ustawiona na lampie Speedlite. Jeśli obie ustawione są jednocześnie, ustawienie lampy Speedlite ma pierwszeństwo.

Ustawienia C.Fn w Speedlite

Ustawienia funkcji indywidualnych lampy Speedlite można skonfigurować z poziomu menu aparatu. Wyświetlane informacje różnią się zależnie od używanej lampy Speedlite. Szczegółowe informacje opisujące funkcje indywidualne znajdują się w części Konfiguracja przy użyciu funkcji indywidualnych.

 1. Wybierz opcję [Nastawy C.Fn w Speedlite].

  • Wybierz opcję [Nastawy C.Fn w Speedlite] lub [Nastawy C.Fn lampy zewn.].
 2. Ustaw funkcję indywidualną.

  • Wybierz numer funkcji indywidualnej (1), a następnie ustaw funkcję.
  • Aby wyczyścić wszystkie ustawienia funkcji indywidualnych, wybierz [Kasuj nastawy] w kroku 1, a następnie zaznacz [Kasuj nastawy C.Fn Speedlite] lub [Kasuj nast. C.Fn lampy zewn.].

Przestroga