Bracketing ekspozycji z lampą

Można wykonać trzy zdjęcia z automatyczną zmianą efektu lampy. Ta funkcja nazywana jest bracketing ekspozycji z lampą (FEB). Można ją ustawić w przedziale ±3 stopni, z dokładnością do 1/3 stopnia.

 1. Ustaw Ustawienie korekty ekspozycji lampy / efektu lampy przy użyciu dżojstika.

 2. Przesuń dżojstik do dołu i wybierz Sekwencja ekspozycji z lampą.

 3. Ustaw poziom bracketingu ekspozycji z lampą.

  • Przesuń dżojstik poziomo lub wybierz Pokrętło wybierania aby ustawić bracketing ekspozycji z lampą, a następnie przesuń dżojstik do przodu.
  • „0.3” oznacza 1/3 stopnia, a „0.7” oznacza 2/3 stopnia.
  • Podczas stosowania równocześnie z korektą ekspozycji lampy bracketing ekspozycji z lampą jest wykonywany w oparciu o ustawioną wartość korekty ekspozycji lampy. Lewy kraniec lub Prawy koniec pojawia się na krańcach wskaźnika, jeśli poziom ekspozycji lampy przekracza ±3 stopnie.
  • Po ustawieniu nowej wartości, nie zostanie ona zmieniona, jeśli przesuniesz dżojstik w pionie.
  • Po zmianie wartości, zmieniona wartość nie będzie ustawiona jeśli wciśnięty będzie przycisk Cofnij.

Uwaga

 • Sekwencja ekspozycji z lampą zostaje automatycznie anulowany po wykonaniu trzech ujęć.
 • Przed realizacją sekwencji FEB rozważ ustawienie trybu wyzwalania migawki aparatu na pojedyncze zdjęcia i potwierdź, że ładowanie lampy się zakończyło. W tryb wyzwalania migawki w serii zdjęć, fotografowanie automatycznie zatrzymuje się po trzech kolejnych ujęciach.
 • Sekwencja ekspozycji z lampą można stosować razem z korektą ekspozycji lampy lub blokadą ekspozycji lampy.
 • Gdy korekta ekspozycji na aparacie jest regulowana co 1/2 stopnia, korekta ekspozycji lampy zostanie określona w przedziale ±3 stopni, co 1/2 stopnia.
 • Możesz wyłączyć automatyczne anulowanie bracketingu ekspozycji z lampą po trzech ujęciach w C.Fn-03.
 • Można zmienić kolejność korekt w sekwencji bracketingu ekspozycji z lampą (C.Fn-04).