Automatyka błysku z użyciem trzech grup odbiorników

Gdy grupy błysków A i B zostaną skonfigurowane, możliwe będzie wyzwalanie wielu lamp Speedlite poprzez dodanie grupy C. Omówienie sterowania lampą znajduje się w sekcji Sterowanie grupami.

Grupa C jest przydatna gdy chcesz wyeliminować cienie w tle za obiektami.

 1. Przesuń dżojstik do przodu.

 2. Wybierz element pokazany w (1).

  • Przesuń dżojstik pionowo lub poziomo lub wybierz Pokrętło wybierania aby wybrać element, a następnie przesuń dżojstik do przodu.
 3. Ustaw A:B C.

  • Przesuń dżojstik poziomo lub wybierz Pokrętło wybierania aby wybrać z A:B C, a następnie przesuń dżojstik do przodu.
 4. Dodaj lampy Speedlite do grupy błysków A, B lub C i ustaw je.

  • Potwierdź, że wszystkie odbiorniki i nadajniki są ustawione w tym samym kanale transmisji i pod tym samym identyfikatorem łączności radiowej.
  • Ustaw odbiorniki dla grupy A, B lub C i ustaw je.
 5. Sprawdź kanał i ID.

  • Ustaw ten sam kanał transmisji i identyfikator łączności radiowej na nadajnikach i odbiornikach, jeżeli się różnią ().
 6. Ustaw proporcje błysku A:B.

  • Przesuń dżojstik do przodu, aby wybrać element pokazany na grafice.
  • Przesuń dżojstik poziomo lub wybierz Pokrętło wybierania aby ustawić proporcję błysku A:B, a następnie przesuń dżojstik do przodu.
 7. Skonfiguruj wartość korekty ekspozycji lampy dla grupy błysków C.

  • Przesuń dżojstik do przodu, aby wybrać element pokazany na grafice.
  • Przesuń dżojstik poziomo lub wybierz Pokrętło wybierania aby ustawić wielkość korekty, a następnie przesuń dżojstik do przodu.
 8. Sprawdź połączenie i upewnij się, że lampy błyskowe są naładowane.

  • Potwierdź, czy kontrolka ŁĄCZE zaświeciła się na zielono.
  • Potwierdź, że kontrolki gotowości lampy nadajnika i odbiornika się świecą.
  • Nadajnik wydaje sygnał „bip” po tym jak wszystkie lampy Speedlite zostały naładowane gdy P.Fn-05 jest ustawione na [0] ().
  • Upewnij się, czy symbol Nadajnik nie jest połączony bezprzewodowo nie jest wyświetlany na panelu LCD nadajnika.
  • Potwierdź, że ikona Odbiornik w pełni naładowany wskazująca ukończenie ładowania nadajnika/odbiornika wyświetla się na panelu LCD (ŁADOWANIE nie jest wyświetlone).
  • Szczegóły na temat podświetlenia panelu LCD nadajnika znaleźć można w Podświetlenie panelu LCD.
 9. Sprawdź działanie.

  • Naciśnij przycisk błysku kontrolnego na nadajniku.
  • Lampa Speedlite wyzwala błysk. Jeśli błysk się nie wyzwala, upewnij się, że lampy znajdują się w zasięgu transmisji ().
 10. Zrób zdjęcie.

  • Tak jak podczas fotografowania z błyskiem normalnym, zrób zdjęcie po skonfigurowaniu aparatu.

Przestroga

 • Transmisja radiowa nie jest możliwa, gdy na panelu LCD wyświetlone jest Nadajnik nie jest połączony bezprzewodowo. Należy ponownie sprawdzić kanały transmisji i identyfikatory łączności radiowej nadajników i odbiorników. Jeśli nie możesz uzyskać połączenia przy tych samych ustawieniach, zrestartuj nadajniki i odbiorniki.
 • Skierowanie lamp z grupy błysków C bezpośrednio na obiekty może spowodować prześwietlenie zdjęcia.

Uwaga

 • Błysk modelingowy można również wyzwolić naciskając przycisk podglądu głębi ostrości ().
 • Automatyczne wyłączanie uruchamia się po ok. 5 minutach, gdy lampa Speedlite jest ustawiona jako nadajnik.
 • Aby włączyć odbiornik będący w trybie automatycznego wyłączania, naciśnij przycisk błysku kontrolnego nadajnika.
 • Kontrolne wyzwalanie błysku nie jest dostępne gdy timer błysku aparatu lub podobne funkcje są aktywne.