U ovim uputama za uporabu pretpostavljamo da upotrebljavate firmver za EOS R5 verzije 1.6.0 ili noviji.