Prioritet svijetlih tonova

Možete smanjiti preeksponiranost vrlo svijetlih dijelova slike.

  1. Odaberite [Fotografiranje: Highlight tone priority / Fotografiranje: Prioritet svijetlih tonova].

  2. Odaberite odgovarajuću postavku.

    • [Enable/Omogućeno]: Poboljšava gradaciju u svijetlim područjima slike. Gradacija između sivih i svijetlih dijelova postaje blaža.
    • [Enhanced/Poboljšano]: U nekim uvjetima snimanja smanjuje preveliku eksponiranu dijelova slike čak i više od [Enable/Omogućeno].

Oprez

  • Na slici može biti malo više šuma.
  • Dostupni raspon ISO osjetljivosti počinje na ISO 200. Ne možete podesiti proširene ISO osjetljivosti.
  • S [Enhanced/Poboljšano], rezultati u nekim prizorima možda neće izgledati kao što ste očekivali.