Odabir metode autofokusa

AF method / Metoda autofokusa

Lice+Praćenje: Lice+Tracking / Lice+Praćenje: Lice+praćenje

Fotoaparat otkriva i izoštava lica osoba ili životinja. Preko detektiranog lica prikazuje se [Točka autofokusa] (točka autofokusa) i prati to lice.

Ako nije otkriveno nijedno lice, cijelo područje automatskog izoštravanja rabi se za AF s automatskim odabirom.

Uz Servo AF možete podesiti početni položaj za Servo AF (). Sve dok okvir područja autofokusa može pratiti objekt tijekom snimanja, izoštravanje će se nastaviti.

Spot AF / Točkasti AF: Spot AF / Spot AF / Točkasti AF: Točkasti AF

Fotoaparat izoštrava u užem području nego uz 1-point AF / AF u jednoj točki.

1-point AF / AF u jednoj točki: 1-point AF / 1-point AF / AF u jednoj točki: AF u jednoj točki

Fotoaparat izoštrava u jednoj točki autofokusa [1-point AF / AF u jednoj točki].

Expand AF area / Proširenje područja AF-a: Expand AF area: AF point expansion / Expand AF area / Proširenje područja AF-a: Proširenje područja AF-a: AF point expansion

Izoštravanje se izvodi u jednoj točki AF-a [1-point AF / AF u jednoj točki] i točkama AF-a koje su ovdje istaknute plavo. Učinkovito za pokretne objekte koje je teško pratiti uz postavku 1-point AF / AF u jednoj točki.

Tako je lakše izoštriti ciljni objekt no sa Zone AF / Zonski AF.

Pri uporabi Servo AF-a, prvo ćete izoštriti uporabom točke AF-a [1-point AF / AF u jednoj točki].

Expand AF area (manual selection: surround) / Proširenje područja AF-a (ručni odabir: uokolo): Expand AF area: Around / Expand AF area (manual selection: surround) / Proširenje područja AF-a (ručni odabir: uokolo): Proširenje područja AF-a: Uokolo

Pri izoštravanju se primjenjuje jedna točka AF-a [1-point AF / AF u jednoj točki] i okolne točke AF-a koje su ovdje označene plavo, što izoštravanje pokretnih objekata čini lakšim nego uz Expand AF area: Expand AF area / Proširenje područja AF-a / Proširenje područja AF-a: Expand AF area / Proširenje područja AF-a. Rad Servo AF-a isti je kao za Expand AF area: Expand AF area / Proširenje područja AF-a / Proširenje područja AF-a: Expand AF area / Proširenje područja AF-a.

Zone AF / Zonski AF: Zone AF / Zone AF / Zonski AF: Zonski AF

Koristi automatski odabir AF-a u okvirima zonskog AF-a kako bi pokrio veće područje od područja značajke Expand AF area / Proširenje područja AF-a, što izoštravanje čini lakšim nego uz Expand AF area / Proširenje područja AF-a.

Područja izoštravanja određuju se ne samo na osnovi najbližeg objekta, već i na osnovi raznih drugih uvjeta, poput lica (osoba ili životinja), kretanja objekta i udaljenosti od objekta.

Izoštrene toče autofokusa prikazuju se sa [1-point AF / AF u jednoj točki].

AF s velikom zonom (okomito): Large Zone AF: Vertical / AF s velikom zonom (okomito): AF s velikom zonom: Okomito

Upotrebljava AF s automatskim odabirom u vertikalnom okviru značajke Large Zone AF / AF s velikom zonom za pokrivanje veće površine nego uz postavku Zone AF / Zonski AF, što izoštravanje čini lakšim nego uz 1-point AF/Expand AF area / AF u jednoj točki / Proširenje područja AF-a te je također učinkovito za objekte koji se kreću.

Područja izoštravanja određuju se ne samo na osnovi najbližeg objekta, već i na osnovi raznih drugih uvjeta, poput lica (osoba ili životinja), kretanja objekta i udaljenosti od objekta.

Izoštrene toče autofokusa prikazuju se sa [1-point AF / AF u jednoj točki].

AF s velikom zonom (vodoravno): Large Zone AF: Horizontal / AF s velikom zonom (vodoravno): AF s velikom zonom: Vodoravno

Upotrebljava AF s automatskim odabirom u horizontalnom okviru značajke Large Zone AF / AF s velikom zonom za pokrivanje veće površine nego uz postavku Zone AF / Zonski AF, što čini izoštravanje lakšim nego uz 1-point AF/Expand AF area / AF u jednoj točki / Proširenje područja AF-a te je također učinkovito za objekte koji se kreću.

Područja izoštravanja određuju se ne samo na osnovi najbližeg objekta, već i na osnovi raznih drugih uvjeta, poput lica (osoba ili životinja), kretanja objekta i udaljenosti od objekta.

Izoštrene toče autofokusa prikazuju se sa [1-point AF / AF u jednoj točki].

Odabir metode autofokusa

Možete odabrati način automatskog izoštravanja u skladu s uvjetima snimanja ili objektom.

Ako radije izoštravate ručno, pogledajte Ručno izoštravanje.

 1. Odaberite [Automatsko izoštravanje: AF method / Automatsko izoštravanje: Metoda AF-a].

 2. Odaberite metodu autofokusa.

Napomena

 • U modu [Scene Intelligent Auto / Inteligentno automatsko prepoznavanje scena] automatski se podesi [Lice+Tracking / Lice+Praćenje].
 • Za podešavanje metode AF-a možete također pritisnuti tipku AF point selection / Odabir točke AF-a, a zatim tipku M-Fn.
 • Sljedeći opisi odnose se na fotoaparat s postavkom AF operation podešenom na [One-Shot AF / AF za jednu snimku] (). S postavkom [Servo AF] (), točka autofokusa će postati plava kad se izoštri objekt.

Lice (Face)+Tracking: Lice+Praćenje / Lice (Lice)+Praćenje: Lice+Praćenje

Fotoaparat otkriva i izoštava lica osoba ili životinja. Ako se lice pomakne, pomiče se i točka AF-a [Točka autofokusa] za praćenje lica.

[Automatsko izoštravanje: Eye detection / Automatsko izoštravanje: Otkrivanje očiju] možete podesiti na [Enable/Omogućeno] za snimanje uz izoštravanje očiju osoba ().

 1. Provjerite točku autofokusa.

  • Preko detektiranog lica prikazivat će se [Točka autofokusa] (točka autofokusa).
  • Kako biste odabrali lice za izoštravanje kada je moguće detektirati više lica, pritisnite tipku AF point selection / Odabir točke AF-a za promjenu točke AF-a na [Prilagođavanje točke AF-a], a zatim upotrijebite Višenamjenski kontroler. Dok upotrebljavate Višenamjenski kontroler, točka AF-a ponovno se mijenja u [Prilagođavanje praćenja objekta].
  • Lice možete odabrati i dodirom zaslona.
 2. Izoštrite i snimite videozapis.

  • Nakon što pritisnete okidač dopola te fotoaparat izoštri objekt, točka AF-a postane zelena i fotoaparat se oglasi zvučnim signalom.

   Narančasta točka autofokusa ukazuje da fotoaparat nije mogao izoštriti objekte.

Napomena

 • Pri ručnom odabiru lica osobe ili životinje dodirivanjem zaslona ili s pomoću Višenamjenski kontroler, AF okvir se mijenja u [Tracking subject] i zaključa na taj objekt radi praćenja, a fotoaparat prati objekt čak i ako se objekt kreće u kadru.
 • Kako biste otpustili zaključano praćenje, dodirnite [Otkazivanje praćenja objekta] ili pritisnite SET.

Oprez

 • Pri izoštravanju s pomoću dodira zaslona fotoaparat izoštrava rabeći [One-Shot AF / AF za jednu snimku] bez obzira na postavke automatskog izoštravanja.
 • Ako je lice objekta veoma neoštro, prepoznavanje lica neće biti moguće. Izoštrite ručno () kako bi fotoaparat prepoznao lice, zatim upotrijebite automatsko izoštravanje.
 • Mogu se otkriti i drugi objekti osim ljudskog lica ili lica ili tijela životinje.
 • Prepoznavanje lica neće raditi ako je lice u kadru vrlo malo ili vrlo veliko, presvijetlo ili pretamno ili djelomično pokriveno.
 • Prepoznavanje lica nije moguće za životinje ako su predaleko ili ako nisu mirno okrenute prema fotoaparatu. Točke AF-a prikazane su po cijelom tijelu.
 • Otkrivanje ptica kamufliranih u šumi ili u sličnim situacijama nije moguće.
 • Autofokus možda neće moći detektirati objekte ili lica osoba na rubovima zaslona. Ponovno kadrirajte snimku kako biste centrirali objekt ili ga približili centru.

Napomena

 • Za snimane osobe aktivni okvir [Točka autofokusa] može obuhvatiti samo dio lica, a ne cijelo lice.
 • Veličina točke autofokusa ovisi o objektu.

Podešavanje početkog položaja za Servo AF

Možete ručno podesiti početni položaj Servo AF-a kada je opcija [Automatsko izoštravanje: Initial Servo AF pt for LicePraćenje objekta / Automatsko izoštravanje: Početna točka Servo AF-a za LicePraćenje objekta] podešena na opciju koja nije [Auto/Automatski] ().

 1. Metodu AF-a podesite na [Lice+Tracking / Lice+praćenje] ().

 2. Podesite postupak automatskog izoštravanja na [Servo AF] ().

 3. Podesite točku autofokusa.

  • Prikazuje se okvir područja autofokusa (1) i točka autofokusa (2).
  • Kako biste točku AF-a pomaknuli na mjesto za izoštravanje, pritisnite tipku AF point selection / Odabir točke AF-a i zatim upotrijebite Višenamjenski kontroler ili dodirnite zaslon, a zatim pritisnite SET.
  • Za središnju točku AF-a tijekom uporabe Višenamjenski kontroler pritisnite ravno Višenamjenski kontroler.
  • Kako biste centrirali točku AF-a nakon što ste je potvrdili, dodirnite [Set AF point to center / Podešavanje točke AF-a u središte] ili pritisnite SET.

Subject to detect / Objekt za praćenje

Možete odrediti kriterije za automatski odabir glavnog objekta za praćenje.

Aktivira se kada je metoda AF-a Face+Tracking / Lice+Praćenje, Zone AF / Zonski AF ili Large Zone AF (Vertical/Horizontal) / AF s velikom zonom (okomito/vodoravno).

 • People/Osobe

  Prioritet stavlja na lica ili glave osoba kao glavnih objekata praćenja.

  Kad fotoaparat ne može razaznati lice ili glavu osobe, pokušava otkriti i pratiti njezin torzo. Ako se torzo osobe ne može otkriti, fotoaparat može pratiti druge dijelove tijela.

 • Animals/Životinje

  Otkriva životinje (pse, mačke ili ptice) i ljude te prioritet stavlja na rezultate otkrivanja životinja kao glavnih objekata koje treba pratiti.

  U slučaju životinja, fotoaparat pokušava otkriti lica ili tijela i točke AF-a prikazuju se na bilo kojem otkrivenom licu.

  Kad se lice ili cijelo tijelo životinje ne može otkriti, fotoaparat može pratiti dio njihovog tijela.

 • Vehicles/Vozila

  Razaznaje motorna vozila s dva ili četiri kotača te osobe, a prioritet stavlja na rezultate otkrivanja vozila kao glavnih objekata koje treba pratiti.

  Za vozila fotoaparat pokušava otkriti ključne pojedinosti ili cijelo vozilo, a točka AF-a se prikazuje na bilo kojem od tih otkrivenih detalja.

  Ako se ključni detalji ili cijelo vozilo ne mogu otkriti, fotoaparat može pratiti druge dijelove vozila.

  Pritisnite tipku INFO kako biste omogućili ili onemogućili otkrivanje točaka (Spot) za ključne detalje vozila.

 • None/Nijedno

  Fotoaparat automatski određuje glavni objekt prema otkrivenim podacima o objektu.

Oprez

 • Fotoaparat može otkriti kao objekte različita područja koja nisu lica ili tijela ljudi ili životinja niti ključni detalji ili šasija vozila.
 • Lica koja su vrlo mala ili velika na slici, presvijetla ili tamna ili djelomično skrivena ne mogu se otkriti.
 • Otkrivanje lica životinja nije moguće osim ako je objekt dovoljno blizu i stalno okrenut prema fotoaparatu. Okvir praćenja prikazuje se za cijelo tijelo.
 • Otkrivanje ptica kamufliranih u šumi ili u sličnim situacijama nije moguće.
 • Otkrivanje možda neće biti moguće za obične osobne automobile ili bicikle ili za motocikliste koji izvode akrobacije ili izbacuju zemlju i prašinu.

Napomena

 • Možete odabrati sljedeće objekte pritiskom okidača dopola. U scenama bez relevantnih objekata fotoaparat prati druge objekte.

  • People/Osobe

   Osobe, životinje, vozila

  • Animals/Životinje

   Osobe, životinje

  • Vehicles/Vozila

   Osobe, vozila

Eye detection / Otkrivanje očiju

Kad je metoda AF-a podešena na [Lice+Tracking / Lice+Praćenje], možete snimati uz izoštravanje očiju osoba ili životinja.

 1. Odaberite [Automatsko izoštravanje: Eye detection / Automatsko izoštravanje: Otkrivanje očiju].

 2. Odaberite [Enable/Omogućeno].

 3. Usmjerite fotoaparat prema objektu.

  • Točka AF-a pojavljuje se oko oka snimane osobe.
  • Kako biste odabrali oko koje će se izoštriti, pritisnite tipku AF point selection / Odabir točke AF-a za promjenu točke AF-a u [Prilagođavanje točke AF-a], zatim upotrijebite Višenamjenski kontroler. Dok upotrebljavate Višenamjenski kontroler, točka AF-a ponovno se mijenja u [Prilagođavanje praćenja objekta].
  • Oko možete odabrati i dodirom zaslona.
  • Ako odabrano oko nije prepoznato, automatski se odabire oko koje će se izoštriti.
 4. Snimajte.

Oprez

 • Ovisno o osobi koju snimate i uvjetima snimanja, fotoaparat možda neće pravilno detektirati njene oči.

Napomena

 • Za prebacivanje na [Eye Detection: Disable / Otkrivanje očiju: Onemogućeno] bez uporabe postupaka u izborniku, pritisnite tipku AF point selection / Odabir točke AF-a i zatim tipku INFO. Za prebacivanje na [Eye Detection: Enable / Otkrivanje očiju: Omogućeno] pritisnite ponovno tipku INFO.

Spot AF / 1-Point AF / Expand AF Area: Expand AF area / Proširenje područja AF-a / Expand AF Area: Around / Zone AF / Large Zone AF: Vertical / Large Zone AF: Horizontal / Točkasti AF / AF u jednoj točki / Proširenje područja AF-a: Expand AF area / Proširenje područja AF-a / Proširenje područja AF-a: Uokolo / Zonski AF / AF s velikom zonom: Okomito / AF s velikom zonom: Vodoravno

Možete ručno podesiti točku autofokusa ili okvir značajke Zone AF / Zonski AF. Ovdje dajemo primjer prikaza za 1-point AF / AF u jednoj točki.

 1. Provjerite točku autofokusa.

  • Pojavi se točka autofokusa (1).
  • Uz Expand AF area: Expand AF area / Proširenje područja AF-a / Proširenje područja AF-a: Expand AF area / Proširenje područja AF-a ili Expand AF area: Around / Proširenje područja AF-a: Uokolo prikazuju se i susjedne točke AF-a.
  • S postavkom Zone AF / Zonski AF, Large Zone AF: Vertical / AF s velikom zonom: Okomito ili Large Zone AF: Horizontal / AF s velikom zonom: Vodoravno prikazuje se određeni okvir zonskog AF-a.
 2. Pomaknite točku autofokusa.

  • Pritisnite tipku AF point selection / Odabir točke AF-a, s pomoću Višenamjenski kontroler pomaknite točku AF-a u položaj za izoštravanje, a zatim pritisnite SET (ali imajte na umu da se kod nekih objektiva možda neće pomicati do ruba zaslona).
  • Za središnju točku AF-a tijekom uporabe Višenamjenski kontroler pritisnite ravno Višenamjenski kontroler.
  • Možete izoštravati i dodirom položaja na zaslonu.
  • Za centriranje točke AF-a ili okvira zonskog AF-a dodirnite [Set AF point to center] ili pritisnite SET.
 3. Izoštrite i snimite videozapis.

  • Usmjerite točku autofokusa na objekt i pritisnite okidač dopola.
  • Kad je izoštravanje završeno, točka autofokusa postaje zelena i čuje se zvučni signal.
  • Ako se ne postigne izoštravanje, točka autofokusa postaje narančasta.

Oprez

 • Fotoaparat nastavlja pomicati aktivnu točku AF-a [1-point AF / AF u jednoj točki] kako bi pratio objekte dok je Zone AF / Zonski AF ili Large Zone AF (Vertical/Horizontal) / AF s velikom zonom (Okomito/Vodoravno) podešen na Servo AF, ali u nekim uvjetima snimanja (npr. kada su objekti mali), praćenje objekta možda neće biti moguće.
 • Izoštravanje može biti otežano pri uporabi periferne točke autofokusa. U tom slučaju odaberite točku autofokusa u središtu.
 • Pri izoštravanju s pomoću dodira zaslona fotoaparat izoštrava rabeći [One-Shot AF / AF za jednu snimku] bez obzira na postavke automatskog izoštravanja.

Napomena

 • Uz [Automatsko izoštravanje: Orientation linked AF point / Automatsko izoštravanje: Točka AF-a povezana s orijentacijom] možete podesiti zasebne točke AF-a za okomito i vodoravno snimanje ().

Povećani prikaz

Kako biste provjerili izoštrenost uz metodu autofokusa različitu od [Lice+Tracking / Lice+Praćenje], povećajte prikaz za otprilike 6× ili 15× pritiskom tipke Magnify or reduce / Povećanje/smanjenje (ili dodirivanjem oznake [Magnify or reduce / Povećanje/smanjenje]).

 • Uvećanje je usredotočeno na točku AF-a za [Spot AF / Točkasti AF], [1-point AF / AF u jednoj točki], [Expand AF area: AF point expansion / Proširenje područja AF-a: AF point expansion] i [Expand AF area: Around / Proširenje područja AF-a: Uokolo] te na okvir zonskog AF-a za [Zone AF / Zonski AF], [Large Zone AF: Vertical / AF s velikom zonom: Okomito] i [Large Zone AF: Horizontal / AF s velikom zonom: Vodoravno].
 • Uz postavku [Spot AF / Točkasti AF] i [1-point AF / AF u jednoj točki], automatsko izoštravanje izvodi se uz uvećani prikaz ako pritisnete okidač dopola. Kad je podešena metoda automatskog izoštravanja različita od [Spot AF / Točkasti AF] i [1-point AF / AF u jednoj točki], ono se izvodi nakon vraćanja normalnog prikaza.
 • U modu Servo AF, pritisnete li okidač dopola pri povećanom prikazu, na zaslon se vraća uobičajeni prikaz za izoštravanje.

Oprez

 • Ako je izoštravanje povećane slike otežano, vratite sliku na normalan pregled i izoštrite automatski.
 • Upotrijebite li autofokus u normalnom prikazu i zatim prikaz povećate, možda se neće postići točan fokus.
 • Brzina izoštravanja nije ista u normalnom i povećanom prikazu.
 • Continuous AF / Kontinuirani AF i Movie Servo AF / Servo AF za videozapise nisu dostupni dok je prikaz povećan.
 • U povećanom prikazu izoštravanje može biti otežano zbog učinka potresanja fotoaparata. Preporuča se uporaba stativa.

Savjeti za snimanje uz automatsko izoštravanje

 • Čak i kad se postigne fokus, pritisak okidača dopola će ponovno pokrenuti izoštravanje.
 • Svjetlina snimke može se promijeniti prije i nakon automatskog izoštravanja.
 • Ovisno o objektu i uvjetima snimanja, fotoaparatu može trebati duže vrijeme za izoštravanje objekta ili se može smanjiti brzina kontinuiranog snimanja.
 • Ako se izvor svjetla promijeni tijekom snimanja, zaslon će možda titrati i tako otežati izoštravanje. U tom slučaju ponovno uključite fotoaparat i nastavite snimanje s AF-om pod izvorom svjetla koje ćete upotrebljavati.
 • Ako automatsko izoštravanje nije moguće, izoštravajte ručno ().
 • Za objekte na rubu zaslona, koji su malo izvan fokusa, pokušajte objekt (ili točku AF-a ili okvir za Zone AF / Zonski AF) centrirati kako biste ga izoštrili, zatim rekadrirajte prije snimanja..
 • S nekim objektivima će za izoštravanje s autofokusom možda trebati više vremena ili se njime neće moći postići precizno izoštravanje.

Uvjeti snimanja u kojima je izoštravanje otežano

 • Objekti s niskim stupnjem kontrasta poput plavog neba, jednobojnih površina ili ako su izgubljeni detalji svijetlih i tamnih dijelova.
 • Slabo osvijetljeni objekti.
 • Pruge i ostali uzorci kod kojih je kontrast vidljiv samo u vodoravnom smjeru.
 • Objekti s ponavljajućim uzorcima (npr. prozori na neboderu, računalne tipkovnice itd.).
 • Diskretne linije i konture objekta.
 • Kod izvora svjetlosti kod kojih se svjetlina, boje ili uzorci stalno mijenjanju.
 • Noćni prizori ili točkasti izvori svjetlosti.
 • Kad slika treperi pod izvorima fluorescentnog ili LED svjetla.
 • Jako mali objekti.
 • Objekti na rubu zaslona.
 • Objekti snažno osvijetljeni straga i reflektirajući objekti (npr. automobil sjajne površine i sl.).
 • Bliski i daleki objekti pokriveni točkom autofokusa (npr. životinja u kavezu i sl.).
 • Objekti koji se kreću unutar točke autofokusa i neće mirovati zbog pomicanja fotoaparata ili zamućenja objekta.
 • Kod primjene autofokusa na objektima koji su krajnje izvan žarišta.
 • Pri snimanju slike s mekim izoštravanjem pomoću objektiva s mekim izoštravanjem.
 • Pri uporabi filtra za posebne efekte.
 • Tijekom autofokusa su na zaslonu vidljive smetnje u obliku točkica svjetla ili pruga.

Raspon automatskog izoštravanja

Dostupni raspon automatskog izoštravanja razlikuje se ovisno o objektivu, omjeru i kvaliteti slike te o tome snimate li 4K ili 8K videozapise i koristite značajke kao što su snimanje videozapisa uz efekt izrezivanja ili Movie Digital IS / Digitalna stabilizacija slike videozapisa.