Osnovni postupci

Držanje fotoaparata

 • Praćenje na zaslonu pri snimanju

  Pri snimanju možete po želji zakrenuti zaslon. Za detalje pogledajte Uporaba zaslona.

  • (1) Standardni kut
  • (2) Niski kut
  • (3) Visoki kut
 • Snimanje uz uporabu tražila

  Za oštre slike držite fotoaparat mirno kako bi vibracije bile minimalne.

  • (1) Snimanje u vodoravnom položaju
  • (2) Snimanje u okomitom položaju

  1. Desnom rukom čvrsto držite fotoaparat za hvatište.
  2. Lijevom rukom poduprite objektiv odozdo.
  3. Lagano položite kažiprst desne ruke na okidač.
  4. Ruke i laktove lagano oslonite na prednji dio tijela.
  5. Postavite jednu nogu malo ispred druge za dodatnu stabilnost.
  6. Držite fotoaparat blizu lica i gledajte kroz tražilo.

Okidač

Okidač ima dva položaja. Možete ga pritisnuti dopola. Zatim ga možete pritisnuti dokraja.

Pritisak dopola

Pritisak okidača dopola aktivira autofokus i automatsku ekspoziciju te podešava vrijednosti brzine okidanja i otvora blende.

Vrijednost ekspozicije (brzina zatvarača i otvor blende) prikazuje se na zaslonu, u tražilu ili na LCD pokazivaču 8 sekundi (timer mjerenja svjetla/8-sekundni timer).

Pritisak dokraja

Ovaj položaj otvara blendu i snima sliku.

 • Sprječavanje potresanja fotoaparata

  Pomicanje fotoaparata kod snimanja iz ruke u trenutku ekspozicije naziva se vibracijama fotoaparata. To može prouzročiti nejasne slike. Kako biste to spriječili, obratite pozornost na sljedeće:

  • Držite fotoaparat mirno, kao što je prikazano u odjeljku Držanje fotoaparata.
  • Pritisnite okidač dopola za automatsko izoštravanje i zatim ga polagano pritisnite dokraja.

Napomena

 • Fotoaparat će i dalje pauzirati prije snimanja ako pritisnete okidač dokraja bez pritiska dopola ili ako pritisnete okidač dopola i odmah ga pritisnete dokraja.
 • Čak i tijekom prikaza izbornika ili reprodukcije snimke, pritisak na okidač dopola pripremit će fotoaparat za snimanje.

Glavni kotačić Glavni kotačić

 • (1) Nakon pritiska tipke okrenite kotačić Glavni kotačić.

  Pritisnite tipku kao primjerice MODE ili M-Fn, zatim okrenite kotačić Glavni kotačić.

  Ako napola pritisnete okidač, fotoaparat će se vratiti u stanje pripravnosti.

  • Rabi se za postupke poput podešavanja ISO osjetljivosti, načina okidanja, postupka AF‑a, balansa bjeline i kompenzacije ekspozicije bljeskalice.
 • (2) Okrenite samo kotačić Glavni kotačić.

  Okrenite kotačić Glavni kotačić prateći prikaz na zaslonu, u tražilu ili na LCD pokazivaču.

  • Koristite ovaj kotačić za podešavanje brzine zatvarača, ekspozicije itd.

Napomena

 • Postupci u (1) mogu se izvoditi čak i kad su kontrole blokirane blokadom funkcija ().

Kotačić za brzo upravljanje 1 Kotačić za brzo upravljanje 1

 • (1) Nakon pritiska tipke okrenite kotačić Kotačić za brzo upravljanje 1.

  Pritisnite tipku kao primjerice MODE ili M-Fn, zatim okrenite kotačić Kotačić za brzo upravljanje 1.

  Ako napola pritisnete okidač, fotoaparat će se vratiti u stanje pripravnosti.

  • Rabi se za postupke poput odabira ISO osjetljivosti, načina okidanja, postupka AF-a, balansa bjeline i kompenzacije ekspozicije bljeskalice.
 • (2) Okrenite samo kotačić Kotačić za brzo upravljanje 1.

  Okrenite kotačić Kotačić za brzo upravljanje 1 prateći prikaz na zaslonu, u tražilu ili na LCD pokazivaču.

  • Koristi se za postupke kao što su podešavanje kompenzacije ekspozicije i otvora blende za ručne ekspozicije.

Napomena

 • Postupci u (1) mogu se izvoditi čak i kad su kontrole blokirane blokadom funkcija ().

Kotačić za brzo upravljanje 2 Kotačić za brzo upravljanje 2

 • (1) Nakon pritiska tipke okrenite kotačić Kotačić za brzo upravljanje 2.

  Pritisnite tipku kao primjerice MENU, zatim okrenite kotačić Kotačić za brzo upravljanje 2.

  Ako napola pritisnete okidač, fotoaparat će se vratiti u stanje pripravnosti.

  • Koristi se za postupke poput prebacivanja između glavnih kartica u izborniku.
 • (2) Okrenite samo kotačić Kotačić za brzo upravljanje 2.

  Okrenite kotačić Kotačić za brzo upravljanje 2 prateći prikaz na zaslonu, u tražilu ili na LCD pokazivaču.

  • Koristi se za postupke poput podešavanja ISO osjetljivosti.

Napomena

 • Postupci u (1) mogu se izvoditi čak i kad su kontrole blokirane blokadom funkcija ().

Višenamjenski kontroler Višenamjenski kontroler

Višenamjenski kontroler je osmosmjerna tipka s mogućnošću pritiska u sredini. Možete njime upravljati s pomoću laganog pritiskanja vrhom palca.

 • Koristi se za postupke poput korekcije balansa bjeline, pomicanja točke AF-a / okvira za povećavanje pri snimanju fotografija ili videozapisa, povećavanja tijekom reprodukcije ili postavki brzog upravljanja.
 • Može se koristiti i za odabir ili podešavanje stavki izbornika.

MODE tipka

Možete podesiti mod snimanja.

 • Pritisnite tipku MODE, a zatim okrenite kotačić Glavni kotačić za odabir načina snimanja.
 • Za prebacivanje između snimanja fotografija i videozapisa pritisnite tipku MODE i zatim tipku INFO.

M-Fn: Višenamjenska tipka

Pritiskom tipke M-Fn i okretanjem kotačića Kotačić za brzo upravljanje 1 možete podesiti ISO osjetljivost (), način okidanja (), način automatskog izoštravanja (), balans bjeline () i kompenzaciju ekspozicije bljeskalice ().

Za odabir područja ili metode autofokusa pritisnite tipku AF point selection / Odabir točke AF-a (6-sekundni timer), zatim pritisnite tipku M-Fn.

Aktivacija AF-a: Tipka za aktivaciju automatskog izoštravanja

Jednako je pritiskanju okidača dopola (osim u načinu [Scene Intelligent Auto / Inteligentno automatsko prepoznavanje scena]).

Multi-function lock / Blokada funkcija: Tipka za blokadu funkcija

Uz postavku [Prilagođene funkcije: Multi function lock / Prilagođene funkcije: Blokada funkcija] () možete pritiskom tipke Multi-function lock / Blokada funkcija spriječiti promjenu postavki slučajnim dodirom glavnog kotačića, kotačića za brzo upravljanje, višenamjenskog kontrolera, upravljačkog prstena ili dodirnog zaslona. Za deblokiranje pritisnite ponovno tipku Multi-function lock / Blokada funkcija.

LCD panel illumination / Osvjetljenje LCD pokazivača Tipka za prelazak između informacija LCD pokazivača / osvjetljenje

 • Svaki pritisak tipke LCD panel illumination / Osvjetljenje LCD pokazivača mijenja podatke na LCD pokazivaču.
 • Osvijetlite LCD pokazivač tako da zadržite pritisnutom tipku LCD panel illumination / Osvjetljenje LCD pokazivača (6-sekundni timer).
 • Pristupite postavci [Screen brightness / Svjetlina zaslona] pritiskom na tipku LCD panel illumination / Osvjetljenje LCD pokazivača na zaslonu za reprodukciju.

Regulacijski prsten Regulacijski prsten

Kompenzaciju ekspozicije prema zadanim postavkama možete podesiti okretanjem regulacijskog prstena RF objektiva ili montažnog adaptera, dok u načinu [AE s naglaskom na fleksibilnost], [Program AE / Programirana AE], [Prednost brzine zatvarača], [AE s prednošću otvora blende], ili [Ručna ekspozicija pritišćete okidač dopola. Regulacijskom prstenu možete pridijeliti i neku drugu funkciju prilagodbom postupaka u [Prilagođene funkcije: Customize dials / Prilagođene funkcije: Prilagodba kotačića] ().

INFO: Tipka INFO

Svaki pritisak tipke INFO mijenja prikaz podataka.

Sljedeći primjeri zaslonskih prikaza su za fotografije.