Odabir stila slike (Picture Style)

Jednostavnim odabirom jednog od pohranjenih podešenja za Picture Style / Stil slike možete učinkovito postići značajke slike po želji ili u skladu s objektom.

U načinu [Scene Intelligent Auto / Inteligentno automatsko prepoznavanje scena], automatski se podešava [Auto/Automatsko] (Auto/Automatski).

 1. Odaberite [Fotografiranje: Picture Style / Fotografiranje: Stil slike].

 2. Odaberite Picture Style / Stil slike.

Značajke za Picture Style / Stil slike

 • Auto/Automatsko Auto/Auto/Automatsko Automatsko

  Ton boje će se podesiti automatski, u skladu sa scenom. Boje će izgledati živopisno za plavo nebo, zelenilo, zalaske sunca i osobito scene u prirodi, na otvorenom i u suton.

  Napomena

  • Ne dobijete li pomoću [Auto/Automatski] željeni ton boje, koristite drugi Picture Style / Stil slike.
 • Standard/Standardno Standard/Standard/Standardno Standardno

  Slika izgleda življa, jasna i oštra. Prikladno za većinu scena.

 • Portrait/Portret Portrait/Portrait/Portret Portret

  Za ljepši prikaz tonova kože, s nešto manje oštrine. Prikladno za portrete izbliza.

  Ton kože možete prilagoditi promjenom postavke za [Color tone] prema opisu iz Podešenja i efekti.

 • Landscape/Pejzaž Landscape/Landscape/Pejzaž Pejzaž

  Za isticanje plavih i zelenih tonova, te za vrlo jasne i izoštrene slike. Za dojmljive panorame.

 • Fine Detail / Fini detalji Fine Detail / Fine Detail / Fini detalji Fini detalji

  Za detaljne obrise i prikaz finih tekstura objekta. Boje će biti malo življe.

 • Neutral/Neutralna Neutral/Neutral/Neutralna Neutralna

  Za naknadno dorađivanje računalom. Čini sliku prigušenom, s nižim kontrastom i prirodnim tonovima boja.

 • Faithful/Vjerno Faithful/Faithful/Vjerno Vjerno

  Za naknadno dorađivanje računalom. Vjerno reproducira stvarne boje objekata kako su izmjerene pri dnevnome svjetlu uz temperature boje od 5200 K. Čini sliku prigušenom, s nižim kontrastom.

 • Monochrome/Monokromatski Monochrome/Monochrome/Monokromatski Monokromatski

  Za snimanje crno-bijelih fotografija.

  Oprez

  • Nije moguće dobiti slike u boji iz JPEG slika snimljenih s stilom slike (Picture Style) [Monochrome/Monokromatski].
 • User Defined / Korisnička postavka User Def. 1 – 3 / User Defined / Korisnička postavka Korisnička postavka 1 – 3

  Možete dodati novi stil temeljen na predlošku kao što je [Portrait/Portret] ili [Landscape/Pejzaž] ili Picture Style / Stil slike datoteka i zatim ga podesiti po želji (). Uz sve korisničke postavke Picture Stylea / Stila slike koje nisu još registrirane, slike će se snimati s istim postavkama kao uz zadane postavke za [Standard/Standardno].

Simboli

Ikone u izborniku za odabir stila slike (Picture Style) predstavljaju [Strength/Jačina], [Fineness/Finoća] i [Threshold/Prag] za [Sharpness/Oštrina] kao i za [Contrast/Kontrast] i druge parametre. Brojke pokazuju vrijednosti tih parametara određene za odgovarajući stil slike.

Sharpness/Oštrina Sharpness/Oštrina
Strength/Jačina Strength/Jačina
Fineness/Finoća Fineness/Finoća
Threshold/Prag Threshold/Prag
Contrast/Kontrast Contrast/Kontrast
Saturation/Zasićenje Saturation/Zasićenje
Color tone / Ton boja Color tone / Ton boja
Filter effect (Monochrome) / Filtarski efekt (Monokromatski) Filter effect (Monochrome) / Filtarski efekt (monokromatski)
Toning effect (Monochrome) / Efekt toniranja (Monokromatski) Toning effect (Monochrome) / Efekt toniranja (monokromatski)

Oprez

 • Za snimanje videozapisa prikazuje se “*, *” za parametre [Fineness/Finoća] i [Threshold/Prag] za [Sharpness/Oštrina]. [Fineness/Finoća] i [Threshold/Prag] ne mogu se podesiti za snimanje videozapisa.