Postavke za Canon Log

Gama-krivulja Canon Log u potpunosti iskorištava značajke senzora slike kako bi se osigurao široki dinamički raspon za videozapise koji će se obrađivati u postprodukciji. Videozapisi zadržavaju više vizualnih informacija duž dinamičkog raspona, uz minimalan gubitak detalja u izrazito tamnim i svijetlim dijelovima.

Za rad s Canon Log videozapisima u postprodukciji možete primijeniti tablice pretraživanja (LUTs). LUT podatke možete preuzeti s Canonove internetske stranice.

 1. Odaberite [Fotografiranje: Canon Log settings / Fotografiranje: Postavke za Canon Log].

 2. Odaberite [Canon Log].

 3. Odaberite [On (C.LOG) / Uklj. (C.LOG)] ili [On (C.LOG3) / Uklj. (C.LOG3)] ().

 4. Podesite opciju po želji.

Canon Log

 • On (C.LOG) / Uklj. (C.LOG)

  Omogućuje 10-bitno snimanje Canon Log videozapisa na karticu. Videozapisi se mogu snimati i na vanjski uređaj koji podržava 10-bitno snimanje.

  Napomena

  • Za Canon Log snimanje rabi se YCbCr 4: 2: 2 (10-bitno) uzorkovanje boja i prostor boja BT.709/BT.2020.
 • On (C.LOG3) / Uklj. (C.LOG3)

  Omogućuje Canon Log 3 snimanje. Snima videozapise s višim dinamičkim rasponom nego uz postavku [On (C.LOG) / Uklj. (C.LOG)].

  Napomena

  • Za Canon Log snimanje rabi se YCbCr 4: 2: 2 (10-bitno) uzorkovanje boja i prostor boja BT.709/BT.2020/Cinema Gamut.

View Assist. / Pomoć kod prikaza

Pri reprodukciji na fotoaparatu, videozapisi mogu izgledati tamnije i imaju niži kontrast od videozapisa snimljenih uz primjenu stila slike (Picture Style) zbog značajki Canon Log slike kojima je cilj osigurati široki dinamički raspon. Za jasniji prikaz koji olakšava provjeru detalja, podesite [View Assist. / Pomoć kod prikaza] na [On/Uklj.].

 • Podešavanje ove značajke na [On/Uklj.] ne utječe na videozapise snimljene na karticu pomoću Canon Loga. Slično tome, izlazni HDMI videosignal ima Canon Log značajke i za njega se ne upotrebljava View Assist.

Napomena

 • U prikazu informacija tijekom snimanja videozapisa uz View Assist. vidljiva je ikona [View Assist. / Pomoć kod prikaza].
 • Uz podešenje [On/Uklj.], View Assist / Pomoć kod prikaza se primjenjuje i u povećanom prikazu.

Color Matrix / Matrica boja (samo [On (C.LOG) / Uklj. (C.LOG)])

Pomoću matrice boja možete odrediti kako će se boje reproducirati, radi planiranja postprodukcijske obrade. Ova je opcija podešena na [Neutral/Neutralna] kada je odabrano [On (C.LOG3) / Uklj. (C.LOG3)] is selected.

 • Cinema EOS Original / Originalna Cinema EOS

  Reproducira boje ekvivalentne bojama modela EOS-1D C.

 • Neutral/Neutralna

  Reproducira boje slične stvarnim bojama objekata.

Characteristics/Značajke

Prilagodite prema potrebi. Odaberite opciju ([Sharpness: Strength / Oštrina: Intenzitet], [Saturation/Zasićenje] ili [Hue/Nijansa]), podesite razinu učinka i zatim pritisnite SET.

Sharpness: Strength /
Oštrina: Intenzitet
0: Slabo naglašeni obrisi 7: Jako naglašeni obrisi
Saturation/Zasićenje −4: Nisko +4: Visoko
Hue*/Nijansa* Reds/Crvena −4: Prema magenti +4: Prema žutoj
Green/Zelena −4: Prema žutoj +4: Prema cijanu
Blues/Plava −4: Prema cijanu +4: Prema magenti

Crvene, zelene i plave tonove možete podesiti zasebno.

Color space / Prostor boja

[Color space / Prostor boja ] možete podesiti kad je opcija [Color Matrix / Matrica boja] podešena na [Neutral/Neutralna]. Odaberite [BT.709], [BT.2020] ili [Cinema Gamut / Filmska gama] (samo [On (C.LOG3) / Uklj. (C.LOG3)]) kao prostor boje za snimanje na karticu.

Postavke snimanja

Uz postavku [On (C.LOG) / Uklj. (C.LOG)]

 • Ručno podešavanje ISO osjetljivosti na 100 – 320 smanjit će dinamički raspon.

 • Canon Log omogućuje dinamički raspon od pribl. 800 % kod ISO 400 ili višoj.

 • ISO 100, 125, 160, 200, 250 i 320 su proširene osjetljivosti. Kad je podešena ISO osjetljivost, prikazuje se [L].

Uz postavku [On (C.LOG3) / Uklj. (C.LOG3)]

 • Ručno podešavanje ISO osjetljivosti na 100 – 640 smanjit će dinamički raspon.

 • Canon Log 3 omogućuje dinamički raspon od pribl. 1600 % kod ISO 800 ili višoj.

 • Proširene ISO osjetljivosti su sljedeće: ISO 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500 i 640. Kad je podešena ISO osjetljivost, prikazuje se [L].

Kvaliteta slike uz značajku Canon Log

 • Ovisno o objektu ili uvjetima snimanja, uz Canon Log se mogu u videozapisima pojaviti vodoravne pruge. Prvo snimite nekoliko probnih videozapisa kako biste provjerili rezultat. Konkretno, šum može postati vidljiviji ako poboljšate kontrast pri gradiranju boja videozapisa.
 • Uz Canon Log, nebo, bijeli zidovi ili slični motivi možda će sadržavati šum, ili će imati neujednačenu gradaciju, ekspoziciju ili boje.
 • Pojava vodoravnih pruga vjerojatnija je pri snimanju tamnijih i plošnih objekata. Te smetnje slike mogu se pojaviti čak i pri relativno niskim ISO osjetljivostima od oko ISO 400 za Canon Log ili ISO 800 za Canon Log 3.
 • Ako je šum zamjetljiv, pokušajte snimati u svjetlijim uvjetima i podesiti svjetlinu u gradaciji boja. Šum može smanjiti i snimanjem pri ISO osjetljivostima manjim od ISO 400 za Canon Log ili ISO 800 za Canon Log 3, iako je dinamički raspon uži.

Oprez

 • Opće mjere opreza za snimanje uz Canon Log

 • Uz Canon Log, automatsko izoštravanje objekata može otežano pri slabom osvjetljenju ili kod objekata s malim kontrastom.
 • Na rubovima slike može se pojaviti šum ako je opcija [Peripheral light corr / Korekcija perifernog osvjetljenja] u [Fotografiranje: Lens aberration correction / Fotografiranje: Korekcija aberacije objektiva] podešena na [Enable/Omogućeno] uz podešen Canon Log.
 • Canon Log 2 nije podržan.
 • Histogrami slika snimljenih uz podešenu opciju Canon Log ne temelje se na slikama konvertiranim za prikaz značajke View Assist. / Pomoć kod prikaza. Područja slike prikazana sivo na histogramu otprilike pokazuju vrijednosti signala koje se ne koriste.
 • Pri snimanju RAW videozapisa, postavka ISO 100–320 nije dostupna za Canon Log, a ISO 100–640 nije dostupna za Canon Log 3.

Napomena

 • Reprodukcija videozapisa snimljenih uz značajku Canon Log

 • Tijekom reprodukcije videozapisa ne primjenjuje se View Assist.