Jezik

  1. Odaberite [Podešavanje: LanguageJezik / Podešavanje: JezikJezik].

  2. Podesite željeni jezik.