Izdvajanje slike iz 4K/8K videozapisa

Iz 4K ili 8K videozapisa možete odabrati pojedinačne kadrove za spremanje u JPEG ili HEIF fotografiju. Ta se funkcija naziva Frame grab / Izdvajanje slike.

 1. Odaberite 4K ili 8K videozapis.

  • Za odabir videozapisa u 4K ili 8K kvaliteti okrenite kotačić Kotačić za brzo upravljanje 1.
  • U prikazu informacija o snimanju (), 4K videozapisi označeni su ikonama [4K-DHI], [4K-UHD] i [4K-UHD HQ], a 8K videozapisi ikonama [8K-DHI] i [8K-UHD].
  • U indeksnom prikazu pritisnite SET za prijelaz pojedinačni prikaz.
 2. Kad je prikazana jedna slika, pritisnite SET.

  • Prikazat će se izbornik za reprodukciju videozapisa.
 3. Odaberi kadar koji želite izdvojiti.

  • U izborniku za reprodukciju videozapisa odaberite kadar koji želite izdvojiti kao fotografiju.
  • Za upute o izborniku za reprodukciju videozapisa pogledajte Izbornik za reprodukciju videozapisa.
 4. Odaberite [Frame grab / Izdvajanje slike].

 5. Spremite.

  • Odaberite [OK] za spremanje trenutne slike iz videozapisa u format JPEG.
   Grafovi okvira iz HDR datoteka videozapisa spremaju se kao HEIF snimke.
  • Označite odredišnu mapu i broj slikovne datoteke.
 6. Odaberite snimku koju želite prikazati.

  • Odaberite [View original movie / Prikaz izvornog videozapisa] ili [View extracted still image / Prikaz izdvojene fotografije].

Oprez

 • Izdvajanje slike iz videozapisa nije moguće iz sljedećih 4K videozapisa ili iz 8K videozapisa.

  • RAW videozapisi
  • Videozapisi snimljeni uz postavku Canon Log
  • Videozapisi snimljeni drugim fotoaparatima
 • Izdvajanje slike nije moguće dok je fotoaparat spojen na računalo.