Jasnoća

Možete podesiti jasnoću slike koja je definirana kontrastom rubova slike.

Postavite prema negativnom kraju kako bi slike izgledale mekše ili prema pozitivnom kraju za oštriji izgled.

  1. Odaberite [Fotografiranje: Clarity / Fotografiranje: Jasnoća].

  2. Podesite razinu efekta.

Oprez

  • Podešenje jasnoće može potamniti ili posvijetliti granične dijelove u slikama s visokim kontrastom.
  • Učinak ove postavke nije vidljiv na snimkama na zaslonu pri snimanju fotografija.