Rukovanje dodirnim zaslonom

Dodir

Primjer prikaza (Brzo upravljanje)

  • Prstom dodirnite (kratko dodirnite i otpustite) zaslon.
  • Primjerice, kada dodirnete [Q (Brzo upravljanje)], pojavi se izbornik za brzo upravljanje. Kada dodirnete [Tipka Return], možete se vratiti na prethodni zaslon.

Napomena

  • Kako bi se fotoaparat oglašavao pri dodirnom upravljanju, podesite [Podešavanje: Beep / Podešavanje: Zvučni signal] na [Enable/Omogućeno] ().
  • Odzivnost na dodirno upravljanje možete podesiti u [Podešavanje: Touch control / Podešavanje: Dodirno upravljanje] ().

Povlačenje prsta

Primjer prikaza (izbornik)

  • Povucite prstom po zaslonu.