Povezivanje s računalom putem Wi-Fia

U ovom se odjeljku opisuje kako spojiti fotoaparat na računalo putem Wi-Fi-a i izvoditi postupke fotoaparata aplikacijom EOS Utility (softver za EOS). Prije podešavanja Wi-Fi veze instalirajte EOS Utility na računalo.

Upute za postupke na računalu potražite u korisničkom priručniku za računalo.

Upravljanje fotoaparatom s pomoću softvera EOS Utility

Aplikacijom EOS Utility možete importirati snimke s fotoaparata, upravljati fotoaparatom i izvoditi druge postupke.

Koraci na fotoaparatu (1)

 1. Podesite postavke Wi-Fi veze na [Enable/Omogućeno].

 2. Odaberite [Mogućnosti bežičnog povezivanja: Wi-Fi/Bluetooth connection / Mogućnosti bežičnog povezivanja: Wi-Fi/Bluetooth povezivanje].

 3. Odaberite [RačunaloRemote control (EOS Utility) / RačunaloDaljinsko upravljanje (EOS Utility)].

  • Ako je prikazana povijest (), promijenite izbornik kotačićem Kotačić za brzo upravljanje 1 Kotačić za brzo upravljanje 2 ili Višenamjenski kontroler.
 4. Odaberite [Add a device to connect to / Dodavanje uređaja za povezivanje].

 5. Provjerite SSID (naziv mreže) i zaporku.

  • Provjerite SSID (1) i zaporku (2) prikazane na zaslonu fotoaparata.

Koraci na računalu (1)

 1. Odaberite SSID, zatim unesite zaporku.

  Zaslon računala (primjer)

Koraci na fotoaparatu (2)

 1. Odaberite [OK].

  • Pojavi se sljedeća poruka. "******" predstavlja zadnjih šest znamenaka MAC adrese fotoaparata koji spajate.

Koraci na računalu (2)

 1. Otvorite EOS Utility.

 2. U EOS Utilityju kliknite na [Pairing over Wi-Fi/LAN / Uparivanje putem Wi-Fi/LAN veze].

  • Kad se prikaže poruka u vezi s vatrozidom, odaberite [Yes/Da].
 3. Kliknite na [Connect/Povezivanje].

  • Odaberite fotoaparat za povezivanje, zatim kliknite na [Connect/Povezivanje].

Koraci na fotoaparatu (3)

 1. Uspostavite Wi-Fi vezu.

  • Odaberite [OK].

Izbornik [Pametni telefonWi-Fi on / Pametni telefonWi-Fi uključen]

 • Disconnect,exit / Ospajanje, izlazak

  • Prekida Wi-Fi vezu.
 • Confirm set. / Provjera postavki

  • Možete provjeriti postavke.
 • Error details / Detalji pogreške

  • Kada dođe do greške u Wi-Fi vezi, možete provjeriti pojedinosti o grešci.

Wi-Fi povezivanje s računalom je sada dovršeno.

Oprez

 • Ako se tijekom daljinskog snimanja videozapisa prekine Wi-Fi veza, dogodit će se sljedeće:

  • Nastavit će se snimanje videozapisa koje je u tijeku u modu snimanja videozapisa.
  • Prekinut će se snimanje videozapisa koje je u tijeku u modu snimanja fotografija.
 • Fotoaparat ne možete upotrebljavati za snimanje u modu za fotografije kad je u aplikaciji EOS Utility podešen na snimanje videozapisa.
 • Ako je uspostavljena Wi-Fi veza prema EOS Utilityju, neke funkcije nisu dostupne.
 • Pri daljinskom snimanju, brzina automatskog izoštravanja može se smanjiti.
 • Ovisno o statusu komunikacije, prikaz slike ili okidanje mogu se odvijati sporije no obično.
 • Pri Remote Live View snimanju prijenos slikovnih podataka bit će sporiji nego putem spojnoga kabela. Stoga se kretanje pokretnih objekata ne može se prikazati sasvim fluidno.

Izravni prijenos

Kad je fotoaparat povezan s programom EOS Utility te je prikazan glavni prozor za EOS Utility, možete prenositi snimke na računalo uporabom fotoaparata.

Odabir snimaka za prijenos

 1. Odaberite [Mogućnosti bežičnog povezivanja: Image transfer / Mogućnosti bežičnog povezivanja: Prijenos snimaka].

 2. Odaberite [Image sel./transfer / Odabir/prijenos snimaka].

 3. Odaberite [Direct transfer / Izravni prijenos].

 4. Odaberite [Sel.Image / Odabir snimke].

 5. Odabir snimaka za prijenos.

  • Okrenite kotačić Kotačić za brzo upravljanje 1 za odabir snimke koju želite prenijeti i zatim pritisnite SET.
  • Kotačićem Kotačić za brzo upravljanje 1 dodajte kvačicu [Kvačica] u gornjem lijevom dijelu zaslona, zatim pritisnite SET.
  • Možete okrenuti kotačić Kotačić za brzo upravljanje 2 u smjeru suprotnom od kazaljki sata kako biste prešli na odabir snimaka iz prikaza triju snimaka. Za povratak na prikaz jedne snimke okrenite kotačić Kotačić za brzo upravljanje 2 udesno.
  • Za odabir drugih snimaka za prijenos ponovite korak 5.
  • Nakon odabira snimke pritisnite tipku MENU.
 6. Odaberite [Transfer/Prijenos].

 7. Odaberite [OK].

  • Odabrane snimke prenose se na računalo.

Odabir više snimaka

Više snimaka možete prenijeti odjednom nakon što odaberete način odabira.

 1. Otvorite izbornik [Image sel./transfer / Odabir/prijenos snimaka].

 2. Odaberite način odabira.

U mapi

 • Odaberite [Sel.Folder/Mapa].
 • Odaberite željeni način odabira.
  • Odabirom [Select transfer failed images / Odabir snimaka s neuspjelim prijenosom] odabiru se sve snimke u odabranoj mapi čiji prijenos nije uspio.
  • Odabirom [Select images not transferred / Odabir neprenesenih snimaka] odabiru se sve neposlane snimke u odabranoj mapi.
  • Odabirom [Sel transfer fail img (Protect/Zaštita only) / Odab. snimaka s neuspjelim prijenosom (samo Protect/Zaštita)] odabiru se sve zaštićene snimke u odabranoj mapi čiji prijenos nije uspio.
  • Odabirom [Sel img not transfer. (Protect/Zaštita only) / Odab. neprenesenih snimaka (samo Protect/Zaštita)] odabiru se sve neposlane zaštićene snimke u odabranoj mapi.
  • Odaberete li [Clear transfer history / Brisanje povijesti prijenosa], izbrisat se podaci o prijenosu snimaka za odabranu mapu.
  • Nakon brisanja podataka o prijenosu možete odabrati [Select images not transferred / Odabir neprenesenih snimaka] i ponovno prenijeti sve snimke iz mape.
  • Nakon brisanja podataka o prijenosu možete odabrati [Sel img not transfer. (Protect/Zaštita only) / Odab. neprenesenih snimaka (samo Protect/Zaštita)] i ponovno prenijeti sve zaštićene snimke iz te mape.
 • Odaberite mapu.
 • Odaberite [OK] za prijenos odabranih snimaka na računalo.

Na kartici

 • Odaberite [All images / Sve snimke].
 • Odaberite željeni način odabira.
  • Odabirom [Select transfer failed images / Odabir snimaka s neuspjelim prijenosom] odabiru se sve snimke s kartice za koju prijenos nije uspio.
  • Odabirom [Select images not transferred / Odabir neprenesenih snimaka] odabiru se sve neposlane snimke s kartice.
  • Odabirom [Sel transfer fail img (Protect/Zaštita only) / Odab. snimaka s neuspjelim prijenosom (samo Protect/Zaštita)] odabiru se sve zaštićene snimke s kartice za koju prijenos nije uspio.
  • Odabirom [Sel img not transfer. (Protect/Zaštita only) / Odab. neprenesenih snimaka (samo Protect/Zaštita)] odabiru se sve neposlane zaštićene snimke s kartice.
  • Odaberete li [Clear transfer history / Brisanje podataka o prijenosu], izbrisat se podaci o prijenosu snimaka s kartice.
  • Nakon brisanja podataka o prijenosu možete odabrati [Select images not transferred / Odabir neprenesenih snimaka] i ponovno prenijeti sve snimke s te kartice.
  • Nakon brisanja podataka o prijenosu možete odabrati [Sel img not transfer. (Protect/Zaštita only) / Odab. neprenesenih snimaka (samo Protect/Zaštita)] i ponovno prenijeti sve zaštićene snimke snimljene na karticu.
 • Odaberite [OK] za prijenos odabranih snimaka na računalo.

Odabir raspona

 • Odaberite [Range/Raspon].
 • Odabirom prve i zadnje snimke u određenom nizu, sve snimke u tom nizu označavaju se kvačicom [Kvačica] i slat će se po jedan primjerak svake snimke.
 • Nakon odabira snimke pritisnite tipku MENU.
 • Odaberite [OK] za prijenos odabranih snimaka na računalo.

Prijenos RAW+JPEG ili RAW+HEIF snimaka

Za RAW+JPEG ili RAW+HEIF snimke možete odabrati koje snimke će se prenositi.

 1. Odaberite [Mogućnosti bežičnog povezivanja: Image transfer / Mogućnosti bežičnog povezivanja: Prijenos snimaka].

 2. Odaberite vrstu snimaka za prijenos.

  • RAW+JPEG prijenos

   • Odaberite [RAW+JPEG transfer / RAW+JPEG prijenos], zatim odaberite [JPEG only / Samo JPEG], [RAW only / Samo RAW] ili [RAW+JPEG].
  • RAW+HEIF prijenos

   • Odaberite [RAW+HEIF transfer / RAW+HEIF prijenos], zatim odaberite [HEIF only / Samo HEIF], [RAW only / Samo RAW] ili [RAW+HEIF].

Oprez

 • Tijekom prijenosa snimaka nisu dostupne neke stavke izbornika.

Napomena

 • Ova je postavka povezana s postavkama [RAW+JPEG transfer / RAW+JPEG prijenos] i [RAW+HEIF transfer / RAW+HEIF prijenos] iz izbornika [Transfer type/size / Vrsta/veličina prijenosa] ().

Sastavljanje i registriranje opisa

Možete izraditi opise i registrirati ih na fotoaparatu kako biste ih koristili kao što je opisano u odjeljku Dodavanje opisa prije prijenosa.

 1. Otvorite EOS Utility i odaberite [Camera settings / Postavke fotoaparata].

 2. Odaberite [WFT Captions / WFT opisi].

 3. Unesite jedan ili više opisa.

  • Unesite do 31 znak (u ASCII formatu).
  • Za učitavanje podataka opisa pohranjenih na fotoaparatu odaberite [Load settings / Učitavanje postavki].
 4. Podesite opise na fotoaparatu.

  • Odaberite [Apply to camera / Primjena na fotoaparatu] kako biste podesili nove opise na fotoaparatu.