Podešavanje funkcija bljeskalice

Funkcije Speedlite bljeskalica serije EL/EX kompatibilne s postavkama za funkcije bljeskalice možete podešavati u izborniku fotoaparata. Spojite Speedlite bljeskalicu na fotoaparat i uključite je prije podešavanja funkcija bljeskalice.

Detalje o funkcijama Speedlite bljeskalice potražite u njezinim uputama za uporabu.

 1. Odaberite [Fotografiranje: External Speedlite control / Fotografiranje: Upravljanje vanjskom Speedlite bljeskalicom].

 2. Odaberite opciju.

Aktiviranje bljeskalice

Za aktiviranje snimanja s bljeskalicom podesite na [Enable/Omogućeno]. Želite li na Speedlite bljeskalici omogućiti samo pomoćnu zraku AF-a, podesite na [Disable/Onemogućeno].

E-TTL balans

Možete podesiti željeni izgled (balans) za fotografiranje s bljeskalicom. Ova postavka omogućuje podešavanje omjera ambijentalne svjetlosti i svjetla Speedlite bljeskalica.

 • Podesite balans na [Ambience priority / Prioritet ambijenta] kako biste smanjili snagu bljeska i upotrijebili ambijentalnu rasvjetu za dobivanje realističnih fotografija s prirodnim ugođajem. To je posebno korisno pri snimanju tamnih scena (primjerice u zatvorenom prostoru). Nakon prelaska u način rada [AE s prednošću otvora blende] ili [Program AE / Programirana AE] razmislite o podešavanju opcije [Slow Synchro / Spora sinkronizacija] u [Fotografiranje: External Speedlite control / Fotografiranje: Upravljanje vanjskom Speedlite bljeskalicom] na [1/250-30sec. auto / 1/250-30 s automatski] (ili [1/200-30sec. auto / 1/200-30 s automatski]) i snimanju sa sporom sinkronizacijom.
 • Podesite balans na [Flash priority / Prioritet bljeskalice] kako bi bljeskalica postala glavni izvor svjetlosti. Korisno za smanjivanje sjena od okolnog svjetla na objektima i u pozadini.

Oprez

 • Iako postavka [Ambience priority / Prioritet ambijenta] djeluje učinkovito u mračnim scenama, možda se u nekim scenama rezultati neće razlikovati od onih s postavkom [Standard/Standardno].

E-TTL II mjerenje svjetla bljeskalice

 • Podesite na [Eval (FacePrty) / Eval. (Prioritet lica)] za mjerenje bljeska prikladno za snimke ljudi.

  Brzina brzog kontinuiranog snimanja sporija je nego kad je odabrano [Evaluative/Evaluacijsko] ili [Average/Prosječno].

 • Podesite na [Evaluative/Evaluacijsko] za mjerenje bljeska koje naglašava okidanje bljeska pri kontinuiranom snimanju.
 • Ako je podešeno [Average/Prosječno], ekspozicija bljeskalice bit će prosječna za cijeli prizor.

Napomena

 • Ovisno o sceni, možda će biti potrebna kompenzacija ekspozicije bljeskalice.

Oprez

 • Čak i s podešenjem [Eval (FacePrty) / Eval. (Prioritet lica)], neki objekti i uvjeti snimanja mogu vas spriječiti da dobijete očekivani rezultat.

Kontinuirano upravljanje bljeskalicom

Podesite na [E-TTL each shot / E-TTL za svaku snimku] kako bi se za svaku snimku izvodilo mjerenje bljeska. Podesite na [E-TTL 1st shot / E-TTL za prvu snimku] kako bi se mjerenje bljeska izvodilo samo za prvu snimku prije kontinuiranog snimanja. Razina bljeska za prvu snimku primjenjuje se na sve sljedeće snimke. To je korisno kada vam je važna brzina kontinuiranog snimanja, bez rekadriranja snimaka.

Oprez

 • Svako kretanje objekta tijekom kontinuiranog snimanja može uzrokovati probleme s ekspozicijom.

Slow Synchro / Spora sinkronizacija

U načinu [AE s prednošću otvora blende] ili [Program AE / Programirana AE] možete podesiti brzinu bljeskalice za fotografiranje s bljeskalicom. Maksimalna brzina sinkronizacije bljeskalice varira ovisno o postavci [Fotografiranje: Shutter mode / Fotografiranje: Način rada zatvarača]. Ona iznosi 1/250 sekunde uz postavku [Elec. 1st-curtain / Elektr. za 1. zavjesicu] i 1/200 sekunde uz postavku [Mechanical/Mehanički].

 • 1/250-1/30sec. auto / 1/250 – 1/30 s automatski: 1/250-30sec. auto (1/200-1/30sec. auto / 1/200 – 1/30 s automatski: 1/200-30sec. auto) / 1/250-1/30sec. auto / 1/250 – 1/30 s automatski: 1/250-30 s automatski (1/200-1/30sec. auto / 1/200 – 1/30 s automatski: 1/200-30 s automatski)

  Brzina zatvarača automatski se podešava na vrijednost između 1/250 (ili 1/200) sekunde i 30 sekundi prema svjetlini scene. Brza sinkronizacija je također moguća.

 • 1/250-1/60sec. auto / 1/250 – 1/30 s automatski: 1/250-1/60sec. auto (1/200-1/60sec. auto / 1/200 – 1/30 s automatski: 1/200-1/60sec. auto) / 1/250-1/60sec. auto / 1/250 – 1/30 s automatski: 1/250-1/60 s automatski (1/200-1/60sec. auto / 1/200 – 1/30 s automatski: 1/200-1/60 s automatski)

  Sprječava automatsko podešavanje male brzine zatvarača pri slabom svjetlu. To je učinkovito za sprečavanje nejasnih slika i potresanja fotoaparata. Svjetlost bljeskalice pruža standardnu ekspoziciju za objekte, ali imajte na umu da pozadine mogu biti tamne.

 • 1/250 sec. (fixed) / 1/250 s (fiksno): 1/250 sec. (fixed) (1/200 sec. (fixed) / 1/200 s (fiksno): 1/200 sec. (fixed)) / 1/250 sec. (fixed) / 1/250 s (fiksno): 1/250 s (fiksno) (1/200 sec. (fixed) / 1/200 s (fiksno): 1/200 s (fiksno))

  Brzina zatvarača zadržana je na 1/250 (ili 1/200) sekunde, što je učinkovitije za sprečavanje zamagljivanja objekta i podrhtavanja fotoaparata nego kod [1/250-1/60sec. auto / 1/250-1/60 s automatski] (ili [1/200-1/60sec. auto / 1/200-1/60 s automatski]). Imajte na umu da će pri slabom svjetlu pozadine biti tamnije nego sa [1/250-1/60sec. auto / 1/250-1/60 s automatski] (ili [1/200-1/60sec. auto / 1/200-1/60 s automatski]).

Oprez

 • Brza sinkronizacija nije dostupna u načinu [AE s prednošću otvora blende] ili [Program AE / Programirana AE] ako je podešena na [1/250 sec. (fixed) / 1/250 s (fiksno)] ili [1/200 sec. (fixed) / 1/200 s (fiksno)].

Podešavanje funkcija bljeskalice

Podaci prikazani na zaslonu, položaj prikaza i dostupne postavke razlikuju se ovisno o modelu Speedlite bljeskalice, postavkama prilagođenih funkcija bljeskalice, trenutnom modu bljeskalice i drugim čimbenicima. Detalje o funkcijama Speedlite bljeskalice potražite u njezinim uputama za uporabu.

Primjer prikaza

 1. (1)Mod bljeskalice
 2. (2)Funkcije bežičnog povezivanja/

  Upravljanje rasponom bljeska (RATIO)

 3. (3)Zum bljeskalice (pokrivenost bljeskom)
 1. (4)Sinkronizacija zatvarača
 2. (5)Kompenzacija ekspozicije bljeskalice
 3. (6)Stupnjevanje ekspozicije bljeskalice

Oprez

 • Na Speedlite bljeskalicama serije EX koje nisu kompatibilne s postavkama funkcija, funkcije su ograničene.

Flash mode / Mod bljeskalice

Možete odabrati željeni način rada bljeskalice.

 • [E-TTL II flash metering / E-TTL II mjerenje svjetla bljeskalice] je standardni mod Speedlite bljeskalica serije EL/EX za automatsko snimanje s bljeskalicom.
 • [Manual flash / Ručno podešavanje bljeska] služi ručnom podešavanju opcije [Flash output level / Snaga bljeska] za Speedlite bljeskalicu.
 • [CSP] (Mod s prioritetom kontinuiranog snimanja) dostupan je pri uporabi kompatibilne Speedlite bljeskalice. Automatski smanjuje snagu bljeska za jedan stupanj i povećava ISO osjetljivost za jedan stupanj. Korisno pri kontinuiranom snimanju ili kada želite smanjiti trošenje baterije bljeskalice.
 • Pojedinosti o drugim modovima bljeskalice potražite u uputama za uporabu Speedlite bljeskalice kompatibilne s odgovarajućim modom bljeskalice.

Oprez

 • Po potrebi podesite kompenzaciju ekspozicije () u slučaju preeksponiranja pri fotografiranju s bljeskalicom uz [CSP] u načinu rada [AE s naglaskom na fleksibilnost], [AE s prednošću brzine zatvarača] ili [Ručna ekspozicija] .

Napomena

 • Uz [CSP], ISO osjetljivost se automatski podešava na [Auto/Automatski].

Wireless functions / Funkcije bežičnog povezivanja

Možete upotrijebiti radijski ili optički bežični prijenos za snimanje uz bežičnu aktivaciju više bljeskalica.

Pojedinosti potražite u uputama za uporabu Speedlite bljeskalice kompatibilne s bežičnim snimanjem.

Firing ratio control / Upravljanje rasponom bljeska (RATIO)

Za makro bljeskalicu možete podesiti upravljanje rasponom bljeska.

Pojedinosti o upravljanju rasponom bljeska potražite u uputama za uporabu makro bljeskalice.

Flash zoom / Zum bljeskalice (pokrivenost bljeskom)

Kod Speedlite bljeskalica koje imaju glavu za snimanje sa zumom možete podesiti pokrivenost bljeskom.

Shutter synchronization / Sinkronizacija zatvarača

Obično podesite na [First-curtain synchronization / Sinkronizacija prve zavjesice] tako da se bljeskalica aktivira odmah nakon početka snimanja.

Podesite na [Second-curtain synchronization / Sinkronizacija druge zavjesice] i upotrijebite niske brzine zatvarača za prirodne snimke traga kretanja objekata, primjerice svjetala automobila.

Podesite na [High-speed synchronization / Brza sinkronizacija] za snimanje s bljeskalicom uz veće brzine zatvarača nego s maksimalnom brzinom sinkronizacije bljeskalice. To je primjerice učinkovito pri snimanju s većim otvorom blende u modu AE s prednošću otvora blende kako bi se zamutila pozadina objekata vani na dnevnom svjetlu.

Oprez

 • Koristite li sinkronizaciju druge zavjesice, podesite brzinu zatvarača na 1/60 sekunde ili manje. Ako je brzina zatvarača 1/80 sekunde ili brža, primijenit će se first-curtain sinkronizacija čak i ako ste podesili [Second-curtain synchronization / Sinkronizacija druge zavjesice].

Flash exposure compensation / Kompenzacija ekspozicije bljeskalice

Baš kao što je podesiva kompenzacija ekspozicije, možete podesiti i snagu bljeska za vanjske Speedlite bljeskalice.

Napomena

 • Ako je kompenzacija ekspozicije bljeskalice podešena na Speedlite bljeskalici, ne možete je podesiti pomoću fotoaparata. Ako podesite na fotoaparatu i na Speedlite bljeskalici, potonje će imati prednost.

Flash exposure bracketing / Stupnjevanje ekspozicije bljeskalice

Speedlite bljeskalice koje omogućuju snimanje niza fotografija s raznim ekspozicijama bljeskalice (FEB) mogu automatski promijeniti snagu vanjske bljeskalice dok se snimaju tri slike odjednom.

Postavke prilagođenih funkcija bljeskalice

Pojedinosti o Custom funkcijama Speedlite bljeskalice potražite u uputama za uporabu Speedlite bljeskalice.

 1. Odaberite [Flash C.Fn settings / Podešavanje prilagođenih funkcija bljeskalice].

 2. Podesite željene funkcije.

  • Odaberite broj.
  • Odaberite opciju.

Oprez

 • Upotrebljavate li Speedlite bljeskalicu serije EX, ona će se uvijek aktivirati maksimalnom snagom ako je opcija [Flash metering mode / Mod mjerenja svjetla bljeskalice] u prilagođenim funkcijama bljeskalice podešena na [TTL flash metering / Mjerenje bljeska kroz objektiv] (automatski bljesak).
 • Osobne funkcije Speedlite bljeskalice (Personal Functions, odnosno P.Fn) se ne mogu podesiti ili poništiti u izborniku fotoaparata [Fotografiranje: External Speedlite control / Fotografiranje: Upravljanje vanjskom Speedlite bljeskalicom]. Podesite izravno na Speedlite bljeskalici.

Brisanje podešenja funkcija bljeskalice / Brisanje svih prilagođenih funkcija Speedlite bljeskalice

 1. Odaberite [Clear settings / Brisanje podešenja].

 2. Odaberite stavke za brisanje.

  • Odaberite [Clear flash settings / Brisanje postavki bljeskalice] ili [Clear all Speedlite C.Fn's / Brisanje svih prilagođenih funkcija Speedlite bljeskalice].
  • Odaberite [OK] u izborniku za potvrdu za brisanje svih postavki bljeskalice ili postavki Custom funkcija.