Način HDR

Možete snimati fotografije uz smanjenje vrlo svijetlih detalja i zasjenjenih dijelova slike radi postizanja širokog dinamičkog raspona tonova čak i u kadrovima s visokim kontrastom. HDR snimanje je pogodno za snimanje pejzaža i mrtve prirode.

Kod HDR snimanja, snimaju se u nizu po tri slike s različitim ekspozicijama (standardna, podeksponirana i preeksponirana) koje se automatski potom spajaju u jednu. HDR slika se snima u JPEG formatu.

HDR je kratica od High Dynamic Range / Visok dinamički rason.

 1. Odaberite [Fotografiranje: HDR mode / HDR načinHDR Mode / Fotografiranje: HDR mode / HDR načinNačin HDR].

 2. Podesite [Adjust dyn range / Prilagodba din. raspona].

  • Odabirom [Auto/Automatski] dinamički raspon podesit će se automatski, ovisno o čitavom tonskom rasponu slike.
  • Što je f‑broj veći, otvor blende je manji.
  • Za izlaz iz HDR snimanja odaberite [Disable HDR / Onemogući HDR].
 3. Podesite [Effect/Efekt].

  • Za detalje o postavkama i efektima pogledajte Effect/Efekt.
 4. Podesite [Continuous HDR / Kontinuirani HDR].

  • Uz postavku [1 shot only / Samo 1 snimka], HDR snimanje se automatski otkazuje nakon što završite snimanje.
  • Uz [Every shot / Svaka snimka], HDR snimanje će se nastaviti sve dok postavku u koraku 2 ne podesite na [Disable HDR / Onemogući HDR].
 5. Podesite [Auto Image Align / Automatsko poravnanje slike].

  • Za snimanje iz ruke odaberite [Enable/Omogućeno]. Kad koristite stativ, odaberite [Disable/Onemogućeno].
 6. Odredite slike za spremanje.

  • Za spremanje triju snimaka i dobivene HDR snimke odaberite [All images / Sve snimke].
  • Kako bi se spremala samo HDR snimka, odaberite [HDR img only / Samo HDR slika].
 7. Snimajte.

  • Kad pritisnete okidač dokraja, snimit će se tri slike zaredom i na karticu će se snimiti HDR slika.

Oprez

 • RAW HDR slike snimaju se u JPEG Fine/FinoLarge/Veliko kvaliteti slike. RAW + JPEG HDR slike snimaju se u određenoj JPEG kvaliteti slike.
 • Proširene ISO osjetljivosti (L, H) nisu dostupne za HDR snimanje. HDR snimanje je moguće u rasponu od ISO 100 – ISO 51200 (razlikuje se ovisno o podešenjima za [Minimum] i [Maximum/Maksimum] za [ISO speed range / Raspon ISO osjetljivosti]).
 • Bljeskalica se neće aktivirati tijekom HDR snimanja.
 • AEB nije dostupan.
 • Snimate li pokretni objekt, njegove kretnje mogu ostaviti vidljiv trag.
 • Kod HDR snimanja snimaju se tri slike s postavkama poput brzine zatvarača podešenim automatski. Iz tog razloga, čak i u načinima [Flexible-priority AE], [Shutter-priority AE] i [Manual exposure], brzina zatvarača i ISO osjetljivost promijenit će se u odnosu na navedenu brzinu zatvarača.
 • Pri snimanju HDR slika uz opciju [Auto Image Align / Automatsko poravnanje slike] podešenu na [Enable/Omogućeno], podaci o prikazu točke autofokusa () i podaci za brisanje prašine () neće se dodavati snimkama.
 • Izvodite li HDR snimanje iz ruke dok je opcija [Auto Image Align / Automatsko poravnanje slike] podešena na [Enable/Omogućeno], rubovi slike će biti malo odrezani i razlučivost blago snižena. Također, ako se uslijed pomicanja fotoaparata itd. slike ne mogu pravilno objediniti, objedinjena slika se možda neće pohraniti. Obratite pozornost da kad snimate s iznimno kratkim (ili dugim) ekspozicijama, automatsko objedinjavanje slika možda neće raditi kako treba.
 • Izvodite li HDR snimanje iz ruke dok je opcija [Auto Image Align / Automatsko poravnanje slike] podešena na [Disable/Onemogućeno], tri slike se možda neće pravilno objediniti, a HDR efekt može biti smanjen. Preporuča se uporaba stativa.
 • Automatsko objedinjavanje slika možda neće raditi pravilno s ponavljajućim uzorcima (mreže, pruge i slično) ili kod plošnih slika s jednim tonom boje.
 • Objekti poput neba ili bijelih zidova možda neće imati glatke gradacije i mogu sadržati šum ili imati nepravilnu ekspoziciju ili boje.
 • HDR snimanje pod fluorescentnim LED svjetlom može rezultirati neprirodnim bojama osvijetljenih dijelova slike.
 • Pri HDR snimanju, slike će se spajati i zatim spremati na memorijsku karticu, što može potrajati neko vrijeme. Dok se snimke obrađuju, na zaslonu se prikazuje [BUSY/ZAUZETO] i snimanje nije moguće dok se obrada ne završi.

Effect/Efekt

 • [Prirodno] Natural / [Prirodno] Prirodno

  Za snimke sa zadržanim širokim tonskim rasponom, gdje bi detalji svijetlih i tamnih dijelova inače bili izgubljeni. Vrlo svijetli detalji i zasjenjeni dijelovi slike će se reducirati.

 • [Art standard / Standardno umjetnički] Art standard / [Art standard / Standardno umjetnički] Standardno umjetnički

  Dok će se vrlo svijetli i tamni dijelovi reducirati više nego uz [Natural/Prirodno], kontrast će biti niži, a gradacija manja kako bi snimka izgledala kao umjetnička slika. Konture objekta imat će svijetle (ili tamne) rubove.

 • [Art vivid / Živahno umjetnički] Art vivid / [Art vivid / Živahno umjetnički] Živahno umjetnički

  Boje su zasićenije nego uz [Art standard / Standardno umjetnički], a nizak kontrast i manja gradacija kreiraju efekt grafike.

 • [Art bold / Izrazito umjetnički] Art bold / [Art bold / Izrazito umjetnički] Izrazito umjetnički

  Boje su najzasićenije, objekt je istaknut u prednji plan i snimka izgleda kao ulje na platnu.

 • [Art embossed / Reljefno umjetnički] Art embossed / [Art embossed / Reljefno umjetnički] Reljefno umjetnički

  Zasićenost boje, svjetlina, kontrast i gradacija su smanjeni kako bi slika izgledala plošno, pa izgleda izblijedjela i stara. Konture objekta imat će izraženije svijetle (ili tamne) rubove.

Art standard / Standardno umjetnički Art vivid / Živahno umjetnički Art bold / Izrazito umjetnički Art embossed / Reljefno umjetnički
Saturation/Zasićenje Standard/Standardno High/Visoko Higher/Više Low/Nisko
Outline emphasis / Naglašavanje obrisa Standard/Standardno Weak/Slabo Strong/Jako Stronger/Jače
Brightness/Svjetlina Standard/Standardno Standard/Standardno Standard/Standardno Dark/Tamno
Gradation/Gradacija Flat/Nisko Flat/Nisko Flat/Nisko Flatter/Niže

Napomena

 • Svaki primijenjeni efekt temeljit će se na karakteristikama trenutačno podešenog stila slike (Picture Style) ().