Ručno izoštravanje

Ako ne možete izoštravati autofokusom, možete povećati sliku i izoštriti ručno.

 1. Podesite preklopku načina izoštravanja na objektivu na MF / Ručno izoštravanje.

  • Izoštrite objekt približno okretanjem prstena za izoštravanje na objektivu.
  • Za objektive bez preklopke načina izoštravanja podesite [Autofocus: Focus mode / Autofocus: Način izoštravanja] na [MF].
 2. Povećajte sliku.

  • Svaki pritisak tipke Magnify or reduce / Povećanje/smanjenje mijenja stupanj povećanja na sljedeći način.
 3. Pomaknite povećano područje.

  • S pomoću Višenamjenski kontroler pomaknite povećano područje u položaj za izoštravanje.
  • Kako biste centrirali povećano područje, pritisnite Višenamjenski kontroler ravno ili pritisnite SET.
 4. Izoštrite ručno.

  • Dok gledate povećanu sliku, izoštrite pomoću prstena za izoštravanje na objektivu.
  • Nakon izoštravanja pritisnite tipku Magnify or reduce / Povećanje/smanjenje za povratak na normalan prikaz.

Napomena

 • Ekspozicija je u povećanom prikazu fiksna.
 • Čak i pri ručnom izoštravanju možete za snimanje upotrijebiti Touch Shutter / Dodirno okidanje.

Podešavanje isticanja rubova pri ručnom izoštravanju

Rubovi objekata u fokusu mogu se prikazati u boji kako bi izoštravanje bilo jednostavnije. Možete podesiti boju obrisa i prilagoditi osjetljivost (razinu) otkrivanja rubova.

 1. Odaberite [Automatsko izoštravanje: MF peaking settings / Automatsko izoštravanje: Postavke isticanja kontura pri ručnom izoštravanju].

 2. Odaberite [Peaking / Isticanje kontura].

  • Odaberite [On/Uklj.].
 3. Podesite [Level/Razina] i [Color/Boja].

  • Podesite po želji.

Oprez

 • Pri povećanom prikazu ne radi isticanje rubova.
 • Tijekom HDMI izlaza ne radi isticanje rubova na opremi spojenoj putem HDMI priključka. Imajte na umu da je isticanje rubova objekata vidljivo na zaslonu fotoaparata kada je opcija [Fotografiranje: HDMI display / Fotografiranje: HDMI prikaz] podešena na [Live View snimanje+Vanjski monitor].
 • Učinak značajke MF Peaking / Isticanje rubova pri ručnom izoštravanju možda će biti slabo uočljiv pri visokim ISO osjetljivostima, osobito kad je podešeno proširenje ISO osjetljivosti. Po potrebi smanjite ISO osjetljivost ili podesite [Peaking / Isticanje kontura] na [Off/Isklj.].

Napomena

 • Isticanje rubova vidljivo na zaslonu neće se vidjeti na snimkama.
 • Učinak značajke MF Peaking / Isticanje rubova pri ručnom izoštravanju možda će biti slabo uočljiv uz podešen Canon Log. Po potrebi podesite [View Assist. / Pomoć kod prikaza] na [On/Uklj.].

Focus guide / Pomoć pri izoštravanju

Podesite li [Focus guide / Pomoć pri izoštravanju] na [On/Uklj.], pruža se vizualni vodič koji pokazuje smjer za prilagođavanje izoštrenosti i potreban opseg prilagodbe. Kad je opcija [Automatsko izoštravanje: AF method / Automatsko izoštravanje: Metoda AF-a] podešena na [Lice+Tracking / Lice+Praćenje] i opcija [Automatsko izoštravanje: Eye detection / Automatsko izoštravanje: Otkrivanje očiju] podešena na [Enable/Omogućeno], blizu očiju koje su detektirane kao glavni objekt prikazuje se orijentacijski okvir.

 1. Odaberite [Automatsko izoštravanje: Focus guide / Automatsko izoštravanje: Pomoć pri izoštravanju].

 2. Odaberite [On/Uklj.].

  • Nakon pritiska na tipku AF point selection / Odabir točke AF-a možete s pomoću Višenamjenski kontroler pomaknuti orijentacijski okvir u smjeru pritiskanja (osim u načinu [Scene Intelligent Auto / Inteligentno automatsko prepoznavanje scena]).
  • Za centriranje orijentacijskog okvira kada rabite Višenamjenski kontroler, pritisnite Višenamjenski kontroler ravno.
  • Kako biste podesili orijentacijski okvir nakon što ga premjestite rabeći Višenamjenski kontroler, pritisnite SET.
  • Orijentacijski okvir možete također pomaknuti i podesiti dodirom na zaslon.
  • Za centriranje orijentacijskog okvira dodirnite [Set AF point to center / Podešavanje točke AF-a u središte] ili pritisnite SET.

Orijentacijski okvir pokazuje trenutačni položaj u fokusu i količinu podešenja na sljedeći način.

Znatno izvan fokusa prema beskonačnom

Malo izvan fokusa prema beskonačnom

Izoštreno

Malo izvan fokusa prema blizu

Znatno izvan fokusa prema blizu

Podaci o podešavanju nisu otkriveni

Oprez

 • U otežanim uvjetima snimanja za AF (), orijentacijski okvir možda se neće prikazivati pravilno.
 • Veće vrijednosti otvora blende vjerojatno će onemogućiti pravilan prikaz orijentacijskog okvira.
 • Dok je vidljiv orijentacijski okvir, ne prikazuje se nijedna točka AF-a.
 • U tim se situacijama ne prikazuje orijentacijski okvir.
  • Kad je preklopka načina izoštravanja podešena na Automatsko izoštravanje (AF)
  • Dok je prikaz povećan
 • Orijentacijski okvir ne prikazuje se pravilno prikazan nakon pomicanja ili naginjanja TS-E objektiva.

Napomena

 • Brojač za automatsko isključivanje na fotoaparatu ne računa vrijeme utrošeno na izoštravanje elektroničkim prstenom na objektivu.

Aktivacija pomoćne zrake AF-a

Možete omogućiti ili onemogućiti aktivaciju pomoćne zrake AF-a s fotoaparata ili Speedlite bljeskalice za EOS fotoaparate.

 1. Odaberite [AF-assist beam firing / Aktivacija pomoćne zrake AF-a].

 2. Odaberite opciju.

  • [ON] Enable / [UKLJ.] Omogućeno

   Omogućuje okidanje pomoćne zrake autofokusa po potrebi.

  • [OFF] Disable / [ISKLJ.] Onemogućeno

   Onemogućuje okidanje pomoćne zrake autofokusa. Podesite ako ne želite emitirati pomoćnu zraku AF-a.

  • [LED] LED AF assist beam only / [LED] Samo LED pomoćna zraka autofokusa

   Omogućuje emitiranje LED pomoćne zrake AF-a iz Speedlite bljeskalica s tom značajkom, kada su te bljeskalice priključene. Ako vaša Speedlite bljeskalica nema LED, aktivira se pomoćna zraka AF-a s fotoaparata.

Oprez

 • Ako je prilagođena funkcija [AF-assist beam firing / Aktivacija pomoćne zrake AF-a] Speedlite bljeskalice podešena na [Disable/Onemogućeno], pomoćna zraka autofokusa neće se emitirati.