Snimanje videozapisa

Kako biste se pripremili za snimanje videozapisa, pritisnite tipku MODE, zatim pritisnite tipku INFO za pristup izborniku [Shooting mode / Mod snimanja] prikazanom ovdje.

desno od naslova označava funkcije dostupne samo u načinima [Videozapisi], [AE s prioritetom zatvarača (videozapisi)], [AE s prioritetom otvora blende (videozapisi)] ili [Ručna ekspozicija za videozapise].

Oprez

  • Pri prelasku sa snimanja fotografija na snimanje videozapisa, ponovno provjerite postavke fotoaparata prije snimanja videozapisa.

Napomena

  • Videozapise možete snimati i tijekom snimanja fotografija, pritiskom na tipku za snimanje videozapisa.
  • Videozapisi snimljeni u načinu [Scene Intelligent Auto / Inteligentno automatsko prepoznavanje scena] snimaju se u kvaliteti [Scene Intelligent Auto / Inteligentno automatsko prepoznavanje scena].

    Videozapisi snimljeni u načinima snimanja koji nisu [Scene Intelligent Auto / Inteligentno automatsko prepoznavanje scena] snimaju se u kvaliteti [Program AE3 (videozapisi)].