Postupanje u slučaju poruka o pogreškama

Kad se pojavi greška, prikažite pojedinosti o grešci jednim od postupaka u nastavku. Zatim uklonite uzrok pogreške u skladu s primjerima u ovom poglavlju.

 • U izborniku [View info / Prikaz informacija] pritisnite SET.
 • Odaberite [Error details / Detalji o pogrešci] u izborniku [Wi-Fi on / Wi-Fi uklj.].

Kliknite na sljedeće brojeve pogrešaka kako biste prešli na odgovarajući odjeljak.

11 12
21 22 23
41 43 44 45 46 47 48
61 63 64 65 66 67 68 69
91
121 125 126 127
151 152

Napomena

 • U slučaju greške prikazuje se [Err**/Pogr.**] u gornjem desnom kutu izbornika [Wi-Fi/Bluetooth connection / Wi-Fi/Bluetooth povezivanje]. Nestane kad fotoaparat podesite na Isključivanje.

11: Connection target not found / Odredište veze nije pronađeno

 • U slučaju [Pametni telefon], je li aktivna aplikacija Camera Connect?

  • Uspostavite vezu uz pomoć aplikacije Camera Connect ().
 • U slučaju [Računalo], je li aktivna aplikacija EOS Utility?

  • Pokrenite EOS Utility i pokušajte ponovo uspostaviti vezu ().
 • Jesu li fotoaparat i pristupna točka podešeni za korištenje istog enkripcijskog ključa za provjeru autentičnosti?

  • Do ove pogreške dolazi ako se enkripcijski ključevi ne poklapaju kad je metoda provjere autentičnosti za enkripciju [Open system / Otvoreni sustav].

   Provjerite velika i mala slova te jeste li na fotoaparatu unijeli točan enkripcijski ključ ().

12: Connection target not found / Odredište veze nije pronađeno

 • Jesu li odredišni uređaj i pristupna točka uključeni?

  • Uključite odredišni uređaj i pristupnu točku te zatim malo pričekajte. Ako još uvijek ne možete uspostaviti vezu, izvedite postupke za ponovno uspostavljanje veze.

21: No address assigned by DHCP server / DHCP poslužitelj nije dodijelio nijednu adresu

Provjerite na fotoaparatu

 • Na fotoaparatu je IP adresa podešena na [Auto setting / Automatsko podešavanje]. Je li to pravilno podešenje?

  • Ako ne koristite DHCP poslužitelj, podesite postavke nakon podešavanja IP adrese na [Manual setting / Ručno podešavanje] na fotoaparatu ().

Provjerite na DHCP poslužitelju

 • Je li DHCP poslužitelj uključen?

  • Uključite DHCP poslužitelj.
 • Ima li dovoljno adresa za dodjeljivanje DHCP poslužiteljem?

  • Povećajte broj adresa koje dodjeljuje DHCP poslužitelj.
  • Uklonite iz mreže adrese koje je DHCP poslužitelj dodijelio uređajima kako biste smanjili broj adresa koje se koriste.
 • Radi li DHCP poslužitelj pravilno?

  • Provjerite postavke DHCP poslužitelja kako biste provjerili funkcionira li pravilno kao DHCP poslužitelj.
  • Po potrebi možete pitati svog mrežnog administratora kako biste se uvjerili da se DHCP poslužitelj može koristiti.

22: No response from DNS server / Nema odgovora iz DNS poslužitelja

Provjerite na fotoaparatu

 • Na fotoaparatu je DNS adresa podešena na [Manual setting / Ručno podešavanje]. Je li to pravilno podešenje?

  • Ako se ne koristi DNS poslužitelj, podesite DNS adresu fotoaparata na [Disable/Onemogućeno] ().
 • Podudara li se na fotoaparatu postavka IP adrese DNS poslužitelja sa stvarnom adresom poslužitelja?

  • Podesite IP adresu na fotoaparatu kako bi odgovarala adresi DNS poslužitelja (, ).

Provjerite na DNS poslužitelju

 • Je li DNS poslužitelj uključen?

  • Uključite DNS poslužitelj.
 • Jesu li točne postavke DNS poslužitelja za IP adrese te pripadajuća imena?

  • Na DNS poslužitelju provjerite jesu li pravilno unesene IP adrese te pripadajuća imena.
 • Radi li DNS poslužitelj pravilno?

  • Provjerite postavke DNS poslužitelja kako biste provjerili funkcionira li pravilno kao DNS poslužitelj.
  • Po potrebi možete pitati svog mrežnog administratora kako biste se uvjerili da se DNS poslužitelj može koristiti.

Provjera u cijeloj mreži

 • Sadržava li vaša mreža usmjernik ili sličan uređaj koji služi kao pristupnik?

  • Po mogućnosti pitajte svog mrežnog administratora za adresu mrežnog pristupnika i podesite je na fotoaparatu (, ).
  • Provjerite je li adresa pristupnika pravilno unesena na svim mrežnim uređajima, uključujući fotoaparat.

23: Device with same IP address exists on selected network / U odabranoj mreži postoji uređaj s istom IP adresom

 • Koristi li drugi uređaj u mreži fotoaparata istu IP adresu kao i fotoaparat?

  • Promijenite IP adresu fotoaparata kako biste spriječili korištenje adrese koju već ima drugi uređaj u toj mreži. Ili promijenite IP adresu uređaja koji ima istu adresu.
  • Ako je IP adresa fotoaparata podešena na [Manual setting / Ručno podešavanje] u mrežnim okruženjima koja koriste DHCP poslužitelj, promijenite postavku u [Auto setting / Automatsko podešavanje] ().

Napomena

 • Postupanje u slučaju poruka o pogreškama 21 – 23

 • Sljedeće točke provjerite također u slučaju pogrešaka s brojevima 21 – 23.

  Jesu li fotoaparat i pristupna točka podešeni za korištenje iste zaporke za provjeru autentičnosti?

  • Do ove pogreške dolazi ako se zaporke ne poklapaju kad je metoda provjere autentičnosti za enkripciju podešena na [Open system / Otvoreni sustav]. Provjerite velika i mala slova te jeste li na fotoaparatu unijeli točnu zaporku za provjeru autentičnosti ().

41: Cannot connect to FTP server / Nije moguće povezivanje s FTP poslužiteljem

Provjerite na fotoaparatu

 • Proxy poslužitelj fotoaparata podešen je na [Enable/Omogućeno]. Je li to pravilno podešenje?

  • Ako se ne koristi proxy poslužitelj fotoaparata, podesite postavku proxy poslužitelja na [Disable/Onemogućeno] ().
 • Jesu li postavke [Address setting / Postavka adrese] i [Port No. / Br. porta] na fotoaparatu usklađene s postavkama proxy poslužitelja?

  • Podesite adresu proxy poslužitelja fotoaparata i broj porta u skladu s onima na proxy poslužitelju ().
 • Jesu li postavke proxy poslužitelja fotoaparata pravilno podešene na DNS poslužitelju?

  • Provjerite je li na DNS poslužitelju pravilno podešena adresa proxy poslužitelja [Address/Adresa].
 • Podudara li se na fotoaparatu postavka IP adrese FTP poslužitelja sa stvarnom adresom poslužitelja?

  • Podesite IP adresu na fotoaparatu kako bi odgovarala adresi FTP poslužitelja ().
 • Jesu li fotoaparat i pristupna točka podešeni za korištenje istog enkripcijskog ključa za provjeru autentičnosti?

  • Do ove pogreške dolazi ako se enkripcijski ključevi ne poklapaju kad je metoda provjere autentičnosti za enkripciju [Open system / Otvoreni sustav].

   Provjerite velika i mala slova te jeste li na fotoaparatu unijeli točan enkripcijski ključ ().

 • Odgovara li na fotoaparatu [Port number setting / Postavka broja porta] za FTP poslužitelj stvarnom broju porta FTP poslužitelja?

  • Podesite isti broj porta (obično 21 za FTP/FTPS ili 22 za SFTP) na fotoaparatu i FTP poslužitelju. Podesite broj porta na fotoaparatu kako bi odgovarao broju porta FTP poslužitelja ().
 • Jesu li postavke proxy poslužitelja fotoaparata pravilno unesene na DNS poslužitelju?

  • Provjerite je li na DNS poslužitelju pravilno podešen naziv [Server name / Naziv poslužitelja] FTP poslužitelja. Provjerite je li na fotoaparatu pravilno podešen naziv [Server name / Naziv poslužitelja] za FTP poslužitelj ().

Provjerite na FTP poslužitelju

 • Radi li FTP poslužitelj pravilno?

  • Podesite računalo pravilno kako bi funkcioniralo kao FTP poslužitelj.
  • Po potrebi možete pitati svog mrežnog administratora za adresu FTP poslužitelja i broj porta te ih zatim podesiti na fotoaparatu.
 • Je li FTP poslužitelj uključen?

  • Uključite FTP poslužitelj. Poslužitelj se možda isključio zbog moda smanjene potrošnje energije.
 • Podudara li se na fotoaparatu postavka IP adrese FTP poslužitelja (u [Address/Adresa]) sa stvarnom adresom poslužitelja?

  • Podesite IP adresu na fotoaparatu kako bi odgovarala adresi FTP poslužitelja ().
 • Je li uključen vatrozid ili drugi sigurnosni softver?

  • Neki sigurnosni softveri koriste vatrozid za ograničenje pristupa FTP poslužitelju. Promijenite postavke vatrozida kako biste dopustili pristup FTP poslužitelju.
  • Možda ćete moći pristupiti FTP poslužitelju podesite li na fotoaparatu [Passive mode / Pasivni mod] na [Enable/Omogućeno] ().
 • Spajate li se na FTP poslužitelj putem širokopojasnog usmjernika?

  • Neki širokopojasni usmjernici koriste vatrozid za ograničenje pristupa FTP poslužitelju. Promijenite postavke vatrozida kako biste dopustili pristup FTP poslužitelju.
  • Možda ćete moći pristupiti FTP poslužitelju podesite li na fotoaparatu [Passive mode / Pasivni mod] na [Enable/Omogućeno] ().

Provjerite na proxy poslužitelju

 • Je li proxy poslužitelj uključen?

  • Uključite proxy poslužitelj.
 • Radi li proxy poslužitelj pravilno?

  • Provjerite postavke proxy poslužitelja kako biste provjerili funkcionira li pravilno kao proxy poslužitelj.
  • Po potrebi možete pitati svog mrežnog administratora za adresu proxy poslužitelja i broj porta te ih zatim podesiti na fotoaparatu.

Provjera u cijeloj mreži

 • Sadržava li vaša mreža usmjernik ili sličan uređaj koji služi kao pristupnik?

  • Po mogućnosti pitajte svog mrežnog administratora za adresu mrežnog pristupnika i podesite je na fotoaparatu (, ).
  • Provjerite je li adresa pristupnika pravilno unesena na svim mrežnim uređajima, uključujući fotoaparat.

43: Cannot connect to FTP server. Error code received from server. / Nije moguće povezivanje s FTP poslužiteljem. S poslužitelja je primljen kôd pogreške.

Provjerite na proxy poslužitelju

 • Je li proxy poslužitelj uključen?

  • Uključite proxy poslužitelj.
 • Radi li proxy poslužitelj pravilno?

  • Provjerite postavke proxy poslužitelja kako biste provjerili funkcionira li pravilno kao proxy poslužitelj.
  • Po potrebi možete pitati svog mrežnog administratora za adresu proxy poslužitelja i broj porta te ih zatim podesiti na fotoaparatu.

Provjera u cijeloj mreži

 • Sadržava li vaša mreža usmjernik ili sličan uređaj koji služi kao pristupnik?

  • Po mogućnosti pitajte svog mrežnog administratora za adresu mrežnog pristupnika i podesite je na fotoaparatu (, ).
  • Provjerite je li adresa pristupnika pravilno unesena na svim mrežnim uređajima, uključujući fotoaparat.

Provjerite na FTP poslužitelju

 • Jeste li premašili maksimalan broj veza FTP poslužitelja?

  • Odspojite neke mrežne uređaje s FTP poslužitelja ili povećajte maksimalan broj veza.

44: Cannot disconnect FTP server. Error code received from server. / FTP poslužitelj ne može se isključiti. S poslužitelja je primljen kôd pogreške.

 • Ova pogreška proizlazi iz nemogućnosti isključivanja FTP poslužitelja iz bilo kojeg razloga.

  • Ponovno pokrenite FTP poslužitelj i fotoaparat.

45: Cannot login to FTP server. Error code received from server. / Nije moguća prijava na FTP poslužitelj. S poslužitelja je primljen kôd pogreške.

Provjerite na fotoaparatu

 • Je li na fotoaparatu pravilno podešena postavka []?

  • Provjerite ime za prijavu koje se koristi za pristup FTP poslužitelju. Provjerite velika i mala slova te jeste li na fotoaparatu unijeli točno ime za prijavu ().
 • Je li na fotoaparatu pravilno podešena postavka [Login password / Zaporka za prijavu]?

  • Provjerite velika i mala slova te jeste li na fotoaparatu unijeli točnu zaporku za prijavu ().

Provjerite na FTP poslužitelju

 • Omogućuju li korisnička prava za FTP poslužitelj čitanje, pisanje i pristup prijavljivanjem?

  • Podesite korisnička prava za FTP poslužitelj tako da omogućuju čitanje, pisanje i pristup prijavljivanjem.
 • Jesu li za naziv mape podešene kao odredište prijenosa na FTP poslužitelju korišteni ASCII znakovi?

  • Koristite ASCII znakove za naziv mape.

46: For the data session, error code received from FTP server / Za podatkovnu sesiju primljen je kôd pogreške s FTP poslužitelja

Provjerite na FTP poslužitelju

 • FTP poslužitelj prekinuo je vezu.

  • Restartajte FTP poslužitelj.
 • Omogućuju li korisnička prava za FTP poslužitelj čitanje, pisanje i pristup prijavljivanjem?

  • Podesite korisnička prava za FTP poslužitelj tako da omogućuju čitanje, pisanje i pristup prijavljivanjem.
 • Dopuštaju li korisnička prava pristup odredišnoj mapi na FTP poslužitelju?

  • Podesite korisnička prava za pristup odredišnoj mapi na FTP poslužitelju kako biste dopustili pohranu snimaka s fotoaparata.
 • Je li FTP poslužitelj uključen?

  • Uključite FTP poslužitelj. Poslužitelj se možda isključio zbog moda smanjene potrošnje energije.
 • Je li tvrdi disk FTP poslužitelja pun?

  • Povećajte dostupni prostor na tvrdom disku.

47: Image file transfer completion not confirmed by FTP server / FTP poslužitelj nije potvrdio završetak prijenosa slikovne datoteke

 • Ova se greška pojavljuje ako se iz nekog razloga ne uspijeva s FTP poslužitelja primiti potvrda da je završen prijenos datoteka.

  • Ponovno pokrenite FTP poslužitelj i fotoaparat te ponovno pošaljite snimke.

48: Security of the connection to the target server cannot be verified. If you trust this server and connect, set [Trust target server] to [Enable]. / Nije moguće provjeriti sigurnost veze s odredišnim poslužiteljem. Ako vjerujete ovom poslužitelju i povežete se, podesite [Trust target server / Vjeruj odredišnom poslužitelju] na [Enable/Omogućeno].

 • Ova se pogreška događa zbog neuspjele potvrde sigurnosti odredišnog poslužitelja pri povezivanju putem FTPS-a.

  • Provjerite je li certifikat pravilno podešen.
  • Promijenite [Trust target server / Vjeruj odredišnom poslužitelju] na [Enable/Omogućeno] ako želite vjerovati odredišnim poslužiteljima bez obzira na postavke certifikata.

61: Selected SSID wireless LAN network not found / Nije pronađena bežična LAN mreža s odabranim SSID-om

 • Ima li ikakvih prepreka između fotoaparata i antene pristupne točke?

  • Pomaknite antenu pristupne točke na položaj jasno vidljiv s točke gledišta fotoaparata.

Provjerite na fotoaparatu

 • Je li SSID podešen na fotoaparatu istovjetan onome na pristupnoj točki?

  • Provjerite SSID na pristupnoj točki i zatim podesite isti SSID na fotoaparatu ().

Što provjeriti na pristupnoj točki

 • Je li pristupna točka uključena?

  • Uključite pristupnu točku.
 • Ako je aktivno filtriranje prema MAC adresi, je li MAC adresa fotoaparata registrirana na pristupnoj točki?

  • Registrirajte MAC adresu fotoaparata koji se koristi na pristupnoj točki ().

63: Wireless LAN authentication failed / Provjera autentičnosti bežičnog LAN-a nije uspjela

 • Jesu li fotoaparat i pristupna točka podešeni za korištenje istog enkripcijskog ključa za provjeru autentičnosti?

  • Provjerite velika i mala slova te jeste li na fotoaparatu unijeli točan enkripcijski ključ ().
 • Jesu li fotoaparat i pristupna točka podešeni za korištenje iste zaporke za provjeru autentičnosti?

  • Provjerite velika i mala slova te jeste li na fotoaparatu unijeli točnu zaporku za provjeru autentičnosti.
 • Ako je aktivno filtriranje prema MAC adresi, je li MAC adresa fotoaparata registrirana na pristupnoj točki?

  • Registrirajte MAC adresu fotoaparata na pristupnoj točki. MAC adresu možete provjeriti u izborniku [MAC address / MAC adresa] ().

64: Cannot connect to wireless LAN terminal / Nije moguće povezivanje s priključkom bežičnog LAN-a

 • Jesu li fotoaparat i pristupna točka podešeni za korištenje iste metode enkripcije?

  • Fotoaparat podržava sljedeće metode enkripcije: WEP, TKIP i AES ().
 • Ako je aktivno filtriranje prema MAC adresi, je li MAC adresa fotoaparata registrirana na pristupnoj točki?

  • Registrirajte MAC adresu fotoaparata koji se koristi na pristupnoj točki. MAC adresu možete provjeriti u izborniku [MAC address / MAC adresa] ().

65: Wireless LAN connection lost / Bežična LAN veza se prekinula

 • Ima li ikakvih prepreka između fotoaparata i antene pristupne točke?

  • Pomaknite antenu pristupne točke na položaj jasno vidljiv s točke gledišta fotoaparata.
 • Veza s bežičnim LAN-om je iz nekog razloga izgubljena i ne može se obnoviti.

  • Mogući su razlozi za to sljedeći: prekomjeran pristup pristupnoj točki s drugog uređaja, mikrovalna pećnica ili sličan uređaj u blizini (koji ometa IEEE 802.11n/g/b (valno područje od 2,4 GHz)) ili utjecaj kiše ili visoke vlage.

66: Incorrect wireless LAN password / Netočna zaporka za bežični LAN

 • Jesu li fotoaparat i pristupna točka podešeni za korištenje istog enkripcijskog ključa za provjeru autentičnosti?

  • Provjerite velika i mala slova te jeste li na fotoaparatu i pristupnoj točki unijeli točan enkripcijski ključ za provjeru autentičnosti ().

   Imajte na umu da se prikazuje pogreška 41 () ako je metoda provjere autentičnosti [Open system / Otvoreni sustav].

67: Incorrect wireless LAN encryption method / Nepravilna metoda enkripcije bežičnog LAN-a

 • Jesu li fotoaparat i pristupna točka podešeni za korištenje iste metode enkripcije?

  • Fotoaparat podržava sljedeće metode enkripcije: WEP, TKIP i AES ().
 • Ako je aktivno filtriranje prema MAC adresi, je li MAC adresa fotoaparata registrirana na pristupnoj točki?

  • Registrirajte MAC adresu fotoaparata koji se koristi na pristupnoj točki. MAC adresu možete provjeriti u izborniku [MAC address / MAC adresa] ().

68: Cannot connect to wireless LAN terminal. Retry from the beginning. / Nije moguće povezivanje s priključkom bežičnog LAN-a. Pokušajte ponovo od početka.

 • Jeste li dovoljno dugo držali pritisnutom tipku WPS (Wi-Fi Protected Setup) na pristupnoj točki?

  • Zadržite pritisnutom tipku WPS (Wi-Fi Protected Setup) na pristupnoj točki onoliko dugo koliko se preporuča u njezinim uputama za uporabu.
 • Pokušavate li uspostaviti vezu blizu pristupne točke?

  • Pokušajte uspostaviti vezu kad su oba uređaja u međusobnom dosegu.

69: Multiple wireless LAN terminals have been found. Cannot connect. Retry from the beginning. / Pronađeno je više priključaka bežičnog LAN-a. Nije moguće povezivanje. Pokušajte ponovno od početka.

 • U tijeku je povezivanje s ostalih pristupnih točaka u Pushbutton Connection (PBC) modu WPS (Wi-Fi Protected Setup).

  • Pričekajte neko vrijeme prije nego što pokušate uspostaviti vezu.

91: Other error / Druga pogreška

 • Došlo je do pogreške koja nije obuhvaćena brojevima od 11 do 83.

  • Isključite i ponovo uključite fotoaparat.

121: Not enough free space on server / Na poslužitelju nema dovoljno slobodnog prostora

 • Na odredišnom web poslužitelju nema dosta slobodnog prostora.

  • Obrišite nepotrebne snimke s web poslužitelja, provjerite slobodan prostor i ponovno pokušajte sa slanjem.

125: Check the network settings / Provjerite mrežne postavke

 • Je li mreža spojena?

  • Provjerite status veze mreže.

126: Could not connect to server / Nije moguće povezivanje s poslužiteljem

 • image.canon se održava i trenutačno je zauzet.

  • Pokušajte ponovno kasnije pristupiti usluzi.

127: An error has occurred / Došlo je do pogreške

 • Dok je fotoaparat spojen na web servis, došlo je do pogreške koja nije obuhvaćena kodovima od 121 do 126.

  • Pokušajte ponovno uspostaviti Wi-Fi vezu s image.canon.

151: Transmission canceled / Prijenos je otkazan

 • Automatski prijenos snimke nekako je prekinut.

  • Za nastavak automatskog prijenosa snimke postavite prekidač fotoaparata na Isključivanje i zatim ga postavite na Uključeno.

152: Card's write protect switch is set to lock / Bravica na kartici je u zaključanom položaju

 • Je li preklopku za zaštitu od snimanja na kartici u zaključanom položaju?

  • Pomaknite preklopku za zaštitu od snimanja na kartici u položaj za snimanje.