Uporaba USB adaptera za napajanje/punjenje fotoaparata

Uporabom USB adaptera za napajanje PD-E1 (opcija) možete bateriju LP-E6NH ili LP-E6N puniti bez uklanjanja s fotoaparata. Moguće je i napajanje fotoaparata. Imajte na umu da bateriju LP-E6 ne možete puniti na taj način.

Punjenje

 1. Spojite USB adapter napajanja.

  • Kad je prekidač na fotoaparatu postavljen na Isključivanje, umetnite dokraja utikač USB adaptera napajanja u digitalnu priključnicu fotoaparata.
 2. Spojite kabel napajanja.

  • Spojite mrežni kabel na USB adapter napajanja i spojite drugi kraj u električnu utičnicu.
  • Punjenje počinje i indikator pristupa (1) svijetli zeleno.
  • Na LCD zaslonu se prikazuje [Punjenje u tijeku].
  • Po završetku punjenja isključi se indikator pristupa.

Napajanje

Za napajanje fotoaparata bez punjenja postavite prekidač fotoaparata na Uključeno. Međutim, baterije se pune tijekom automatskog isključivanja.

Tijekom napajanja fotoaparata prikazuje se [Napajanje] na LCD pokazivaču i zaslonu.

Za prebacivanje s napajanja fotoaparata na punjenje postavite prekidač fotoaparata u položaj Isključivanje.

Oprez

 • Fotoaparat se ne može napajati ako u njemu nema baterije.
 • Kad se baterije istroše, adapter ih puni. U tom se slučaju fotoaparat ne napaja.
 • Kako biste zaštitili akumulatorsku bateriju i zadržali je u optimalnom stanju, nemojte je neprekidno puniti dulje od 24 sata.
 • Ako indikator punjenja ne svijetli ili se tijekom punjenja pojavi problem (naznačen treperenjem indikatora pristupa u zelenoj boji), odspojite kabel napajanja, ponovno umetnite bateriju i pričekajte nekoliko minuta prije ponovnog priključenja. Ako se problem nastavi, odnesite fotoaparat u najbliži Canonov ovlašteni servis.
 • Vrijeme potrebno za punjenje i napunjenost ovise o temperaturi okoline i preostalom kapacitetu.
 • Radi sigurnosti, punjenje na niskim temperaturama traje duže.
 • Preostala razina baterije može se smanjiti tijekom napajanja fotoaparata. Kako biste izbjegli pražnjenje baterije, rabite sasvim napunjenu bateriju pri snimanju u redovitim vremenskim razmacima.