Postupci i postavke u izbornicima

 1. (1)Tipka MENU
 2. (2)Tipka Q (Brzo upravljanje)
 3. (3)Tipka INFO
 4. (4)Zaslon
 5. (5)Kotačić za brzo upravljanje 1 Kotačić za brzo upravljanje 1
 1. (6)Tipka SET
 2. (7)Kotačić za brzo upravljanje 2 Kotačić za brzo upravljanje 2
 3. (8)Glavni kotačić Glavni kotačić

Izbornik u načinu [Scene Intelligent Auto / Inteligentno automatsko prepoznavanje scena]

 • U načinu [Scene Intelligent Auto / Inteligentno automatsko prepoznavanje scena] neke kartice i stavke izbornika nisu prikazane.

Izbornik u načinu [AE s naglaskom na fleksibilnost]/[Program AE / Programirana AE]/[AE s prednošću brzine zatvarača]/[AE s prednošću otvora blende]/[Ručna ekspozicija]/[Bulb (proizvoljno)]

 1. (1)Glavne kartice
 2. (2)Sporedne kartice
 3. (3)Opcije izbornika
 4. (4)Fotografiranje: Fotografiranje
 5. (5)Automatsko izoštravanje: Automatsko izoštravanje
 6. (6)Reprodukcija: Reprodukcija
 1. (7)Mogućnosti bežičnog povezivanja: Mogućnosti bežičnog povezivanja
 2. (8)Podešavanje: Podešavanje
 3. (9)Prilagođene funkcije: Ručno podesive funkcije
 4. (10)My Menu / Moj izbornik: Moj izbornik
 5. (11)Postavke izbornika

Podešavanje opcija izbornika

 1. Prikažite izbornik.

  • Pritisnite tipku MENU za prikaz izbornika.
 2. Odaberite karticu.

  • Svakim okretanjem kotačića Kotačić za brzo upravljanje 2 promijenit će se glavna kartica (grupa funkcija). Između kartica možete prelaziti i pritiskom tipke Q (Brzo upravljanje).
  • Za odabir sporedne kartice okrenite kotačić Glavni kotačić.
 3. Odaberite stavku.

  • Okrenite kotačić Kotačić za brzo upravljanje 1 za odabir stavke, zatim pritisnite SET.
 4. Odaberite opciju.

  • Okrenite kotačić Kotačić za brzo upravljanje 1 za odabir opcije.
  • Trenutna postavka se prikazuje plavo.
 5. Odaberite odgovarajuću postavku.

  • Pritisnite SET kako biste je podesili.
 6. Izađite iz postavke.

  • Za povratak na pripravno stanje snimanja pritisnite tipku MENU.

Napomena

 • U opisu funkcija izbornika u daljnjem tekstu podrazumijeva se da ste otvorili izbornik pritiskom na tipku MENU.
 • Postupke u izborniku možete izvoditi i dodirom zaslona ili s pomoću Višenamjenski kontroler.
 • Za odustajanje od postupka pritisnite tipku MENU.

Zasjenjene opcije izbornika

Primjer: Uz postavku Highlight tone priority / Prioritet svijetlih tonova

Nije moguće podesiti zasjenjene opcije izbornika. Opcija izbornika je zasjenjena ako prednost ima drugo podešenje funkcije.

Funkciju koja ima prednost možete vidjeti tako da odaberete zasjenjenu opciju izbornika i pritisnete SET.

Ako poništite podešenje funkcije koja ima prednost, moći ćete podešavati zasjenjenu opciju izbornika.

Oprez

 • Za neke zasjenjene stavke izbornika možda neće moći vidjeti funkciju s prednošću.

Napomena

 • Funkcije izbornika možete resetirati na zadane postavke odabirom [Basic settings / Osnovne postavke] u izborniku [Podešavanje: Reset camera / Podešavanje: Resetiranje fotoaparata] ().