M: Ručna ekspozicija

U ovom modu možete sami podesiti brzinu zatvarača i otvor blende po želji. Kako biste odredili ekspoziciju, pogledajte indikator razine ekspozicije ili koristite komercijalno nabavljivi mjerač ekspozicije.

[Ručna ekspozicija] označava Manual/Ručno.

 1. Podesite mod snimanja na [Ručna ekspozicija].

  • Pritisnite tipku MODE pa kotačićem Glavni kotačić odaberite [Ručna ekspozicija].
 2. Podesite ISO osjetljivost ().

  • Okrenite kotačić Kotačić za brzo upravljanje 2 za podešavanje.
  • Uz ISO Auto možete podesiti kompenzaciju ekspozicije ().
 3. Podesite brzinu zatvarača i otvor blende.

  • Za podešavanje brzine zatvarača okrenite kotačić Glavni kotačić, a za podešavanje otvora blende kotačić Kotačić za brzo upravljanje 1.
 4. Izoštrite objekt.

  • Pritisnite okidač dopola.
  • Provjerite indikator razine ekspozicije [Razina ekspozicije] kako biste vidjeli koliko se trenutačna razina ekspozicije razlikuje od standardne.

  (1) Oznaka standardne ekspozicije

  (2) Oznaka razine ekspozicije

 5. Podesite ekspoziciju i snimajte.

  • Provjerite indikator razine ekspozicije i podesite željenu brzinu zatvarača i ekspoziciju.

Kompenzacija ekspozicije s ISO Auto

Podesite li ISO osjetljivost na [AUTO/AUTOMATSKI] za snimanje s ručnom ekspozicijom, možete podesiti kompenzaciju ekspozicije () na sljedeći način:

 • Dodirnite indikator razine ekspozicije
 • [Fotografiranje: Expo.comp./AEB / Fotografiranje: Komp. eksp./AEB]
 • Izbornik za brzo upravljanje
 • Okrenite regulacijski prsten dok okidač držite dopola pritisnutim

Oprez

 • Ako je podešena ISO osjetljivost, ekspozicija možda neće biti onakva kakvu očekujete budući da se ISO osjetljivost podešava tako da se zajamči standardna ekspozicija za brzinu zatvarača i otvor blende koje ste podesili. U tom slučaju podesite kompenzaciju ekspozicije.
 • Kompenzacija ekspozicije ne primjenjuje se za fotografiranje s bljeskalicom uz ISO Auto, čak i ako ste podesili vrijednost kompenzacije ekspozicije.

Napomena

 • U načinu [Ručna ekspozicija] uz ISO Auto, [Evaluacijsko mjerenje svjetla] (Evaluacijsko mjerenje svjetla) i [Prilagođene funkcije: AE lock meter. mode after focus / Prilagođene funkcije: Mod zadržanog mjerenja AE nakon izoštravanja] podešene na zadanu postavku (), držanjem okidača dopola zadržava se ISO osjetljivost nakon što fotoaparat izoštri značajkom One-Shot AF / AF za jednu snimku.
 • Ako ste podesili ISO Auto, možete pritisnuti tipku AE lock / Zadržavanje AE za podešavanje ISO osjetljivosti na fiksnu vrijednost.
 • Kad pritisnete tipku AE lock / Zadržavanje AE i tada rekadrirate sliku, možete vidjeti razliku u ekspoziciji na indikatoru razine ekspozicije u usporedbi s vrijednošću nakon prvog pritiska tipke AE lock / Zadržavanje AE.
 • Bilo koja postojeća vrijednost kompenzacije ekspozicije zadržava se ako prebacite u način rada [Ručna ekspozicija] uz ISO Auto / Automatski ISO nakon uporabe kompenzacije ekspozicije u načinu rada [Program AE / Programirana AE], [AE s prednošću brzine zatvarača] ili [AE s prednošću otvora blende] ().
 • Za koordiniranje kompenzacije ekspozicije u koracima po ½ s ISO osjetljivošću podešenom u koracima po ⅓ kada je opcija [Prilagođene funkcije: Exposure level increments / Prilagođene funkcije: Promjena koraka ekspozicije] podešena na [1/2-stop / korak po 1/2] i koristi se uz ISO Auto / Automatski ISO, kompenzacija ekspozicije dodatno se podešava prilagođavanjem brzine zatvarača. Međutim, prikazana brzina zatvarača se neće mijenjati.