Stavke postavki prilagođenih funkcija

Značajke fotoaparata možete prilagoditi u kartici [Prilagođene funkcije] sukladno svojim navikama pri snimanju. Svako podešenje koje se razlikuje od zadanog bit će prikazano u plavoj boji.

C.Fn1

Exposure level increments / Promjena koraka ekspozicije

Možete odrediti upotrebu koraka od 1/2 stupnja kao povećanje za brzinu zatvarača, otvor blende, kompenzaciju ekspozicije, AEB, kompenzaciju ekspozicije bljeskalice i FEB.

 • 1/3: 1/3-stop / 1/3: korak po 1/3

 • 1/2: 1/2-stop / 1/2: korak po 1/2

Napomena

 • Prikaz uz postavku [1/2-stop] je sljedeći.

ISO speed setting increments / Koraci podešenja ISO osjetljivosti

Postavke ručne ISO osjetljivosti možete mijenjati u koracima po 1.

 • 1/3: 1/3-stop / 1/3: korak po 1/3
 • 1/1: 1-stop / 1/1: korak po 1

Napomena

 • Čak i ako ste podesili [1-stop/korak po 1], ISO osjetljivost će se podesiti automatski u koracima po 1/3 kad je odabrana opcija ISO Auto.

Speed from metering/ISO Auto / Osjetljivost prema mjerenju / Auto ISO

Status ISO osjetljivosti možete podesiti nakon što timer mjerenja završi u slučajevima kada je za ISO Auto rad u modovima [Program AE / Programirana AE]/[AE s prednošću brzine zatvarača]/[AE s prednošću otvora blende]/[Ručna ekspozicija]/[Bulb (proizvoljno)] fotoaparat prilagodio ISO osjetljivost tijekom mjerenja svjetla ili tijekom timerskog mjerenja.

 • Restore Auto after metering / Vrati na Automatsko nakon mjerenja: Restore Auto after metering / Restore Auto after metering / Vrati na Automatsko nakon mjerenja: Vrati na Automatsko nakon mjerenja
 • Retain speed after metering / Zadrži osjetljivost nakon mjerenja: Retain speed after metering / Retain speed after metering / Zadrži osjetljivost nakon mjerenja: Zadrži osjetljivost nakon mjerenja

Bracketing auto cancel / Automatsko poništenje stupnjevanja

Možete podesiti poništavanje AEB-a i stupnjevanja balansa bjeline pri pomaku prekidača na Isključivanje.

 • ON: Enable / UKLJ.: Omogućeno
 • OFF: Disable / ISKLJ.: Onemogućeno

Bracketing sequence / Slijed stupnjevanja

Moguće je promijeniti redoslijed AEB snimanja i redoslijed za stupnjevanje balansa bjeline.

 • 0−+: 0, -, +
 • −0+: -, 0, +
 • +0−: +, 0, -
AEB Stupnjevanje balansa bjeline
B/A pomak M/G pomak
0: Standardna ekspozicija 0: Standardni balans bjeline 0: Standardni balans bjeline
−: Podekspozicija −: Pomak u plavo −: Pomak u ljubičasto
+: Preekspozicija +: Pomak u žuto +: Pomak u zeleno

Number of bracketed shots / Broj snimaka s automatskim stupnjevanjem

Moguće je promijeniti broj snimaka kod snimanja AEB-om i stupnjevanjem balansa bjeline.

Podesite li [Bracketing sequence / Slijed stupnjevanja] na [0, -, +], broj snimaka za stupnjevanje bit će kao u sljedećoj tablici.

 • 3: 3 shots / 3: 3 snimke
 • 2: 2 shots / 2: 2 snimke
 • 5: 5 shots / 5: 5 snimaka
 • 7: 7 shots / 7: 7 snimaka
(u koracima po jedan)
1. snimka 2. snimka 3. snimka 4. snimka 5. snimka 6. snimka 7. snimka
3: 3 shots /
3: 3 snimke
Standardno (0) –1 +1
2: 2 shots /
2: 2 snimke
Standardno (0) ±1
5: 5 shots /
5: 5 snimaka
Standardno (0) –2 –1 +1 +2
7: 7 shots /
7: 7 snimaka
Standardno (0) –3 –2 –1 +1 +2 +3

Napomena

 • Ako ste podesili [2 shots / 2 snimke], možete odabrati + ili − stranu kad podešavate AEB raspon. Sa stupnjevanjem balansa bijele druga snimka podešava se prema negativnoj strani za smjer B/A ili M/G.

Safety shift / Sigurnosni pomak

Ako se svjetlina objekta promijeni i ne može se postići standardna ekspozicija unutar raspona automatske ekspozicije, fotoaparat će automatski promijeniti ručno podešenu ISO osjetljivost za postizanje standardne ekspozicije. [Shutter speed/Aperture / Brzina zatvarača / Otvor blende] primjenjuje se na način [AE s prednošću brzine zatvarača] ili [AE s prednošću otvora blende]. [ISO speed / ISO osjetljivost] primjenjuje se na način [Program AE / Programirana AE], [AE s prednošću brzine zatvarača] ili [AE s prednošću otvora blende].

 • OFF: Disable / ISKLJ.: Onemogućeno
 • Tv/Av: Shutter speed/Aperture / Tv/Av: Brzina zatvarača / Otvor blende
 • ISO: ISO speed / ISO: ISO osjetljivost

Napomena

 • Sigurnosni pomak nadjačava sve promjene u [ISO speed range / Raspon ISO osjetljivosti] ili [Min. shutter spd. / Min. brzina zatvarača] iz zadanih postavki u [Fotografiranje: FotografiranjeISO speed settings / Fotografiranje: FotografiranjePostavke ISO osjetljivosti] ako se ne može postići standardna ekspozicija.
 • Minimalne i maksimalne limite za Safety shift / Sigurnosni pomak s ISO osjetljivošću određuje [Auto range / Automatski raspon] (). Ipak, ako ručno podešena ISO osjetljivost prelazi [Auto range / Automatski raspon], Safety shift / Sigurnosni pomak će se povećati ili smanjiti na ručno podešenu ISO osjetljivost.
 • Postavka Safety shift / Sigurnosni pomak bit će aktivirana prema potrebi čak i ako koristite bljeskalicu.

C.Fn2

Same expo. for new aperture / Ista eksp. za novi otvor blende

Maksimalni otvor blende može se smanjiti (najniži f/broj može se povećati) u modu [Ručna ekspozicija] (snimanje s ručnom ekspozicijom) uz ručno podešenu ISO osjetljivost (osim kad je podešena na ISO Auto) ako (1) zamijenite objektiv, (2) spojite ekstender ili (3) upotrebljavate zum-objektiv s promjenjivim maksimalnim otvorom blende. Ova funkcija sprječava odgovarajuću podeksponiranost automatskim podešavanjem ISO osjetljivosti ili brzine zatvarača (vrijednost Tv) kako bi zadržala istu ekspoziciju kao i prije (1), (2) ili (3).

Uz [ISO speed/Shutter speed / ISO osjetljivost / Brzina zatvarača], ISO osjetljivost automatski se podešava unutar raspona ISO osjetljivosti. Ako se ekspozicija ne može održati podešavanjem ISO osjetljivosti, brzina zatvarača (Tv vrijednost) podešava se automatski.

 • OFF: Disable / ISKLJ.: Onemogućeno
 • ISO: ISO speed / ISO: ISO osjetljivost
 • ISO/Tv: ISO speed/Shutter speed / ISO/Tv: ISO osjetljivost / Brzina zatvarača
 • Tv: Shutter speed / Tv: Brzina zatvarača

Oprez

 • Ne reagira na promjene u efektivnom otvoru blende zbog promjena u povećanju pri uporabi makroobjektiva.
 • Ne može osigurati istu ekspoziciju kao prije (1), (2) ili (3) ako je podešena opcija [ISO speed / ISO osjetljivost] i ekspozicija se ne može održavati na osjetljivostima podešenim u [ISO speed range / Raspon ISO osjetljivosti].
 • Ne može osigurati istu ekspoziciju kao prije (1), (2) ili (3) ako je podešena opcija [Shutter speed / Brzina zatvarača] i ekspozicija se ne može održavati na brzinama podešenim u [Prilagođene funkcije: Set shutter speed range / Prilagođene funkcije: Podesite raspon brzine zatvarača].

Napomena

 • Primjenjuje se i na promjene maksimalnog f‑broja (minimalni otvor blende).
 • Ako izvedete (1), (2) ili (3) uz podešene postavke [ISO speed / ISO osjetljivost], [ISO speed/Shutter speed / ISO osjetljivost / Brzina zatvarača] ili [Shutter speed / Brzina zatvarača], vraća se izvorno podešenje ekspozicije i ne podešavajte ISO osjetljivost, brzinu zatvarača ili otvor blende prije vraćanja fotoaparata u izvorno stanje prije (1), (2) ili (3).
 • Brzina zatvarača može se mijenjati radi održavanja ekspozicije ako se podešavanjem postavke [ISO speed / ISO osjetljivost] ISO osjetljivost poveća na proširenu ISO osjetljivost.

AE lock meter. mode after focus / Mod zadržanog mjerenja AE nakon izoštravanja

Za svaki mod mjerenja svjetla možete odrediti želite li zadržati ekspoziciju (AE lock) nakon što objekte izoštri funkcija One-Shot AF / AF za jednu snimku. Ekspozicija će se zadržati dok držite okidač pritisnutim dopola. Odaberite načine mjerenja svjetla za zadržavanje autoekspozicije i dodajte kvačicu [Kvačica]. Odaberite [OK] za registriranje postavke.

Restrict shooting modes / Ograniči načine snimanja

 1. Odaberite [Prilagođene funkcije: Restrict shooting modes / Prilagođene funkcije: Ograniči načine snimanja].

 2. Odaberite [Enable/Omogućeno].

 3. Pritisnite tipku Q (Brzo upravljanje).

 4. Odaberite način snimanja.

  • Okrenite kotačić Kotačić za brzo upravljanje 1 za odabir načina snimanja, a zatim pritisnite SET kako biste dodali kvačicu [Kvačica].

Oprez

 • Postavke ograničenih modova snimanja ne registriraju se na [Prilagođeni mod snimanja 1], [Prilagođeni mod snimanja 2] ili [Prilagođeni mod snimanja 3].
 • [Scene Intelligent Auto / Inteligentno automatsko prepoznavanje scena] nije dostupno uz postavku [Prilagođene funkcije: Restrict shooting modes / Prilagođene funkcije: Ograniči načine snimanja] podešenu na [Enable/Omogućeno].
 • Oznaka [Kvačica] ne može se ukloniti istodobno u svih devet načina rada.

Set shutter speed range / Podesite raspon brzine zatvarača

Možete podesiti raspon brzine zatvarača. U načinima [AE s naglaskom na fleksibilnost], [AE s prednošću brzine zatvarača] ili [Ručna ekspozicija] možete brzinu zatvarača podesiti ručno unutar određenog raspona. U načinima [Program AE / Programirana AE] i [AE s prednošću otvora blende] ili u načinu [AE s naglaskom na fleksibilnost] s brzinom zatvarača podešenom na [AUTO/AUTOMATSKI], brzina zatvarača automatski se podešava unutar vašeg određenog raspona (osim za snimanje videozapisa). Odaberite [OK] za registriranje postavke.

 • Lowest speed / Najniža brzina

  Podesivo u rasponu 30 s – 1/4000 s.

 • Highest speed / Najviša brzina

  Podesivo u rasponu 1/8000 s – 15 s.

Set aperture range / Podesite raspon otvora blende

Možete podesiti raspon otvora blende. U načinima [AE s naglaskom na fleksibilnost], [AE s prednošću otvora blende], [Ručna ekspozicija] ili [Bulb (proizvoljno)] možete otvor blende podesiti ručno unutar određenog raspona. U načinu rada [Program AE / Programirana AE] i [AE s prednošću brzine zatvarača] ili u načinu [AE s naglaskom na fleksibilnost] uz vrijednost otvora blende podešenu na [AUTO/AUTOMATSKI], vrijednost otvora blende automatski se podešava unutar vašeg određenog raspona. Odaberite [OK] za registriranje postavke.

 • Max. aperture / Maks. otvor blende

  Podesivo u rasponu f/1,0 – f/64.

 • Min. aperture / Min. otvor blende

  Podesivo u rasponu f/91 – f/1,4.

Napomena

 • Podesivi raspon otvora blende razlikuje se ovisno o minimalnom i maksimalnom otvoru blende objektiva.

C.Fn3

Dial direction during Tv/Av / Smjer kotačića u načinu Tv/Av

Možete zamijeniti smjer okretanja kotačića za podešavanje brzine zatvarača i otvora blende.

Obrće smjer okretanja kotačića Glavni kotačić, Kotačić za brzo upravljanje 1 i Kotačić za brzo upravljanje 2 u načinu snimanja [Ručna ekspozicija], a samo za kotačić Glavni kotačić u drugim načinima snimanja. Smjer kotačića Kotačić za brzo upravljanje 1 i Kotačić za brzo upravljanje 2 u načinu [Ručna ekspozicija] podudara se sa smjerom za podešavanje kompenzacije ekspozicije kotačićima Kotačić za brzo upravljanje 1 i Kotačić za brzo upravljanje 2 u načinima [Program AE / Programirana AE], [AE s prednošću brzine zatvarača] i [AE s prednošću otvora blende].

 • Normal/Normalno: Normal / Normal/Normalno: Normalan
 • Reverse direction / Obrnuti smjer: Reverse direction / Reverse direction / Obrnuti smjer: Obrnuti smjer

Control ring rotation / Okretanje regulacijskog prstena

Možete zamijeniti smjer okretanja regulacijskog prstena na RF objektivu i adapteru za montažu za podešavanje brzine zatvarača i otvora blende.

 • Normal/Normalno: Normal / Normal/Normalno: Normalan
 • Reverse direction / Obrnuti smjer: Reverse direction / Reverse direction / Obrnuti smjer: Obrnuti smjer

Customize buttons / Prilagodba tipaka

Tipkama fotoaparata koje lako možete upotrebljavati možete dodijeliti često korištene funkcije. Istoj tipki možete dodijeliti različite funkcije za uporabu pri snimanju fotografija ili videozapisa.

 1. Odaberite [Prilagođene funkcije: Customize buttons / Prilagođene funkcije: Prilagodba tipaka].

 2. Odaberite jedan od upravljačkih elemenata fotoaparata.

 3. Odaberite funkciju koju želite dodijeliti.

  • Pritisnite SET kako biste je podesili.
  • Za funkcije s oznakom [INFO] u donjem lijevom kutu zaslona možete podesiti napredne postavke pritiskom tipke INFO.

Napomena

 • Postavke za [Prilagođene funkcije: Customize buttons / Prilagođene funkcije: Prilagodba tipaka] ne brišu se čak ni ako odaberete [Prilagođene funkcije: Clear all Custom Func. (C.Fn) / Prilagođene funkcije: Brisanje svih prilagođenih funkcija (C.Fn)]. Za brisanje podešenja odaberite [Prilagođene funkcije: Clear customized settings / Prilagođene funkcije: Brisanje prilagođenih postavki].

Funkcije dostupne za prilagođavanje

Automatsko izoštravanje (AF)

●: Zadano ○: Dostupno za prilagodbu
Funkcija Okidač pritisnut dopola Tipka za videozapise Tipka MODE AF-ON Tipka AE lock Tipka za odabir točke AF-a Simulacija ekspozicije (tijekom pregleda DOF-a) Tipka LENS Višenamjenska tipka Tipka osvjetljenja LCD pokazivača Tipka SET Višenamjenski kontroler
Metering and AF start / Mjerenje svjetla i aktivacija AF-a
Metering and AF start /
Mjerenje svjetla i aktivacija AF-a
AF stop / Isključenje AF-a
AF stop / Isključenje AF-a
AF point selection / Odabir točke AF-a
AF point selection /
Odabir točke AF-a
Direct AF point selection / Izravni odabir točke AF-a
Direct AF point selection /
Izravni odabir točke AF-a
Set AF point to center / Podešavanje točke AF-a u središte
Set AF point to center /
Podešavanje točke AF-a u središte
Switch to registered AF function / Prebacivanje na registriranu funkciju AF-a
Switch to registered AF func. /
Prebacivanje na registriranu funkciju AF-a
*1
Direct AF method selection / Izravni odabir metode AF-a*1
Direct AF method selection /
Izravni odabir metode AF-a
*1
One-Shot AF/Servo AF / AF za jednu snimku / Servo AF
One-Shot AF Strelica (llijevo/desno)Servo AF /
AF za jednu snimku
Strelica (llijevo/desno)Servo AF
*1
AF s otkrivanjem očiju
Eye Detection AF /
AF s otkrivanjem očiju
*1
Touch & Drag AF / AF dodirom i povlačenjem
Touch & Drag AF /
AF dodirom i povlačenjem
Eye detection / Otkrivanje očiju
Eye detection / Otkrivanje očiju
Peaking / Isticanje rubova
Peaking / Isticanje rubova
Focus guide / Pomoć pri izoštravanju
Focus guide /
Pomoć pri izoštravanju
Polagano kontinuirano snimanje
Drive mode / Način okidanja*1

1: Nije moguće dodijeliti kao funkciju dostupnu pri snimanju videozapisa.

Kompenzacija ekspozicije

●: Zadano ○: Dostupno za prilagodbu
Funkcija Okidač pritisnut dopola Tipka za videozapise Tipka MODE AF-ON Tipka AE lock Tipka za odabir točke AF-a Simulacija ekspozicije (tijekom pregleda DOF-a) Tipka LENS Višenamjenska tipka Tipka osvjetljenja LCD pokazivača Tipka SET Višenamjenski kontroler
AE lock, AF stop / Zadržavanje AE, Isključenje AF-a
AE lock, AF stop /
Zadržavanje AE,
Isključenje AF-a
Evaluacijsko mjerenje svjetla
Metering start /
Početak mjerenja
AE lock / Zadržavanje AE *3
AE lock / Zadržavanje AE
AE lock (hold) / Zadržavanje AE (zadržavanje)
AE lock (hold) /
Zadržavanje AE (zadržavanje)
AE lock (while button pressed) / Zadržavanje AE (dok je tipka pritisnuta)
AE lock (while button pressed) /
Zadržavanje AE
(dok je tipka pritisnuta)
*1
AE lock/FE lock / Zadržavanje AE / ekspozicije bljeskalice *4
AE lock/FE lock /
Zadržavanje AE / ekspozicije bljeskalice
*1
Exposure compensation (hold button, turn Main dial) / Kompenzacija ekspozicije (zadržite tipku, okrenite glavni kotačić)
Expo comp
(hold btn, turn Glavni kotačić) /
Komp. eksp.
(zadržite tipku, okrenite Glavni kotačić)
Set ISO speed (hold button, turn Main dial) / Podesite ISO osjetljivost (zadržite tipku, okrenite glavni kotačić)
Set ISO speed
(hold btn,turnGlavni kotačić) /
Podesite ISO osjetljivost
(zadržite tipku, okrenite Glavni kotačić)
FE lock / Zadržavanje ekspozicije bljeskalice
FE lock /
Zadržavanje ekspozicije bljeskalice
*1

1: Nije moguće dodijeliti kao funkciju dostupnu pri snimanju videozapisa.

3: Zadano pri snimanju videozapisa.

4: Zadano pri snimanju fotografija.

Slika

●: Zadano ○: Dostupno za prilagodbu
Funkcija Okidač pritisnut dopola Tipka za videozapise Tipka MODE AF-ON Tipka AE lock Tipka za odabir točke AF-a Simulacija ekspozicije (tijekom pregleda DOF-a) Tipka LENS Višenamjenska tipka Tipka osvjetljenja LCD pokazivača Tipka SET Višenamjenski kontroler
Image quality / Kvaliteta slike
Image quality / Kvaliteta slike*1
One-touch image quality setting / Podešavanje kvalitete slike jednom tipkom
One-touch image quality setting /
Podešavanje kvalitete slike
jednom tipkom
*1
One-touch image quality (hold) / Podešavanje kvalitete slike jednom tipkom (zadržite)
One-touch image quality (hold) /
Podešavanje kvalitete slike
jednom tipkom (zadržite)
*1
Aspect ratio settings / Postavke omjera slike
ShootingCropping/aspect ratio /
ShootingIzrezivanje/proporcije
Auto Lighting Optimizer (automatska optimizacija osvjetljenja)
Auto Lighting Optimizer
(automatska optimizacija osvjetljenja)
Odabir stila slike (Picture Style)
Picture Style / Stil slike
Protect/Zaštita
Protect/Zaštita
My Menu / Moj izbornik
Rating/Ocjenjivanje
Record function card/folder selection / Odabir kartice/mape funkcija snimanja
Record func+card/folder sel. /
Funkc. snimanja + odabir kartice/mape

1: Nije moguće dodijeliti kao funkciju dostupnu pri snimanju videozapisa.

Videozapisi

●: Zadano ○: Dostupno za prilagodbu
Funkcija Okidač pritisnut dopola Tipka za videozapise Tipka MODE AF-ON Tipka AE lock Tipka za odabir točke AF-a Simulacija ekspozicije (tijekom pregleda DOF-a) Tipka LENS Višenamjenska tipka Tipka osvjetljenja LCD pokazivača Tipka SET Višenamjenski kontroler
Zebra pattern / Zebrasti uzorak
Zebra pattern / Zebrasti uzorak*2
Videozapisi
Movie recording /
Snimanje videozapisa
Pause Movie Servo AF / Pauziranje Servo AF-a za videozapise
Pause Movie Servo AF /
Pauziranje Servo AF-a za videozapise
Cinema zoom (to tele)
Cinema zoom (to tele) /
Filmski zum (na telefoto)
*2
(Radi s kompatibilnim digitalnim
filmskim objektivima)*5
Cinema zoom (to wide)
Cinema zoom (to wide) /
Filmski zum (na širokokutno)
*2
(Radi s kompatibilnim digitalnim
filmskim objektivima)*5

2: Ne može se dodijeliti kao funkcija dostupna za snimanje fotografija.

5: Provjerite Canonovu web stranicu za detalje o ograničenjima tijekom uporabe digitalnih filmskih objektiva.

Postupak

●: Zadano ○: Dostupno za prilagodbu
Funkcija Okidač pritisnut dopola Tipka za videozapise Tipka MODE AF-ON Tipka AE lock Tipka za odabir točke AF-a Simulacija ekspozicije (tijekom pregleda DOF-a) Tipka LENS Višenamjenska tipka Tipka osvjetljenja LCD pokazivača Tipka SET Višenamjenski kontroler
Postavke funkcija vanjske bljeskalice
Flash function settings /
Podešavanje funkcija bljeskalice
*1
Dial function settings / Postavke funkcija kotačića
Dial function settings /
Postavke funkcija kotačića
LCD panel illumination/LCD panel info switching / Osvjetljenje LCD pokazivača / Promjena prikaza na LCD pokazivaču
Short press: LCD illumination
Long press: LCD info switching /
Kratko pritiskanje: osvjetljenje LCD-a

Dugo pritiskanje: promjena prikaza LCD-a
Promjena prikaza na LCD pokazivaču / Osvjetljenje LCD pokazivača
Short press: LCD info switching
Long press: LCD switching /
Kratko pritiskanje:
promjena prikaza na LCD-u

Dugo pritiskanje:
osvjetljenje LCD-a
LCD panel illumination / Osvjetljenje LCD pokazivača
LCD panel illumination /
Osvjetljenje LCD pokazivača
LCD panel info switching / Promjena prikaza na LCD pokazivaču
LCD panel info switching /
Promjena prikaza na LCD pokazivaču
MODE
Shooting mode settings /
Postavke načina snimanja
Custom shooting modes / Prilagođeni načini snimanja
Switch to Custom shooting mode /
Prebacivanje na prilagođeni način snimanja
Prebacivanje fotografije ←→ videozapisi
Still ←→ movie switching /
Prebacivanje fotografije ←→ videozapisi
Depth-of-field preview / Provjera dubinske oštrine *4
Depth-of-field preview /
Provjera dubinske oštrine
*1
Reset selected item in Fv mode / Resetiranje odabrane stavke u načinu Fv
Reset selected item
in Fv mode /
Resetiranje odabrane stavke
u načinu Fv
*1
Reset Tv/Av/exposure/ISO in Fv mode / Resetiranje Tv/Av/O/ISO u načinu Fv
Reset Tv/Av/Exposure comp. / Kompenzacija ekspozicije/
ISO in Fv mode /
Resetiranje Tv/Av/Exposure comp. / Kompenzacija ekspozicije/
ISO u načinu Fv
*1
Quick Control screen / Izbornik za brzo upravljanje
Quick Control screen /
Izbornik za brzo upravljanje
Magnify or reduce / Povećanje/smanjenje
Magnify/Reduce /
Povećanje/smanjenje
Reprodukcija
Image replay /
Reprodukcija snimke
Magnify images during playback / Povećanje slike tijekom reprodukcije
Magnify images during playback /
Povećanje slike tijekom reprodukcije
Register/recall shooting function / Registracija/pozivanje funkcije snimanja
Register/recall shooting func /
Registracija/pozivanje funkcije snimanja
*1
MENU
Menu display / Prikaz izbornika
Touch Shutter: Enable / Dodirno okidanje: Omogućeno
Touch Shutter /
Dodirno okidanje
*1
Create folder / Izrada mape
Create folder / Izrada mape*1
Maximize screen brightness (temporary) / Maksimalna svjetlina zaslona (privremena)
Maximize screen brightness (temp) /
Maksimalna svjetlina zaslona (privr.)
Isključivanje zaslona
Display off /
Isključivanje zaslona
Switch between viewfinder/screen / Prebacivanje između tražila/zaslona
Switch between VF/screen /
Prebacivanje između tražila/zaslona
Eco način rada
Eco mode / Eko način rada
Mogućnosti bežičnog povezivanja
Wi-Fi function / Funkcija Wi-Fi
No function (disabled) / Bez funkcije (onemogućeno) *3
No function (disabled) /
Bez funkcije (onemogućeno)

1: Nije moguće dodijeliti kao funkciju dostupnu pri snimanju videozapisa.

3: Zadano pri snimanju videozapisa.

4: Zadano pri snimanju fotografija.

Napomena

 • [Tipka LENS]: "Tipka AF stop" na supertelefoto objektivima sa stabilizatorom snimke.

Customize dials / Prilagodba kotačića

Često korištene funkcije možete dodijeliti kotačićima Glavni kotačić/Kotačić za brzo upravljanje 1/Kotačić za brzo upravljanje 2/Regulacijski prsten.

 1. Odaberite [Prilagođene funkcije: Customize dials / Prilagođene funkcije: Prilagodba kotačića].

 2. Odaberite jedan od upravljačkih elemenata fotoaparata.

 3. Odaberite funkciju koju želite dodijeliti.

  • Pritisnite SET kako biste je podesili.
  • Za funkcije s oznakom [INFO] u donjem lijevom kutu zaslona možete podesiti napredne postavke pritiskom tipke INFO.

Napomena

 • Postavke za [Prilagođene funkcije: Customize dials / Prilagođene funkcije: Prilagodba kotačića] ne brišu se čak ni ako odaberete [Prilagođene funkcije: Clear all Custom Func. (C.Fn) / Prilagođene funkcije: Brisanje svih prilagođenih funkcija (C.Fn)]. Za brisanje podešenja odaberite [Prilagođene funkcije: Clear customized settings / Prilagođene funkcije: Brisanje prilagođenih postavki].

Dostupne funkcije za kotačiće

●: Zadano ○: Dostupno za prilagodbu
Funkcija Glavni kotačić Kotačić za brzo upravljanje 2 Kotačić za brzo upravljanje 1 Regulacijski prsten
Select AF method / Odabir metode AF-a Select AF method / Odabir metode AF-a
Direct AF point selection / Izravni odabir točke AF-a Direct AF point selection / Izravni odabir točke AF-a
AF method (while pressing metering button) / Metoda AF-a (držeći tipku za mjerenje svjetla) AF method (hold meter. btn) /
Metoda AF-a (držeći tipku za mjerenje svjetla)
Change shutter speed / Promjena brzine zatvarača Change shutter speed / Promjena brzine zatvarača
Change aperture value / Promjena otvora blende Change aperture value / Promjena otvora blende
Exposure compensation / Kompenzacija ekspozicije Exposure compensation / Kompenzacija ekspozicije
ISO Set ISO speed / Podešavanje ISO osjetljivosti
Change shutter speed (while pressing metering button) / Promjena brzine zatvarača (pritiskom na tipku za mjerenje svjetla) Change shutter spd. (hold meter. btn) /
Promjena brzine zatvarača (držeći tipku za mjerenje svjetla)
Change aperture value (while pressing metering button) / Promjena otvora blende (pritiskom tipke za mjerenje svjetla) Change aperture (hold meter. btn) /
Promjena otvora blende (držeći tipku za mjerenje svjetla)
Exposure compensation (hold button, turn Main dial) / Kompenzacija ekspozicije (zadržite tipku, okrenite glavni kotačić) Exposure comp. (hold meter. btn) /
Komp. ekspozicije (držeći tipku za mjerenje svjetla)
Set ISO speed (hold button, turn Main dial) / Podešavanje ISO osjetljivost (zadržite tipku, okrenite glavni kotačić) Set ISO speed (hold meter. btn) /
Podešavanje ISO osjetljivosti (držeći tipku za mjerenje svjetla)
Flash exposure compensation (while pressing metering button) / Komp. eksp. bljeskalice (pritiskom tipke za mjerenje) Flash exp comp (hold meter.btn) /
Kompenz. eksp. bljeskalice (držeći tipku za mjerenje svjetla)
Shutter speed setting in M mode / Brzina zatvarača u načinu M Shutter speed setting in M mode / Brzina zatvarača u načinu M
Aperture setting in M mode / Podešavanje otvora blende u načinu M Aperture setting in M mode /
Podešavanje otvora blende u načinu M
White balance selection / Odabir balansa bjeline White balance selection / Odabir balansa bjeline
Select color temperature / Odabir temperature boje Select color temperature / Odabir temperature boje
Odabir stila slike (Picture Style) Picture Style / Stil slike
Select white balance (while pressing metering button) / Odabir balansa bjeline (pritiskom tipke za mjerenje svjetla) Select WB (hold meter. btn) /
Odabir balansa bjeline (držeći tipku za mjerenje svjetla)
Color temperature (while pressing metering button) / Temperatura boje (pritiskom tipke za mjerenje svjetla) Color temp. (hold meter. btn) /
Temp. boje (držeći tipku za mjerenje svjetla)
Select Picture Style (while pressing metering button) / Odabir stila slike (pritiskom tipke za mjerenje svjetla) Select Picture Style / Stil slike (hold meter. btn) /
Odabir Picture Style / Stil slike (držeći tipku za mjerenje svjetla)
No function (disabled) / Bez funkcije (onemogućeno) No function (disabled) / Bez funkcije (onemogućeno)

Napomena

 • Glavni kotačić i Kotačić za brzo upravljanje 2 ne možete prilagoditi u načinu [AE s naglaskom na fleksibilnost].
 • Regulacijski prsten: Regulacijski prsten na RF objektivima i adapterima za montažu.

Clear customized settings / Brisanje prilagođenih postavki

 1. Odaberite [Prilagođene funkcije: Clear customized settings / Prilagođene funkcije: Brisanje prilagođenih postavki].

 2. Odaberite [OK].

  • [Customize buttons / Prilagodba tipaka] i [Customize dials / Prilagodba kotačića] vraćaju se na zadane vrijednosti.

C.Fn4

Add cropping information / Dodavanje informacija o rezanju

Dodate li podatke o izrezivanju, prikazat će se okomite linije za podešeni omjer slike tako da možete snimati fotografije kao da snimate fotoaparatom srednjeg ili velikog formata (6×6 cm, 4×5 inča itd.).

Pri snimanju, umjesto izrezivanja snimaka koje se spremaju na karticu, fotoaparat dodaje snimkama podatke o omjeru slike za izrezivanje u programu Digital Photo Professional (softver za EOS).

Snimke možete importirati u Digital Photo Professional na računalu i lako izrezati na omjer podešen prilikom snimanja.

 • OFF: Disable / ISKLJ.: Onemogućeno
 • 6:6: Aspect ratio 6:6 / 6:6: Proporcije 6:6
 • 3:4: Aspect ratio 3:4 / 3:4: Proporcije 3:4
 • 4:5: Aspect ratio 4:5 / 4:5: Proporcije 4:5
 • 6:7: Aspect ratio 6:7 / 6:7: Proporcije 6:7
 • 5:6: Aspect ratio 10:12 / 5:6: Proporcije 10:12
 • 5:7: Aspect ratio 5:7 / 5:7: Proporcije 5:7

Oprez

 • Podaci o izrezivanju mogu se dodati samo ako je postavka [Fotografiranje: FotografiranjeCropping/aspect ratio / Fotografiranje: FotografiranjeIzrezivanje/proporcije] podešena na [Full-frame / Puni kadar].
 • JPEG ili HEIF slike ne spremaju se na izrezanu veličinu ako fotoaparatom obrađujete RAW slike s podacima o izrezivanju (). U tom slučaju, RAW obradom dobivaju se JPEG ili HEIF slike s podacima o rezanju.

Napomena

 • Na zaslonu se prikazuju okomite crte koje pokazuju vaš određeni omjer.

Audio compression / Audiokompresija

Podešava kompresiju zvuka za snimanje videozapisa. [Disable/Onemogućeno] omogućuje veću kvalitetu zvuka nego kada je zvuk komprimiran, ali su datoteke veće.

 • ON: Enable / UKLJ.: Omogućeno
 • OFF: Disable / ISKLJ.: Onemogućeno

Oprez

 • Ako uređujete videodatoteke snimljene uz postavku [Disable/Onemogućeno] i zatim ih spremate s kompresijom, komprimirat će se i zvuk.
 • Zvuk se komprimira u načinu [Scene Intelligent Auto / Inteligentno automatsko prepoznavanje scena] kad je postavka [Movie rec quality / Kvaliteta snimanja videozapisa] podešena na Full HD29.97fpsIPB (lagano) (NTSC) ili Full HD25.00fpsIPB (lagano) (PAL), čak i ako je odabrano [Disable/Onemogući].

Default Erase option / Zadana opcija brisanja

Možete podesiti koja će se opcija odabrati kao zadana u izborniku za brisanje () kojemu pristupate pritiskom tipke Brisanje tijekom reprodukcije snimke ili pri pregledu nakon snimanja.

Podešavanjem neke druge opcije osim [Cancel/Otkazivanje] možete jednostavno pritisnuti SET za brzo brisanje snimaka.

 • Otkazivanje: [Cancel] selected / Otkazivanje: Odabrano je [Otkazivanje]
 • Brisanje: [Erase] selected / Brisanje: Odabrano je [Brisanje]
 • RAW: [EraseRAW] selected / RAW: Odabrano je [BrisanjeRAW]
 • J/H: [Erase non-RAW] selected / J/H: Odabrano je [Brisanje ne-RAW]

Oprez

 • Pazite da ne izbrišete slike slučajno kada je podešena druga opcija osim [Cancel/Otkazivanje].

Release shutter w/o lens / Okidanje bez objektiva

Možete odrediti je li moguće snimanje fotografija ili videozapisa bez pričvršćenog objektiva.

 • OFF: Disable / ISKLJ.: Onemogućeno
 • ON: Enable / UKLJ.: Omogućeno

Retract lens on power off / Povlačenje objektiva pri isključenju

Možete odabrati hoće li se STM objektivi s pogonskim mehanizmom (kao što je EF40mm f/2.8 STM) automatski uvlačiti pri pomaku prekidača fotoaparata na Isključivanje.

 • ON: Enable / UKLJ.: Omogućeno
 • OFF: Disable / ISKLJ.: Onemogućeno

Oprez

 • Uz podešeno automatsko isključivanje fotoaparata, objektiv se neće uvući, neovisno o ovoj postavci.
 • Pobrinite se da objektiv bude uvučen prije uklanjanja.

Napomena

 • Uz postavku [Enable/Omogućeno], ova funkcija će raditi bez obzira na položaj preklopke fokusa na objektivu (AF ili MF).

Add IPTC information / Dodavanje IPTC podataka

Registriranje podataka IPTC-a (International Press Telecommunications Council) na fotoaparat iz softvera EOS Utility (softver za EOS) omogućuje snimanje (dodavanje) tih podataka u JPEG/HEIF/RAW fotografije tijekom snimanja. To je korisno za organiziranje datoteka i za druge zadatke koji upotrebljavaju IPTC podatke.

Za upute o registriranju IPTC podataka na fotoaparatu i pojedinosti o podacima koje možete registrirati pogledajte upute za uporabu softvera (EOS Utility Instruction Manual).

 • OFF: Disable / ISKLJ.: Onemogućeno
 • ON: Enable / UKLJ.: Omogućeno

Oprez

 • IPTC podaci ne dodaju se pri snimanju videozapisa.

Napomena

 • Tijekom reprodukcije možete provjeriti jesu li IPTC podaci dodani.
 • Za provjeru IPTC podataka na snimkama možete upotrijebiti Digital Photo Professional (EOS softver).
 • IPTC podaci registrirani u fotoaparatu ne brišu se ako odaberete [Prilagođene funkcije: Clear all Custom Func. (C.Fn) / Prilagođene funkcije: Brisanje svih prilagođenih funkcija (C.Fn)] (), ali se podešenje promijeni na [Disable/Onemogućeno].

C.Fn5

Clear all Custom Func. (C.Fn)

Odabirom opcije [Prilagođene funkcije: Clear all Custom Func. (C.Fn) / Prilagođene funkcije: Brisanje svih postavki prilagođenih funkcija (C.Fn)] brišu se sve postavke prilagođenih funkcija osim [Customize buttons / Prilagodba tipaka] i [Customize dials / Prilagodba kotačića].

Napomena

 • Primjenom opcije [Prilagođene funkcije: Clear all Custom Func. (C.Fn) / Prilagođene funkcije: Brisanje svih prilagođenih funkcija (C.Fn)] ne brišu se izvedena podešenja za [Prilagođene funkcije: Customize buttons / Prilagođene funkcije: Prilagodba tipaka] i [Prilagođene funkcije: Customize dials / Prilagođene funkcije: Prilagodba kotačića]. Za brisanje podešenja odaberite [Prilagođene funkcije: Clear customized settings / Prilagođene funkcije: Brisanje prilagođenih postavki]. Imajte na umu da iako se podaci dodani putem [Prilagođene funkcije: Add IPTC information / Prilagođene funkcije: Dodavanje IPTC podataka] zadržavaju, podešenje se promijeni na [Disable/Onemogućeno].