Punjenje baterije

 1. Uklonite zaštitni pokrov isporučen s baterijom.

 2. Umetnite bateriju dokraja u punjač.

  • Uklonite bateriju u suprotnom smjeru.
 3. Napunite bateriju.

  Za LC-E6

  • Prema strelici na slici, otvorite kontakte punjača i priključite kontakte u zidnu utičnicu.

  Za LC-E6E

  • Spojite kabel za napajanje na punjač i priključite ga u zidnu utičnicu.
  • Punjenje počinje automatski i indikator punjenja treperi narančasto.
Razina napunjenosti Indikator punjenja
Boja Indikator
0 – 49 % Narančasta Zatreperi jednom u sekundi
50 – 74 % Zatreperi dvaput u sekundi
75 % ili više Zatreperi triput u sekundi
Sasvim napunjena Zelena Svijetli
 • Punjenje ispražnjene baterije traje otprilike 2 sata i 30 minuta na sobnoj temperaturi (23 °C). Vrijeme punjenja uvelike ovisi o temperaturi okoline i preostalom kapacitetu baterije.

 • Zbog sigurnosti, punjenje pri niskim temperaturama (5 – 10 °C) traje duže (do oko 4 h).
 • Nakon što kupite uređaj, baterija nije sasvim napunjena.

  Napunite bateriju prije uporabe.

 • Napunite bateriju na dan uporabe ili dan ranije.

  Napunjene baterije se postupno prazne, čak i kad se ne koriste.

 • Nakon punjenja baterije, izvadite je i odspojite punjač iz zidne utičnice.

 • Možete okrenuti zaštitni pokrov u drugom smjeru kako biste naznačili je li baterija napunjena ili ne.

  Ako je baterija napunjena, stavite isporučeni zaštitni pokrov tako da je otvor u obliku baterije Otvoru obliku baterije u ravnini s plavom naljepnicom na bateriji. Ako je baterija prazna, okrenite zaštitni pokrov u suprotnom smjeru.

 • Kad ne koristite fotoaparat, izvadite bateriju.

  Ostavite li bateriju u fotoaparatu duže vrijeme, troši se mala količina struje što rezultira prekomjernim pražnjenjem i skraćivanjem njezinog radnog vijeka. Spremite bateriju zajedno s pokrovom. Pohranjivanje sasvim napunjene baterije može negativno utjecati na njezina svojstva.

 • Punjač baterije se može upotrebljavati i u inozemstvu.

  Ovaj punjač je kompatibilan s naponima od 100 V AC do 240 V AC 50/60 Hz. Ako je potrebno, nabavite adapter za odgovarajuću zemlju ili regiju. Kako biste izbjegli oštećenja, nemojte spajati na prijenosne naponske transformatore.

 • Ako se baterija brzo isprazni čak i nakon što ste je sasvim napunili, to znači da je istekao njezin radni vijek.

  Provjerite performanse punjenja baterije () i po potrebi kupite novu bateriju.

Oprez

 • Nakon odspajanja utikača kabela punjača, nemojte dodirivati utikač oko 10 sekundi.
 • Ako je preostali kapacitet baterije () 94 % ili viši, ona se neće dopuniti.
 • Isporučeni punjač ne može puniti nijednu drugu bateriju osim LP-E6NH/LP-E6N/LP-E6.