Postavke GPS uređaja

Snimkama možete dodati geolokacijske oznake s pomoću GPS prijemnika GP-E2 (opcija) ili pametnog telefona s Bluetooth vezom.

GP-E2

 1. Pričvrstite GP-E2 na fotoaparat.

  • Pričvrstite GP-E2 na priključak s napajanjem na fotoaparatu i uključite ga. Za detalje pogledajte upute za uporabu prijemnika GP-E2.
 2. Odaberite [Mogućnosti bežičnog povezivanja: GPS device settings / Mogućnosti bežičnog povezivanja: Postavke GPS uređaja].

 3. Pod [Select GPS device / Odabir GPS uređaja] odaberite [GPS receiver / GPS prijemnik].

 4. Snimajte.

  • Za detalje o [Set up / Podešavanje] pogledajte upute za uporabu prijemnika GP-E2.

Oprez

 • Mjere opreza pri uporabi prijemnika GP-E2

 • Prije uporabe provjerite zemlje i regije u kojima je upotreba GPS-a dopuštena i slijedite lokalne propise.
 • Ažurirajte firmver za GP-E2 na ver. 2.0.0 ili noviju.

  Za ažuriranje firmvera potreban je spojni kabel. Upute o ažuriranju potražite na Canonovoj internetskoj stranici.

 • GP-E2 nije moguće spojiti na fotoaparat kabelom.
 • Fotoaparat ne bilježi smjer snimanja.

Pametni telefon

Dovršite ove postavke nakon instalacije namjenske aplikacije Camera Connect () na pametni telefon.

 1. Uključite lokacijske usluge na pametnom telefonu.

 2. Uspostavite Bluetooth vezu.

  • Pokrenite Camera Connect i uparite fotoaparat s pametnim telefonom putem Bluetootha.
 3. Odaberite [Mogućnosti bežičnog povezivanja: GPS device settings / Mogućnosti bežičnog povezivanja: Postavke GPS uređaja].

 4. U [Select GPS device / Odabir GPS uređaja] odaberite [Smartphone / Pametni telefon].

 5. Snimajte.

  • Snimke se označavaju geolokacijskim podacima s pametnog telefona.

Prikaz GPS veze

Stanje prikupljanja podataka o lokaciji putem pametnog telefona možete provjeriti u ikoni GPS veze na zaslonima za snimanje fotografija ili videozapisa ( i ).

 • Sivo: Lokacijske usluge su isključene
 • Treperi: Nije moguće dobiti podatke o lokaciji
 • Uključeno: Lokacijski podaci se preuzimaju

Za pojedinosti o tome kako se prikazuje status GPS veze kad se koristi GP-E2 pogledajte upute za uporabu GP-E2.

Geooznačavanje snimaka pri snimanju

Snimkama koje snimate dok je uključena ikona GPS dodaju se geolokacijske oznake.

Podaci o geooznačavanju

Podatke o lokaciji dodane snimkama možete provjeriti u prikazu podataka o snimanju ().

 • (1) Zemljopisna širina
 • (2) Zemljopisna dužina
 • (3) Nadmorska visina
 • (4) UTC (koordinirano univerzalno vrijeme)

Oprez

 • Pametni telefon može preuzimati lokacijske podatke samo kad je s fotoaparatom uparen putem Bluetootha.
 • Ne dobivaju se navigacijski podaci.
 • Ovisno o uvjetima putovanja i statusu pametnog telefona, dobiveni lokacijski podaci možda neće biti točni.
 • Nakon uključivanja fotoaparata, preuzimanje lokacijskih podataka s pametnog telefona može potrajati neko vrijeme.
 • Lokacijski podaci više se ne preuzimaju nakon izvođenja sljedećeg.
  • Uparivanje s bežičnim daljinskim upravljačem putem Bluetootha
  • Isključivanje fotoaparata
  • Zatvaranje aplikacije Camera Connect
  • Isključenje lokacijskih usluga na pametnom telefonu
 • Lokacijski podaci više se ne preuzimaju ni u jednom od sljedećih slučajeva.
  • Kad se fotoaparat isključi
  • Kad se prekine Bluetooth veza
  • Kad je preostali kapacitet baterije pametnog telefona nizak

Napomena

 • Koordinirano univerzalno vrijeme (kratica UTC) u osnovi je isto što i srednje griničko vrijeme.
 • Videozapisima se dodaju prvotno preuzeti podaci GPS-a.