Uključivanje

 • Uključeno

  Fotoaparat se uključuje.

 • Isključivanje

  Fotoaparat je isključen i ne radi. Podesite prekidač u ovaj položaj kad ne upotrebljavate fotoaparat.

Napomena

 • Postavite li prekidač na Isključivanje tijekom snimanja na karticu, pojavit će se poruka [Saving.../Spremanje...] i fotoaparat će se isključiti po završetku snimanja.

Podešavanje datuma, vremena i vremenske zone

Ako se kod uključenja fotoaparata prikaže izbornik za podešavanje datuma/vremena/vremenske zone, pogledajte Datum / Vrijeme / Vremenska zona za njihovo podešavanje.

Promjena jezika izbornika

Za detalje o promjeni jezika izbornika pogledajte Jezik.

Automatsko čišćenje senzora slike

 • Kad god je prekidač postavljen na Isključivanje, senzor se automatski čisti (što može proizvesti slab zvuk). Na zaslonu se tijekom čišćenja senzora prikazuje [Clean now / Očisti sada]. Kako biste omogućili automatsko čišćenje senzora kad je prekidač postavljen na Uključeno, možete to podesiti u [Podešavanje: Sensor cleaning / Podešavanje: Čišćenje senzora] ().
 • Ako u kratkom vremenu prekidač više puta postavite na Uključeno ili Isključivanje, ikona [Clean now / Očisti sada] se možda neće prikazati, ali to ne znači da fotoaparat nije ispravan.

Indikator razine napunjenosti baterije

Ako je prekidač u položaju Uključeno, bit će prikazana napunjenost baterije.

Indikator Razina napunjenosti baterije 100 – 70 Razina napunjenosti baterije 69 – 50 Razina napunjenosti baterije 49 – 20 Razina napunjenosti baterije 19 – 10 Razina napunjenosti baterije 9 – 1 Razina napunjenosti baterije 0
Razina (%) 100 – 70 69 – 50 49 – 20 19 – 10 9 – 1 0

Napomena

 • Svaki od sljedećih postupaka uzrokuje brže pražnjenje baterije:
  • Duži pritisak okidača dopola.
  • Učestalo automatsko izoštravanje bez snimanja.
  • Uporaba stabilizacije slike (Image Stabilizer).
  • Uporaba funkcija Wi-Fi ili Bluetooth.
 • Broj mogućih snimaka može se smanjiti, ovisno o stvarnim uvjetima snimanja.
 • Za funkcioniranje objektiva također se troši energija baterije fotoaparata. Baterija će se s određenim objektivima trošiti brže nego s drugima.
 • Pogledajte [Podešavanje: Battery info. / Podešavanje: Informacije o bateriji] za dodatnu provjeru stanja baterije ().
 • Pri niskim temperaturama okoline, snimanje možda neće biti moguće čak ni uz dovoljnu razinu napunjenosti baterije.