Okidanje bez uložene kartice

Fotoaparat možete podesiti da ne snima ako u njemu nema kartice. Zadana postavka je [Enable/Omogućeno].

  1. Odaberite [Fotografiranje: Release shutter without card / Fotografiranje: Okidanje bez uložene kartice].

  2. Odaberite [Disable/Onemogućeno].