סימני מסחר ורישוי

סימנים מסחריים

 • Adobe הוא סימן מסחרי של Adobe Systems Incorporated.
 • Microsoft ו-Windows הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Microsoft Corporation בארצות הברית ו/או במדינות אחרות.
 • App Store ו-macOS הם סימנים מסחריים של Apple Inc.‎, הרשומים בארה"ב ובמדינות אחרות.
 • Google Play ו-Android הם סימנים מסחריים של Google LLC.
 • iOS הוא סימן מסחרי או סימן מסחרי רשום של Cisco בארה"ב ובמדינות אחרות, והשימוש בו נעשה ברישיון.
 • קוד QR הוא סימן מסחרי של Denso Wave Inc.
 • הסמל SDXC הוא סימן מסחרי של SD-3C, LLC.
 • HDMI, הסמל HDMI וממשק High-Definition Multimedia הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של HDMI Licensing LLC.
 • USB Type-C™ ו-USB-C™ הם סימנים מסחריים של USB Implementers Forum.
 • הסמל Wi-Fi CERTIFIED והסימן Wi-Fi Protected Setup הם סימנים מסחריים של Wi-Fi Alliance.
 • סימן המילה וסמלי הלוגו Bluetooth® הם סימנים מסחריים רשומים בבעלות Bluetooth SIG, Inc.‎, וכל שימוש בסימנים אלה על-ידי Canon Inc.‎ נעשה ברישיון. שאר סימני המסחר והשמות המסחריים הם קניינם של בעליהם השונים.
 • כל שאר הסימנים המסחריים הם רכושם של בעליהם השונים.

About MPEG-4 Licensing

 • “This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.”
 • THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD (''AVC VIDEO'') AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM

ההודעה מוצגת באנגלית כנדרש.

אביזרים

מומלץ להשתמש באביזרים מקוריים של Canon

מוצר זה מתוכנן להשיג ביצועים מיטביים בעת שימוש עם אביזרים מקוריים של Canon. לכן, מומלץ מאוד להשתמש במוצר זה עם אביזרים מקוריים.

Canon לא תישא בחבות בגין כל נזק למוצר זה ו/או תאונות כגון תקלה, נשרפה וכו' שנגרמו כתוצאה מכשל באביזרים לא מקוריים של Canon (לדוגמה, דליפה ו/או פיצוץ של סוללה). שים לב כי תיקונים הנובעים מתקלה באביזרים לא מקוריים לא יכוסו במסגרת האחריות לתיקונים, אם כי ניתן לבקש תיקונים כאלה בתשלום.

שימו לב

 • מארז הסוללות LP-E17 מיועד למוצרי Canon בלבד. שימוש במארז עם מטען סוללות או מוצר שאינם תואמים עלול לגרום לתקלה או לתאונות ש-Canon אינה יכולה לשאת באחריות לגביהן.

מידע על אביזרים תואמים מפורט באתר האינטרנט הבא: