צפייה בטלוויזיה

ניתן לחבר את המצלמה לטלוויזיה באמצעות כבל HDMI זמין מסחרית כדי לצפות בטלוויזיה בתמונות סטילס וסרטי וידאו שצילמתם.

אם התמונה אינה מופיעה על מסך הטלוויזיה, ודאו שההגדרות של [הגדרה: Video system/הגדרה: מערכת וידיאו] מוגדרות כראוי במצב [For NTSC/עבור NTSC] או [For PAL/עבור PAL] (בהתאם למערכת הווידאו של הטלוויזיה שלכם).

 1. חברו את כבל ה-HDMI למצלמה.

  • הכניסו את כבל ה-HDMI למחבר ה-יציאת מיני HDMI של המצלמה.
 2. חברו את כבל ה-HDMI לטלוויזיה.

  • חברו את כבל ה-HDMI ליציאת HDMI IN של הטלוויזיה.
 3. הפעילו את הטלוויזיה והחליפו את קלט הווידאו של הטלוויזיה כדי לבחור את היציאה המחוברת.

 4. העבירו את מתג ההפעלה של המצלמה למצב מופעל.

 5. לחצו על הלחצן צפייה.

  • התמונות יוצגו כעת על מסך הטלוויזיה, ולא יוצג דבר במסך המצלמה.
  • התמונות יוצגו באופן אוטומטי ברזולוציה המיטבית המתאימה לטלוויזיה המחוברת.

שימו לב

 • כווננו את עוצמת השמע של הווידאו באמצעות הטלוויזיה. לא ניתן לכוונן את עוצמת השמע באמצעות המצלמה.
 • כבו את המצלמה והטלוויזיה לפני כל חיבור או ניתוק של הכבל מהמצלמה או מהטלוויזיה.
 • ייתכן שבדגמי טלוויזיה מסוימים חלק מהתמונות יופיעו חתוכות.
 • אין לחבר מכשירים אחרים למחבר ה-יציאת מיני HDMI של המצלמה. פעולה זו עלולה לגרום לתקלה.
 • ייתכן שטלוויזיות מסוימות לא יציגו את התמונות עקב חוסר תאימות.
 • ייתכן שיחלוף זמן מה עד שהתמונות יוצגו. כדי למנוע עיכובים, הגדירו את [הגדרה: HDMI resolution/הגדרה: רזולוציית HDMI] ל-[1080p] ().
 • לא ניתן לבצע פעולות במסך המגע כאשר המצלמה מחוברת לטלוויזיה.