הדמיית עינית אופטית

בצילום תמונות סטילס, ניתן להפעיל הדמיה של עינית ותצוגת מסך בדומה לתצוגה הטבעית הנשקפת מעינית אופטית. שימו לב שהתמונות שמוצגות כאשר תכונה זו מוגדרת במצב [On/פועל] עשויות להיות שונות מתוצאות הצילום בפועל.

 1. בחרו ב-[צילום: OVF sim. view assist/צילום: סיוע תצ. סימ. OVF].

 2. בחרו אפשרות.

שימו לב

 • הגדרת תכונה זו למצב [On/פועל] מגדירה את [צילום: Display simulation/צילום: סימולציית תצוגה] במצב [Disable/הפסקה].
 • הדמיית עינית אופטית משמשת לתצוגה כאשר תכונה זו מוגדרת למצב [On/פועל] בצילום HDR.
 • בעת צילום עם מסנן יצירתי, התצוגה של המסנן היצירתי מוצגת גם אם תכונה זו מוגדרת במצב [On/פועל].
 • בהירות התמונה לפני ואחרי צילום במצב מיקוד אוטומטי לצילום יחיד יכולה יותר להשתנות כאשר האפשרות מוגדרת במצב [On/פועל] מאשר ב-[Off/כבוי].
 • הדמיית עינית אופטית אינה מופעלת בעת צפייה באמצעות צגים חיצוניים, כולל כאשר התצוגה מוצגת הן בצג החיצוני והן במסך המצלמה.
 • בהתאם להגדרות של מסכים שונים, ייתכן שהדמיית העינית האופטית לא תשמש לתצוגה.
 • ייתכן שבמקרים מסוימים התצוגה לא תהיה דומה במדויק לזו שבעינית אופטית.
 • במהלך צילום רציף, מראה התצוגה יכול להשתנות בהתאם לשילובים שנבחרו של מצבי צילום ממונע ותריס.

הערה

 • התכונה אינה זמינה עבור חשיפות מרובות או במצב רצף RAW.